Author Archives: lafureur

“I prefer to die here”

01/03/2017 On the outside, huge barriers, fences as far as your eyes can see, doorphones every 3 meters, windows padlocked with crews. In the inside, innocent people who were born with the wrong documents or in the wrong country. The … Continue reading

Posted in News from the centres, Testimonies | Tagged , , | Leave a comment

“Ik sterf liever hier….”

01/03/2017 “Aan de buitenkant, enorme barrières, hekken zo ver als je ogen kunnen zien, luidsprekers om de 3 meter, afgesloten ramen met schroeven. Aan de binnenkant, onschuldige mensen die geboren zijn met de verkeerde documenten of in het verkeerde land. … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra | Tagged , , | Leave a comment

“Je préfère mourir ici”

01/013/2017 À l’extérieur, de grandes barrières, des grilles à perte de vue, des parlophones tous les 3 mètres, des fenêtres cadenassées par des vis. A l’intérieur, des innocents nés avec les mauvais papiers ou dans le mauvais pays. L’entrée au … Continue reading

Posted in Nouvelles des centres, Témoignages | Tagged , , | 1 Comment

Audio : Getuigenis van een “extreem gevaarlijke terrorist”, dixit Francken: Vrij! (FR)

Update: in beroep werden de besluiten van zijn negatieve asiel aanvraag geweigerd en hij werd vriigematen ————————————————————————————————————————————————   Onze Staatssecretaris voor Asiel en migratie zie overal bandieten . Hij achtte op zijn eentje dat Mohamed  DE  gevaarlijke terrorist is en … Continue reading

Posted in Audio testimonies NL, Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra | 1 Comment

Audio : Testimony by an “extremely dangerous terrorist”, dixit Francken (FR)

Our Secretary of State for Aslyum and Migration can see bandits everywhere. He deemed all by himself that Mohamed is THE dangerous terrorist and seeks by all means to deport him without evidence and without appeal. He even publicises his … Continue reading

Posted in Audio testimonies, News from the centres, Testimonies | 2 Comments