Een nieuw gegroepeerde vlucht naar de RDC ? Over de haatgevoelens van vreemdelingendienst.

06/11/2013

Een nieuwe bedreiging voor een collectieve uitzettingsvlucht naar de RDC.

De Congolese ambassadeur komt op vrijdag 8/11 aan de 127bis om de 20 congolese mensen te bezoeken en  identificeren , 7 vrouwen en 13 mannen .

Een paar citaten van  de gevangenen :

    ” Het is ontploffend hier “

    ” We moeten nu of nooit in Aktie komen ! “

    ” Als ik naar huis ga, ben ik dood ! “

    ”  Kun je je voorstellen ?: Aankomen met handboeien op een militaire vlucht in Kinshasa : het zal het einde van mijn vader betekenen Hij is een  afgedankte militair.”.

    ” Uw politici werken met de ANR (nationale inlichtingendienst),wist je dat niet? “

    ” Beschamend “

    ” Zijn wij, Congolezen, een handelswaar geworden voor het beleid tussen ons land en België ? “

    ” Bestaat Asiel hier nog​​? “

        Velen  zeggen dat ze een antwoord op hun asielaanvraag of op hun beroep niet meer ontvangen: of zullen ze die krijgen als ze het vliegtuig binnenstappen, als het te laat is?.

    ” Er zijn niet langer antwoorden op onze asielaanvragen “

    ” Er is geen justice in je landen “

        En een aantal suggesties :

        “We moeten marcheren op de Dienst Vreemdelingenzaken”

        “We moeten de gesloten centra in brand steken”

        “Wij willen de Liga voor Mensenrechten ontmoeten”

This entry was posted in Collectieve uitzettingen. Bookmark the permalink.