06/06 – 10:40 Uitwijzing van Mola Albert-Eddy, Congolees in België sinds 14 jaar-Vlucht uitgesteld

Update 21/06

 Meneer Mola werd tenslotte toch uitgezet op 20/06

Zijn getuigenis over de uitzetting

http://www.gettingthevoiceout.org/ils-mont-casse-les-chevilles/

Pers mededeling en petitie hier

Update 6 juni
Zijn vlucht van vanmorgen werd geannuleerd. Hij werd eerst naar de luchthaven meegenomen en nadien naar het gesloten centrum van Vottem overgeplaatst.
We wijzen erop dat de laissez passer voor meneer Mola helemaal niet helemaal legaal was en dat hij beschikt over een medisch certificaat dat verklaart dat zijn toestand zo’n vlucht niet toelaat.
Vreemdelingenzaken probeerde hem echter toch uit te wijzen maar heeft, na druk uit verschillende hoeken, van het project moeten afzien.

 

Op 6 juni zal men Albert-Eddy voor de derde keer proberen uitwijzen met vlucht SN357 van 10:40u. richting Kinshasa.

Als politiek opposant militeert meneer Mola  voor de MIRGEC (Mouvement Indépendant pour la Reconnaissance du Génocide Congolais) . Hij zit sinds 4 maanden in een gesloten centrum.

Tijdens zijn tweede uitwijzingspoging op 22 april werd hij door 6 agenten afgeranseld en vernederd op de luchthaven van Zaventem. Hij diende een klacht in die nog steeds in behandeling is. Sinds deze geweldplegingen heeft meneer Mola hevige rugpijn die een medische controle noodzaakt. Maar hij werd niet naar het ziekenhuis gebracht en de arts van het gesloten centrum schreef hem enkel een behandeling met Paracetamol voor!

De behandelende arts van meneer Mola kwam langs en gaf aan het gevangenisbestuur te kennen dat meneer Mola medische verzorging in een ziekenhuis nodig had om gepaste psychologische en fysieke opvolging te krijgen maar niets werd ondernomen.

De directie van het gesloten centrum in Merksplas nam, alhoewel ze op de hoogte was van het foltering die Albert-Eddy op de luchthaven onderging, geen maatregelen tegen de 6 agenten.

Meneer Mola loopt, net als alle Congolese opposanten tegen het regime van Hippolyte Kanambe (alias Joseph Kabila), groot gevaar als hij terugkeert naar Congo.

Hij zei dat hij liever vermoord wordt dan te aanvaarden in het vliegtuig te stappen.

We spreken woensdag 6 juni op de luchthaven van Zaventem af om 8.40u. om deze uitwijzing te verhinderen door passagiers en personeel van Brussels Airlines (die verschijnen bij de check-in voor de vlucht) aan te spreken.

Bedankt uit naam van hem en allen die onterecht in deze gevangenissen opgesloten zitten!

Als je niet kan komen, kan je nog steeds:

1/ Telefoneren, mailen, faxen of schrijven naar SN Airlines en vragen dat je bericht wordt doorgegeven aan de boordcommandant.

Brussels Airlines: info@brusselsairlines.com
Fax: 02/723.35.99 , 02/723.84.96 , 02/753.49.31
Tel: 078/18.88.89 , 02/723.23.45 , 02/723.23.62

Mevrouw, meneer,

Uw vlucht met nummer SN357 van 10.40u. op 6 juni 2012 naar Kinshasa zal meneer Mola Ingeli Albert-Eddy inschepen. Hij zit bijna 4 maanden opgesloten in het gesloten centrum van Merksplas en leeft al 14 jaar in België. Tijdens zijn laatste uitwijzingspoging onderging hij ernstige gewelddaden van 6 agenten die hem begeleidden. Hij ontving sindsdien geen zorg behalve Paracetamol. Als politiek opposant van het Kabila-regime, gaf hij aan liever te sterven dan naar Congo gerepatrieerd te worden. U heeft de macht om u te verzetten tegen het vertrek van meneer Mola.

Laat geen nieuw geweld plaats vinden zonder tussen te komen. Voor onze waardigheid voor alles.

Bedankt uit zijn naam.

2/ Verzend volgend bericht naar de Dienst Vreemdelingenzaken en de betrokken kabinetten:

Ten aanrichtte van:
Meneer Elio Di Rupo, eerste minister
(info@premier.fed.be ; fax: 02/217.33.28 , 02/512.69.53)
Mevrouw Joëlle Milquet, vice-premier en minister van binnenlandse zaken
(milquet@lecdh.be , milquet@milquet.belgium.be ; fax: 02/238.01.29 , 02/504.85.00 , 02/504.85.80)
Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor asiel, migratie en maatschappelijke, toegevoegd aan de minister van justitie
(info@fedasil.be , info.maggiedeblock@ibz.fgov.be)
Meneer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken
(helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be ; fax: 02/793.96.69)

Meneer de Eerste Minister,
Mevrouw de Vice-Premier en Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevrouw de Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie,
Meneer de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken,

Op de vlucht met nummer SN357 van 10.40u. op 6 juni 2012 naar Kinshasa zal meneer Mola Ingeli Albert-Eddy inschepen. Hij zit bijna 4 maanden opgesloten in het gesloten centrum van Merksplas en leeft al 14 jaar in België. Tijdens zijn laatste uitwijzingspoging onderging hij ernstige gewelddaden van 6 agenten die hem begeleidden. Hij ontving sindsdien geen zorg behalve Paracetamol. Als politiek opposant van het Kabila-regime, gaf hij aan liever te sterven dan naar Congo gerepatrieerd te worden.

Dames en heren Ministers, meneer Directeur-Generaal, u heeft de macht om u te verzetten tegen het vertrek van meneer Mola.

Laat geen nieuw geweld plaats vinden zonder tussen te komen. Voor onze waardigheid voor alles.

Bedankt uit zijn naam.

Ce contenu a été publié dans Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.