Archives mensuelles : January 2022

Audio Getuigenis: Detentie in de “speciale vleugel” van het gesloten centrum van Vottem..

25/01/2021 Audio Getuigenis: detentie in de “speciale vleugel” van het gesloten centrum van Vottem. Een gedetineerde nam onlangs contact met ons op om ons te vertellen over zijn detentie in de “speciale vleugel” van het centrum van Vottem. Deze plek … Continuer la lecture

Publié dans Audio testimonies NL, Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen | Laisser un commentaire

Témoignage Audio : détention dans “l’aile spéciale” du centre fermé de Vottem.

Publié dans Nouvelles des centres, Récits de luttes, Témoignages audio | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

AudioTestimony: detention in the “special wing” of the closed center of Vottem. .

AudioTestimony: detention in the “special wing” of the closed center of Vottem. 25/01/2022 A detainee recently contacted us to tell us about his detention in the “special wing” of the center of Vottem. This place is distinct from the “cachots”. … Continuer la lecture

Publié dans Audio testimonies, News from the centres, Testimonies | Laisser un commentaire

Mass deportations 20/01/2022 and Covid in closed centre 20/01/2022

Mass deportations 20/01/2022 Many detainees in closed centres are or will be deported these days, mainly to sub-Saharan Africa. Most of them are people who have been arrested at the airport and denied asylum. They are desperate and tell us … Continuer la lecture

Publié dans Collectieve uitzettingen, Expulsions en cours, News from the centres, Nouvelles des centres, Récits de luttes, Struggle stories | Laisser un commentaire

Déportations à la chaîne et COVID en Centre Fermé 20/01/2022

Déportations à la chaine 20/01/2022 De nombreux.ses  détenu.es en centres fermés sont ou vont être expulsé.es ces jours-ci principalement vers l’Afrique subsaharienne. Il s’agit en majeure partie de personnes qui ont été arrêtées à l’aéroport et à qui une demande … Continuer la lecture

Publié dans Expulsions collectives, Expulsions en cours, Nouvelles des centres, Récits de luttes | Marqué avec , , , , | Laisser un commentaire

Massale deportaties 20/01/2022 en Covid in gesloten centrum

Massale deportaties 20/01/2022 Veel gedetineerden in gesloten centra zijn of worden deze dagen gedeporteerd, voornamelijk naar sub-Saharisch Afrika. De meesten van hen zijn mensen die op de luchthaven zijn gearresteerd en aan wie asiel is geweigerd. Ze zijn wanhopig en … Continuer la lecture

Publié dans Collectieve uitzettingen, Expulsions en cours, News from the centres, Nouvelles des centres, Récits de luttes, Struggle stories | Laisser un commentaire

S, 16 years old, detained in the closed centre of Bruges rather than protected. 14/02/2022

Update 31/01/2021 “the intricacies of the Dublin agreements” S is still detained in the detention centre in BrugesThe  office des étrangers (Immigration office) estimated that he was 18 years old on the basis of an age definition test, a test … Continuer la lecture

Publié dans Migration policy, News from the centres, Struggle stories, Testimonies | Laisser un commentaire

S, 16 ans, détenu au centre fermé de Bruges plutôt que protégé. 14/02/2022

Update 31/01/2021 “les méandres des accords Dublin”S est toujours détenu au centre fermé de Bruges. L’office a estimé qu’il avait 18 ans sur base d’un test de définition de l’âge , test avec une marge d’erreur de 2 ans et … Continuer la lecture

Publié dans Nouvelles des centres, Récits de luttes, Témoignages | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

F., een persoon van Marokkaanse afkomst met een mentale handicap, alleen uitgezet naar Turkije

De familie en hun advocaat gaan een terugkeervisum voor F. vragen voor de rechtbank op 19/01/2022. Als u de familie wil steunen voor de rechtbank, kom dan naar de rechtbank op 19/01/2022 om 8u30 in de Rue des Quatre-Bras om … Continuer la lecture

Publié dans Migratiepolitiek, Uitzetting aan de gang | Laisser un commentaire

F. a person of Moroccan origin with a mental disability, deported alone to Turkey

The family and their lawyer are going to ask for a return visa for F. in court on 19/01/2022.If you want to support the family in court, come to the court this 19/01/2022 at 8.30 am in Rue des Quatre-Bras … Continuer la lecture

Publié dans Migration policy, Ongoing deportations | Laisser un commentaire

F, personne d’origine marocaine, ayant un trouble de santé mentale, expulsée seule vers la Turquie

La famille et son avocat vont demander un visa de retour pour F. au tribunal ce 19/01/2022. Si vous souhaitez soutenir la famille venez  au tribunal ce 19/01/2022 à 8 heures 30 rue des Quatre-Bras  F. est né en Belgique … Continuer la lecture

Publié dans Expulsions en cours | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

UITZETTING ONDER DWANG BELETTEN op aanstaande woensdag 12 januari 2022

Hij vraagt ons met aandrang om hem te helpen zich te verzetten tegen deze deportatie. Hij zal eerst op een vliegtuig naar Wenen gezet worden, dan naar Macedonië De twee maatschappijen die verantwoordelijk zijn voor deze vlucht op 12/01/2022 naar … Continuer la lecture

Publié dans Uitzetting aan de gang | Laisser un commentaire

Empêchons une expulsion forcée ce mercredi 12 janvier 2022

Monsieur S. va être déporté ce 12/01/2022 vers son “pays d’origine”, la MacédoineIl a fait une demande d’asile qui lui a été refusée par le CGRA. Il nous confirme que s’il est déporté, il risque gros en arrivant en Macédoine … Continuer la lecture

Publié dans Expulsions en cours | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Let’s prevent a forced deportation this Wednesday 12 January 2022

    Let’s prevent a forced deportation this Wednesday 12 January 2022   Mr. S. will be expelled this 12/01/2022 to his “country of origin”, Macedonia He has applied for asylum which has been refused by the CGRA. He confirms … Continuer la lecture

Publié dans Uitzetting aan de gang | Laisser un commentaire

VIDEO : Solidariteisaktie in Coquelles ( Calais )

Op zondag 2 januari 2022 besloten mensen om het jaar te beginnen met een actie ter ondersteuning van de gevangenen van het Administratief Detentiecentrum (CRA) van Coquelles, in de buurt van Calais. Ze gingen erheen en maakten lawaai en riepen … Continuer la lecture

Publié dans News from elsewhere, Nieuws van de gesloten centra, Nieuws van elders, Nouvelles des centres | Laisser un commentaire

VIDEO 2022 : Solidarity action in Coquelles (Calais)

On Sunday, January 2, 2022, people decided to start the year with an action in support of the prisoners of the Administrative Detention Center (CRA) of Coquelles, near Calais. They went there and made noise and shouted slogans for the … Continuer la lecture

Publié dans Nouvelles des centres | Laisser un commentaire

VIDEO : 2022 : Action de solidarité à Coquelles (Calais)

2022 : Action de solidarité à Coquelles Dimanche 2 janvier 2022, des personnes on décidé de démarrer l’année par une action de soutien aux enfermés du Centre de rétention administrative (CRA) de Coquelles, à proximité de Calais. Elles se sont … Continuer la lecture

Publié dans Nouvelles des centres | Marqué avec , , | Laisser un commentaire