Algemeen fouillering in het gesloten centrum 127bis en chaotische sfeer 06/06/2014

Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen, heerst een explosieve sfeer in het centrum 127 bis

Grondige zoektocht en inbeslagname van gebedstapijten
Op 4 juni 2014, na een ontmoeting georganiseerd met de gedetineerden door het personeel van het centrum, waarbij de meerderheid van de gedetineerden klaagden over de leefomstandigheden in het centrum, werd een algemene fouillering georganiseerd in de cellen en werden de gedetineerden gefouillerd. De gebedstapijten werden in beslag genomen. De gedetineerden kregen te horen dat als ze wilden bidden ze dat moesten regelen met hun chef. De gedetineerden appreciëren de toestand niet.

Zelfmoordpoging
Een Afghaanse man probeerde zelfmoord te plegen in de avond van 5 juni. Hij werd geïsoleerd (cachot) gedurende anderhalf uur en dan, gezien zijn zorgelijke toestand, werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Conflicten en gevechten
Veel conflicten en gevechten tussen gevangenen onderling en met de cypiers: het antwoord van de directie is systematische isolatie in een cel.

Klachten
Momenteel dienen verschillende gevangenen klachten in bij de klachtencommissie. Ze krijgen te horen dat hun klachten zullen worden geanalyseerd. Zij worden verwittigd dat die klacht ontvankelijk moet verklaard worden door het comité en dat ze daarover op de hoogte zullen worden gesteld. Maar nooit krijgen de gedetineerden een follow-up van die klacht! Ze hebben het gevoel dat deze klachten, die zij aan de directeur of een lid van het personeel moeten voorleggen, het klachtencomité nooit bereiken.

Deportaties
Vele oproepen voor hulp om een uitzettingspoging te beletten gepland voor volgende week: Guinee, Marokko, enz. De oproepen zullen later worden gepubliceerd.

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.