Algemene hongerstaking in het gesloten centrum van Brugge

 Update: om 9 uur was de politie in grote getallen in het centrum aan gekomen

11 uur: de opgeslotenen antwoorden niet meer aan telefoon. Hun GSM werd hen waarschijnlijk afgepakt

De mensen die opgesloten zijn in de vleugels A, B, C en D van “De Refuge”, het gesloten centrum in Brugge, laten ons weten dat ze een hongerstaking van bepaalde duur beginnen op 23 mei 2013.

Ze voeren actie tegen hun aanhouding, opsluiting en uitzetting.

De meerderheid onder hen werd thuis opgepakt omwille van twijfelachtige of zelfs onwettelijke motieven. Hun arrestatie ging vaak met geweld gepaard.

De omstandigheden van hun opsluiting zijn die van een concentratiekamp. Hun opsluiting is vergezeld van systematische controle van alles wat ze doen. Elke beweging, houding, conversatie, telefoongesprek wordt als verdacht beschouwd. Dagelijks worden mensen in het cachot opgesloten om willekeurige redenen.

Medische opvolging is er niet of is onaangepast: wanneer ze een gezondheidsprobleem hebben ontvangen ze zonder voorafgaand medisch onderzoek een medicijn “zonder naam” dat geen effect heeft, of dat het hen onmogelijk maakt te reageren of zich te verplaatsen.

Wanneer de dienst Vreemdelingenzaken een uitzetting voorziet, zijn ze vaak niet op de hoogte gesteld. De vooravond van hun uitzetting worden ze in isolement geplaatst dikwijls zonder dat ze hun advocaat, familie of vrienden  kunnen waarschuwen, en dit terwijl het reglement duidelijk stipuleert dat ze ingeval van uitzetting 48 uur op voorhand moeten worden ingelicht.

Ze wensen zich te richten tot de politieke verantwoordelijken, en ze willen journalisten ontmoeten om te getuigen van hun situatie.

Hun voornaamste eis is VRIJHEID.

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to Algemene hongerstaking in het gesloten centrum van Brugge

  1. Ping : Weerstand en repressie in de gesloten centra 24/05 | Getting the Voice Out

Les commentaires sont fermés.