Arrestaties en deportaties aan de lopende band – 02/08/2022


De gesloten centra blijven vollopen. 
Ze worden gearresteerd op straat, in het openbaar vervoer, op luchthavens, thuis, bij de Dienst Vreemdelingenzaken, in open centra. Soms worden ze ook rechtstreeks overgebracht vanuit een gevangenis.

Straatarrestaties: soms doet de plaatselijke politie invallen op straat of in treinen, trams, stations tijdens wat zij “routine”-controles noemen. Vaak gaat het om agenten in burger.
Op de luchthaven van Brussel (Zaventem) of Charleroi worden mensen die op vakantie zijn gekomen om familie (!) te bezoeken naar het gesloten centrum Caricole gebracht en binnen 48 uur op een retourvlucht gezet omdat hun verblijf als “verdacht” wordt beschouwd door de federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken,die de raciale profilering van de politie valideert. Anderen komen op de luchthaven aan om asiel te vragen . Sommigen van hen  worden  als “verdacht” beschouwd door de politie, en opgesloten in het Caricole-centrum.

Arrestaties bij mensen thuis: na een aanvraag tot regularisatie, een aanvraag tot huwelijk of co-ouderschap of een procedure tot erkenning van een kind, moet het bestuur van de betrokken gemeente de officiële woonplaats laten registreren. Zeer snel daarna komt de politie bij de woning om “een controle uit te voeren” en, als zij mensen “verdacht” vinden, hen te arresteren en naar een detentiecentrum te brengen.
Gevangenis overbrenging: de dubbele straf blijft aan de orde [Zie artikel: https://www.gettingthevoiceout.org/dubbele-straf-of-verbanning-een-methode-van-racisme/

Dublin-procedure: vreemdelingen van wie vingerafdrukken zijn genomen in een andere land of die in een ander Schengen-land asiel hebben aangevraagd, worden naar dat land teruggestuurd. Ze worden gearresteerd ofwel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wanneer ze opnieuw asiel aanvragen of wanneer ze een afspraak daar heben, ofwel in de open centra wanneer hun Dublin-termijn verstreken is. [Zie artikel uit 2014, nog steeds relevant: https://www.gettingthevoiceout.org/de-procedure-dublin-2-het-zwarte-gat-van-maggie/


De uitzettingen : 
Nationaliteiten uit Oost-Europese landen die worden opgepakt worden snel gedeporteerd. 

Verschillende getuigenissen die we ontvingen maken melding van gedwongen deportaties op een  dagelijks tempo. Soms zijn deze uitzettingen zeer gewelddadig, in die mate zelfs dat onlangs een vrouw bij aankomst in het land van herkomst in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Er wordt ook verzet geleverd tegen deze deportaties. Soms komen passagiers op het vliegtuig in actie die getuige zijn van de onwaardige behandeling die gedeporteerden ondergaan en de deportatie beletten. Een getuigenis, onder andere: https://www.gettingthevoiceout.org/temoignage-dune-resistance-a-une-expulsion-forcee/

Actueel situatie in de gesloten centra     

Volgens onze waarnemingen en informatie bevinden de volgende nationaliteiten zich momenteel in groten getale in gesloten centra: Marokko, Algerije, Tunesië, Guinee, Senegal, Suriname, Albanië en verschillende Oost-Europese landen.

Dit is nogal tegenstrijdig wanneer men bedenkt dat sommige van deze landen weigeren een “laissez-passer” af te geven – of dit slechts mondjesmaat doen (Guinee, Senegal, Algerije…). Zo worden sommigen tot een jaar opgesloten en dan uiteindelijk vrijgelaten wegens gebrek aan agreement met het land van herkomst.Velen zijn zo tot een jaar opgesloten en dan uiteindelijk vrijgelaten wegens gebrek aan instemming van het land van herkomst.

Deze opsluitingen en dreigingen met deportatie zijn een strategie van intimidatie en propaganda gericht tegen de vreemdelingen en het publiek, met als doel racistische ideologieën te blijven verspreiden en buitenlanders te criminaliseren.

STOP ALLE DEPORTATIES

NEEN TEGEN GESLOTEN CENTRA

——————————————————————————————————————–

EN ALGEMENE OPROEP

-OPLADEN VAN DE TELEFOONS voor gedetineerden in gesloten centra

We ontvangen veel verzoeken voor het opladen van telefoons van mensen die in gesloten centra worden vastgehouden. Vaak is hun telefoon de enige manier om contact op te nemen met de buitenwereld, of het nu gaat om hun familie, vrienden, advocaat of om publiekelijk te informeren over hun situatie.
Of hun arrestatie nu plaatsvond onderweg tijdens hun migratiereis, in hun huis. Of hun familie en vrienden hier zijn of in hun thuisland, het is cruciaal voor hen om hen te kunnen waarschuwen en met hen te communiceren. Zonder uw steun zouden ze daartoe vaak niet in staat zijn.

U kunt deze gedetineerden steunen door een Lycamobile van 10 euro te kopen bij uw kruidenier, nachtwinkel of boekhandel. Stuur ons de pincode die op de herlaadbeurt staat, per e-mail op gettingthevoiceout@riseup.net of per SMS op 0032(0)484026781. Wij sturen dan de code naar de gedetineerden die er om gevraagd hebben. Als het voor u gemakkelijker is, kunt u ook betalen, of nog beter een doorlopende opdracht van 5, 10, 20 euro of meer instellen op de speciaal daarvoor gecreëerde bankrekening:

Collectif Contre Les Expulsions
Banque Triodos BE58 5230 8016 1279 BIC: TRIOBEBB
Communicatie: Lyca

Verspreid de boodschap om je heen! Dank u wel!

Ce contenu a été publié dans Expulsions en cours, Nieuws van de gesloten centra, Nouvelles des centres, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.