Audio: Drie asielaanvragen geweigerd: Als Belgie mij terugstuurt naar Éthiopie is mijn leven gedaan

03/08/2019: Heel veel migranten uit Ethiopie of Erythree,; opgesloten in de gesloten centra zijn bedreigd met een deportatie naar Éthiopie . T maakt deel van hen.

T zit in een gesloten centreum sinds februari 2019. Hij heeft 3 asielaan vragen ingediend, allen geweigerd door de Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en door de De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Zij geloofden niet in zijn verhaal

T zet de procedures in vraag: vertaler niet gepast, documenten in het nederlands en niemand die hem iets uitlegt, onmogelijkheid documenten te verzamelen vanuit het gesloten centrum en de originele stukken uit zijn land te verkrijgen…….……

AUDIO HIER (ENGELS)

Kun je me je naam en nationaliteit geven?
Mijn naam is T., nationaliteit éthiopisch.

Welke talen spreekt u?
Amhaars

En?
Arabisch ook, maar ik probeer trigrinia.

Ik hoor dat je ook engels spreekt. Kun je het uitleggen?
Ja, ik spreek engels omdat ik engels spreek in het centrum.

Vandaag is het 31 juli 2019, wanneer, waar en waarom bent u gearresteerd in België?
De politie arresteerde me op 25 februari, in het station van Ottignies, omdat ik geen ticket had.

U vroeg asiel aan in het centrum, waarom?
Ik vraag asiel aan in het gesloten centrum omdat ik bang was om terug te gaan naar Ethiopië.

Waar ben je bang voor als je teruggaat naar Ethiopië?
Ik heb politieke problemen in Ethiopië. Ik vrees dat als ik terugga naar Ethiopië, het erg moeilijk voor mij zal zijn. Ik had problemen (als lid) in de asmelash-stadsgroep Welkait-Tegede. Ik kwam uit de gevangenis (ontsnapping uit de gevangenis).

En als je teruggaat?
Als ik terugga naar Ethiopië, ga ik mijn hele leven in de gevangenis zitten.

De immigratiedienst heeft bijna alles over uw zaak afgewezen. Om drie belangrijke redenen: 1ste het verhaal, 2de de situatie op uw platteland, 3de de bewijzen.

We beginnen met het verhaal : Het verhaal van de eerste en grote interviews werd verworpen. Weet u waarom? Hoe kon u het voorbereiden?
Ik begrijp niet waarom het werd verworpen. Ik weet het niet, …. vertaler … Niemand legt mij ook mijn afwijzingen uit. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik weet het niet, maar ik heb politieke problemen in Ethiopië. Misschien is er een probleem met de vertaler. Ik weet het niet.

Waarom vermoed je dat er problemen zijn met de vertaler?
Ik heb alles goed gezegd, maar ik weet het niet. Ik lees niet, ik schrijf niet. Niemand heeft me uitgelegd waarom ik werd afgewezen, door dit of door dit…….

Kon je na het interview je verhaal lezen?
Nee, ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven, maar ik kon een verkeerd nummer zien. De politie arresteerde me in Ethiopië op 25/11/2008, maar de politie schreef 28/11/208. Maar ik zie alleen dit. Als dit verkeerd is, zijn er misschien nog veel meer dingen verkeerd zoals dit.

Over de beslissingen, heb je ze op papier gekregen? Als je ze hebt ontvangen is de taal die gebruikt wordt verstaanbaar.
De beslissingen die ik heb ontvangen is in het nederlands. Dat versta ik niet. Maar niemand legt het me uit.

Over de situatie in uw regio. Zoals ik over de beslissing kan lezen, zijn de meeste problemen in de Gondar-Welkait-districten met elkaar verbonden. Maar je komt uit de Tigray regio en je bent amhara. Kunt u, in twee woorden, heel kort uitleggen waarom?
Oké, ik maak deel uit van de asmelash-comity groep Welkait-Tegede. Want de regio Welkaid was lange tijd een etnische amharische regio. Nu, vanaf de komst van deze nieuwe regering, is de Welkaid-regio met geweld geïntegreerd in de etnische regio Tigray. Tegenwoordig is het de bedoeling dat amhara in de etnische regio van de tijgerij leeft. Door die regering hebben de ahmara’s nu grote problemen in die welkaide regio. .

Het derde punt: de meeste bewijzen werden geweigerd omdat ze aangevraagd werden door u en omdat ze niet origineel zijn. Wat kunt u daarover zeggen?
Ja, ik heb bewijzen van de Welkaid Tegede groep, en ik heb ook bewijzen uit de regio waar ik problemen had.

Oké, en er wotdt gespekuleerd over het feit dat je geen originele papieren hebt en dat je niet veel bewijzen hebt. Wat kun je daartegen zeggen?
Ik ben in een gesloten centrum. Ik heb geen toegang tot facebook, geen internet. In het centrum is het erg moeilijk om aan papieren te komen voor bewijzen. Ik had niemand om me hier te helpen.

Wat is uw gevoel nu?
Ik heb het gevoel, dat als de Belgische regering me terugstuurt naar Ethiopië, mijn leven voorbij is.

Wil je nog iets anders toevoegen?
Als het mogelijk is, wil ik uit dit centrum bevrijd worden.

Ce contenu a été publié dans Audio testimonies NL, Getuigenissen, Migranten in transit, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.