België versterkt uitzettingen naar Marokko

15 mei 2024

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor verklaarde onlangs in de pers dat “Marokkanen die illegaal in België verblijven, kunnen worden teruggestuurd”¹.

Afgelopen april heeft Nicole de Moor, vergezeld door een delegatie van Belgische ministers, een bezoek gebracht aan Rabat, Marokko. Het bezoek leidde tot de ondertekening van een overeenkomst tussen België en Marokko over migratiekwesties. Het was niet het eerste akkoord, want eerder had de Belgische minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, al een akkoord gesloten over personen van Marokkaanse afkomst die onderworpen zijn aan de dubbele straf². Sindsdien zijn de afgelopen weken een aantal mensen van Marokkaanse afkomst gearresteerd en naar gesloten centra gebracht met als doel hun uitzettingen uit België.

De Marokkaanse regering zou zich zeer duidelijk hebben geëngageerd om al wie geïdentificeerd is als Marokkaans onderdaan en momenteel geen verblijfsvergunning heeft in België, toe te laten. Deze verbintenis zou betekenen dat de uitwijzingsprocedures vereenvoudigd en versneld zullen worden. Met het oog hierop geeft een nieuwe wet de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken, die daartoe gerechtelijke bevoegdheden hebben, voortaan toegang tot de telefoon van personen die “strafbare feiten” hebben gepleegd om identificatiegegevens zoals pasfoto’s te verkrijgen. Opgemerkt moet worden dat de definitie van “strafbare feiten” erg breed en vaag is. Vaak volstaat het dat de betrokkenen verdacht worden van “ordeverstoring” om de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken gerechtelijke bevoegdheden te geven. 

Nicole de Moor lijkt vastbesloten om de Marokkaanse autoriteiten te testen op deze beloofde terugkeer door Marokkanen zonder papieren te arresteren. Deze mensen wonen vaak al jaren, zelfs tientallen jaren in België en sommigen van hen werden buiten het regularisatieproces van 2009 gehouden³. Sommigen zijn als minderjarige in België aangekomen en hebben sindsdien hier een gezin gesticht, hebben soms geen enkele contacten in hun land van herkomst.

Informeer uw vrienden hierover ! 

Stop deportaties , Vrijheid van beweging en Regularisatie voor allen!

¹  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/04/15/staatsveiligheid-krijgt-verbindingsofficier-in-rabat/

² https://www.gettingthevoiceout.org/dubbele-straf-of-verbanning-een-methode-van-racisme/

3 Dankzij de sterke mobilisatie van mensen  die voor de regularisatie streeden, konden migranten zonder papieren in 2009 een regularisatieaanvraag indienen bij de Belgische overheid. Ongeveer 25.000 mensen werden toen geregularisserd

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Strijdverhalen, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.