Bouw van drie nieuwe gesloten centra in België


05/08/2017: Midden mei 2017, de raad van ministers keurt het masterplan “gesloten centra voor personen zonder wettig verblijf” goed. Het masterplan voorziet een sterke uitbreiding van de huidige capaciteit voor de bestaande terugkeer en de creatie van drie nieuwe gesloten centra. “met dit masterplan, zullen we de mogelijkheid hebben om nog meer illegale migranten te repatriëren. Dit zal als effect hebben dat het idee om illegaal te verblijven,minder aantrekkelijk zal worden. De tijd waarin een bevel om het grondgebied te verlaten slechts op papier bestond zal gauw achter ons liggen. “Deze (onze) overheid regulariseert geen criminelen, maar repatrieert ze” zegt Theo Francken, staatssecretaris van asiel en migratie.

Waar en wanneer is het voorzien om  deze drie nieuwe gesloten centra te bouwen?

Holsbeek, 2018
Begin januari 2013, kochten de lokale autoriteiten een oud hotel “formule 1” in een industriële zone in Holsbeek, in een buurgemeente van Leuven. Maggie De Block, toen staatssecretaris, vormde dit gebouw om tot een open centrum voor vrijwillige terugkeer waarin honderderden personen in konden worden opgevangen. Als opvolger van Maggie de Block in 2015, sluit Theo Francken meteen dit centrum van de ene dag op de andere, omwille van de slechte resultaten . Indien de vrijwillige terugkeer geen goede resultaten oplevert, lijkt het logisch dat een geforceerde terugkeer vanuit een gesloten centrum betere resultaten zal geven. Wat een mooi schijnbeeld van een gecijferde migratiepolitiek.
Aangezien het gebouw van dit open centrum er reeds is, moeten er enkel nog aanpassingen gebeuren om aan de veiligheidsnormen te voldoen, zodat het een gesloten centrum kan worden.

Zandvliet, 2020
De voorgaande burgemeester van Antwerpen had al een aanvraag gedaan om een gesloten centrum te hebben dichtbij Antwerpen. Het project voor een nieuw gesloten centrum in Zandvliet voldeed sterk voor de actuele burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever: “Zandvliet is een ideale plek want het is een afgelegen rurale zone”. Volgens de Wever, ” zal het centrum veiligheid en levenskwaliteit voor de stad Antwerpen leveren en 150 jobs zullen gecreëerd worden”. Interessant is dat een gesloten centrum zowel een oplossing biedt voor migratie- en economische problemen.”
Maar er ontstaat meteen verzet op het moment dat het masterplan zich aankondigt. Bewoners van zandvliet verzamelen 700 handtekeningen en verzetten zich tegen de komst van het centrum. Hun motief? Zij hebben “schrik voor hun eigen veiligheid” en verklaren dat ze “de vuilnisbak van Antwerpen zijn geworden”…
Initieel, werd het centrum voorzien op momenteel verlaten gronden die aan de Vlaamse overheid toebehoren, langs de snelweg A12 op de grens met Nederland. Maar de gemeente is meteen gaan onderhandelen over de exacte plek waar het gesloten centrum zou gebouwd worden, gebaseerd op de subtiliteiten van het bestemmingsplan.
Het blijkt dat het centrum veel sneller effectief zal zijn dan 2020, want Theo Francken heeft voorzien om de containers van de gevangenis van Tilburg (Nederland) te kunnen hergebruiken om het gesloten centra te bouwen.

Jumet, 2021
Het grootste gesloten centrum van Wallonië is voorzien in Jumet (Charleroi). Het is het gebouw van de IPPJ [1] in Jumet dat uitgeroepen is om zich om te vormen tot een gesloten centrum, met 2 vleugels (jongens en meisjes) voor minderjarigen die zouden verdwijnen. De opvoeders van IPPJ hebben hun ontevredenheid uitgedrukt omdat ze zich in een situatie bevinden  ofwel”om hun beroep uit te voeren in Brussel of in Jumet te blijven als gevangenisbewaker”. De stad Charleroi steunt het project, maar ” betreurt het gebrek aan overleg met de lokale overheden over de aankondiging van dit project” zegt de gedelegeerde schepen Françoise Daspremont… Want, indien de verschillende overheden hadden samengewerkt, zouden ze de vraag over de noodzakelijkheid van het gebouw van een gesloten centrum kunnen gesteld hebben of enkel de details over de locatie?

Neen aan de gesloten centra, van gisteren en van morgen!

Noot
[1] Institution Publique de Protection de la Jeunesse, open centrum voor minderjarigen

Bron : https://bxl.indymedia.org/spip.php?article14859&lang=fr

Een ander project: Luchthaven van Charleroi voor de operatie van de uitzettingen

De opening van een nieuwe gesloten centrum in Jumet is expliciet gekoppeld aan het plan van de overheid om de luchthaven van Charleroi te gebruiken als vertrekpunt voor uitzettingen, hetgeen het aantal gedwongen repatriëringen zou verhogen.
Zie het antwoord van Théo Francken op een parlementaire vraag op 28 juni 2017:
” ik ga nu spreken over het gebruik van de luchthavens die in de nabijheid gelegen zijn. In samenwerking met de federale politie, zien wij de mogelijkheid aan het onderzoeken om actiever de luchthaven van Charleroi te kunnen gebruiken in het kader van de terugkeer operaties. Het project bevindt zich nog in een beginfase en ik kan dus nog niet zeggen wat de extra werkingskosten en infrastructuurkosten zullen zijn die hieraan verbonden zijn.Een gepaste samenwerking is voorzien met de federale politie om een optimale werking van terugkeeroperaties te verzekeren.”
Bravo aan Brussels South Charleroi Airport en andere luchthavenmaatschappijen die hieraan meewerken: voor hoeveel geld gaan jullie medeplichtigen worden van deze geweldadige en repressieve migratiepolitiek?

En nog:
De volgende bedrijven werkten mee aan de bouw van het gesloten centrum in Steenokkerzeel in 2OO9.
http://blackliststeenokkerzeel.blogspot.be/

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.