Campagne-zeilschip Lovis: voorstelling en discussie op vrijdag 06/03/2020 in Brussel..

In juni 2020 wordt het campagne-zeilschip de Lovis verwacht langs de Belgische kust. Haar tocht langs de Duitse, Nederlandse, Belgische en Franse kusten brengt de campagne “Coasts in Solidarity” met zich mee.

Met deze mail willen we geëngageerde mensen, collectieven en organisaties uitnodigen om samen te komen in Brussel*op vrijdagavond 6 maart om 18u30 (barastraat 142, dichtbij zuidstation),* om verder gestalte te geven aan de 4 dagen dat de Lovis de Belgische kust zal passeren. Stuur deze mail gerust verder naar mogelijke geïnteresseerden.

*Waarover gaat de campagne?*

Onze beweegreden om in actie te komen is de aanval – in al haar gedaantes – op de waardigheid van (trans)migranten. Tegenover de alledaagse agressie en apathie, plaatsen wij begrip en solidariteit centraal in onze relatie met mensen op doortocht, ongeacht de redenen die hen ertoe brachten om hun thuisbasis te verlaten.

Diverse thema’s zullen tijdens de campagne aan bod komen, waaronder “recht op vrijheid van beweging”, “veiligheid op zee”, “criminalisering van migratie, van redding op zee en van solidariteit”, “Europese grenzenbeleid”, “vluchtelingenpolitiek”, “klimaat & migratie”, “people not papers”, “Europese wapenexport vs. migratiebeleid”, discriminatie van transmigranten, …

Een centrale slogan van de campagne, die al deze thema’s met elkaar verbindt, is “Open borders, Open eyes Solidary coasts on the rise” *Wie drijft deze campagne?* Een open groep van activisten uit Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Engeland werken op vrijwillige basis samen om deze campagne op poten te zetten. Bij deze zijn ook jullie uitgenodigd, moest dat nog niet het geval zijn. Het initiatief komt van de LOVIS-crew, de 30-koppige bemanning van het zeilschip de Lovis. Uitgebreide achtergrondinformatie over hun werking vind je hier: https://lovis.de/en/

De tocht en de internationale campagne Op 1 juni zal het schip uit Hamburg (Duitsland) vertrekken, om midden juli aan te komen in Brest (Frankrijk). Gedurende 6 weken zal het schip een hele resem havens aandoen, waar het telkens voor 1 of enkele dagen aanmeert. De acties en activiteiten die op elke plaats georganiseerd worden, gebeuren in samenspraak & -werking met de mensen, collectieven en organisaties die op & rond die plek actief zijn in solidariteitswerk met (trans)migranten.

De campagne is dus niet enkel een perfect excuus voor al die actoren die in dezelfde regio actief zijn om elkaar (nog eens) te ontmoeten. Onder de noemer “Coasts in Solidarity on the rise” worden ook de verschillende bewegingen langsheen die lange kustlijn verbonden. *En België?*

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Lovis van 17 tot 20 juni in België zijn. Het voorlopige voorstel is om te stoppen in Zeebrugge en Oostende. In Oostende zullen we aanmeren in het Visserijdok, voor de deur van O.666, een tijdelijke-invullingsproject in de gebouwen van een voormalige vissers-coöperatieve. Klein Verhaal stelt deze sociaal-artistieke broeihaard ter beschikking van de campagne (merci!!), waardoor we een schitterende uitvalsbasis hebben om activiteiten op poten te zetten.

Zaterdag 20 juni is eveneens de internationale vluchtelingendag. Het Oostendse strand en dijk zal op dat zomerse weekend een veelkoppig publiek aantrekken voor de acties & activiteiten die we op poten willen zetten.

*Bijeenkomst 6 maart in Brussel*

Hoewel er reeds verschillende mensen in België betrokken zijn, en er al een aantal voorstellen op tafel liggen over hoe we de Belgische Lovis-doortocht willen vormgeven, staat de concrete planning nog in de kinderschoenen. Het perfecte moment dus om een brede oproep te doen, en te kijken wie de schouders onder de Belgische etappe van deze campagne wilt scharen. *Wees bij deze uitgenodigd op 6 maart, 18:30 in Bara Bara (Barastraat 142, vlakbij Brussel-Zuid).

* Doel van de bijéénkomst is:

– kennismaking tussen de mensen die aan boord zijn

– bespreken van de mogelijkheden die het schip, de plaats en het moment ons geven

– ronde van concrete voorstellen van activiteiten & acties + opstellen werkversie van de 4-daagse planning

– eventueel opzetten van werkgroepen per locatie / dag / focus, en verdelen van verantwoordelijkheden

*We voorzien avondeten (veganistisch, aan vrije bijdrage). Laat ons weten als je erbij bent, dan is er voldoende voor iedereen.

* Wil je wel bij de organisatie betrokken zijn, maar lukt het niet om bij deze bijéénkomst aanwezig te zijn? Laat het even weten. Als je op voorhand voorstellen voor activiteiten doorstuurt, zullen deze zeker besproken worden. We houden je dan ook op de hoogte van het verdere verloop van de voorbereidingen.

Contact: <mattijs86@gmail.com>

’t Ga jullie goed & hopelijk tot dan! De campagne-crew

Ce contenu a été publié dans Migranten in transit, Migrants in transit, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.