Category: Externe bijdragen

De artikelen van deze sectie zijn bezinningen over opsluiting en het systeem dat er aan de basis van ligt, en meer in het bijzonder over de gesloten centra. Het zijn reacties heet van de naald of informatie over de migratiepolitiek in het algemeen. De inhoud van elke tekst stemt minstens gedeeltelijk overeen met de basisideologie van Getting The Voice Out (zoals te lezen in de voorstellingstekst), maar kan er ook van verschillen. De lezers worden uitgenodigd om dit materiaal te gebruiken naar eigen goeddunken door het zich toe te eigenen en door het te verspreiden

Rien de trouvé

Toutes nos excuses, mais aucun résultat n’a été trouvé dans l’archive demandée. Peut-être qu’une recherche vous permettra de trouver un article similaire.