Collectieve deportatie op een vlucht naar de DRC op 14/11/2022

 
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in samenwerking met het agentschap Frontex een speciale vlucht georganiseerd voor 14 Congolezen wier verzoek om internationale bescherming niet is ingewilligd, van wie er 8 zijn opgesloten in Belgische detentiecentra.
 
Deze nieuwe uitzetting maakt deel uit van een samenwerking tussen de “Vreemdelingendienst” en het agentschap Frontex, waarvan de goed gedocumenteerde misbruiken sterk worden bekritiseerd.

Meer informatie over de Abolish Frontex-campagne: https://fr.abolishfrontex.org/
 
Op 15/11/2022 vernemen we van medegedetineerden in 127bis: “Gisterenochtend werd een grote bus volgeladen met Congolezen uit andere gesloten centra. En een massa agenten die hen begeleiden.” Een bewaker zei tegen een gevangene “We gaan ze in hun land gooien”.
 
Situaties van sommige van deze “asielzoekers”:
 
  •  Er waren twee vrouwen. Een van hen, vrij oud, getrouwd en al 11 jaar in België: in het centrum hadden ze hen verteld dat ze, zolang ze beleefd en rustig waren, de vlucht konden weigeren zo vaak als ze wilden, maar als ze problemen maakten, zouden ze gedwongen worden.
  •  Een man die op 10-jarige leeftijd in België aankwam, werd twee dagen voor zijn uitzetting met geweld ontvoerd door de federale politie in het centrum van Merksplas: https://www.gettingthevoiceout.org/repressions-en-centre-ferme/
  •  Een man die in juni 2022 op de luchthaven werd gearresteerd: hij had asiel aangevraagd in Griekenland, had een jaar in de kampen in Moria doorgebracht zonder een antwoord te krijgen op zijn asielaanvraag. Hij slaagde erin België te bereiken. Bij aankomst op de luchthaven vroeg hij asiel aan en werd hij opgesloten. Na een negatieve beslissing van het CGVS werd hij op 30/09/2022 onderworpen aan een eerste uitwijzingspoging naar de DRC. Hij vertelde ons in het centrum: “het is de stress, ik voel me heel slecht”, “het is echt heel moeilijk, vooral voor mijn geest. Ik had me niet voorgesteld dat het zo was”.
  •  Een ernstig zieke man die al enkele jaren in België woont.
  •  Een man die al 10 jaar in België woont. Hij heeft 3 kinderen in België.
  •  Een man die al 8 jaar in België woont, gearresteerd op zijn werk op 29/06/2022. In het centrum had hij asiel aangevraagd, maar dat werd geweigerd. Hij had een eerste uitwijzingspoging ondergaan op 24/09/2022.
Alles gebeurde in alle discretie. In sommige centra werden de voor deze operaties geselecteerde personen door de maatschappelijk werker opgeroepen en onmiddellijk in eenzame opsluiting geplaatst zonder dat zij hun familie of advocaten konden inlichten.
 
Elke situatie is anders: velen van hen wonen al jaren in België en hebben regularisatie aangevraagd, zijn bij controles aangehouden en in een gesloten centrum opgesloten omdat ze “zonder papieren” zijn. Zij werden gedwongen asiel aan te vragen in het centrum om eventueel te  worden vrijgelaten.
 
Nicole De Moor ging in de week van 13/11/2022 naar de DRC om een nieuwe terugkeerovereenkomst voor afgewezen asielzoekers te ondertekenen. https://demoor.belgium.be/fr/contact
 
Nicole De Moor, staatssecretaris voor Migratie, noemt mensen die al jaren in België wonen en geen regularisatie krijgen “asielzoekers”. 
 
BEWEGINGSVRIJHEID VOOR ALLEN
STOP DE DEPORTATIES
REGULARISATIES VOOR IEDEREEN
 
 
Geschiedenis van collectieve deportaties naar de DRC in de afgelopen jaren, voor zover wij weten :
 
    28/11/2017: Collectieve deportatie naar Guinee en DRC. 
 
    26/03/2019: Collectieve uitzettingsvlucht naar Guinee, DRC en Senegal
 
    17/12/2020: Uitzetting in een privéjet van 2 Congolezen: in het vliegtuig 2 uitgewezenen geëscorteerd door 9 leden van de federale politie. https://www.gettingthevoiceout.org/empechons-une-expulsion-vers-la-rdc-ce-17-12-2020/.
 
    19/02/2022: Collectieve vlucht naar de DRC met, voor zover wij weten, 3 mannen en een vrouw opgesloten in de Belgische centra.
 
    Om nog maar te zwijgen van individuele deportaties door commerciële vluchten.
 
 
Voor meer informatie over deportaties:
    
“Van de 648 mensen die met begeleiding zijn gerepatrieerd, zijn er 205 gerepatrieerd via de 43 speciale vluchten die in 2019 zijn georganiseerd. 40 van deze vluchten gingen naar Albanië (93%), 1 naar Albanië en Georgië, 1 naar Nigeria en 1 naar DR Congo en Guinee”.
Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Nederland en Zwitserland namen ook deel aan de door België georganiseerde vlucht naar de DRC en Guinee.
Van de 205 personen die in 2019 via een speciale vlucht werden verwijderd, waren er 195 (95%) Albanezen, 4 Guineeërs (2%), 3 Congolezen (DR Congo), 2 Georgiërs en 1 Nigeriaan.”
 
 
 
Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.