Collectieve deportatie van 78 Irakesen naar Bagdad

We vernemen van de Nederlandstalige media dat de Dienst Vreemdelingenzaken een “vrijwillige terugkeer” van 78 Irakezen organiseert. 40 zouden op het vliegtuig worden gezet deze vrijdag 18/9/2015 en 38 woensdag, 23/09/2015.

Het CGVS had de tijdelijke bevriezing van de beslissingen over asielaanvragen van Irakezen aangekondigd; we lezen op de website van het CGVS op 3 september 2015: “Uit een eerste analyse van recent ingediende asielaanvragen van personen afkomstig uit Bagdad (Irak) blijkt dat veel asielzoekers gelijkaardige feiten op eerder stereotiepe wijze aanhalen. Zij voeren hierbij vaak onvoldoende elementen aan die wijzen op een reëel risico bij terugkeer. Bovendien blijkt uit een aantal bronnen dat de actuele veiligheidssituatie in Bagdad verschilt van die in 2014. De situatie is er niet langer van die aard om te stellen dat elke persoon afkomstig uit Bagdad een reëel risico bij terugkeer heeft. “- Ziemeerop:
http://www.cgvs.be/nl/actueel/tijdelijke-beslissingsstop-voor-asielaanvragen-van-irakezen

Op 9/9/2015 werden wij op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van 15 Irakezen in het gesloten centrum 127bis. Op 14/9/2015 waren ze met 25 en vroegen ze om hulp
http://www.gettingthevoiceout.org/cible-actuelle-de-loffice-des-etrangers-les-irakiens/

Sindsdien geen nieuws meer. Niemand onder hen wilde opnieuw met ons praten. NGO’s werden gealarmeerd en probeerden op hun beurt contact te nemen met het centrum en de Irakesen daar opgesloten, zonder succes.

En met reden: de Nederlandstalige pers informeert ons dat 78 Irakezen een vrijwillige terugkeer hebben aanvaardt en op een vliegtuig zullen gezet worden op vrijdag 18/9/2015 en woensdag 2015/09/23
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.40988

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150917_01871447?_section=66004202&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagmail&M_BT=1173964752580&adh_i=802eba7e06992fd086af16dcdf5ee357&imai=13a5fd5f-372d-4a45-b995-ac103f208867

Maar waarom zouden die Irakezen die een vrijwillige terugkeer hebben aanvaard dan opgesloten zijn? Waarom willen ze met niemand meer praten?
Wat betekenen deze overhaaste deportaties, georganiseerd door het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken slechts 15 dagen na de bevriezing, en zonder een duidelijk beeld van de situatie ter plekke?

Het lijkt ons duidelijk dat de meerderheid van die mensen onder druk gezet zijn en dat elk contact met de buitenwereld hen verboden werd.
De term “vrijwillige terugkeer” rijmt voor ons met collectieve uitzettingen per charter onder bedreiging.

Onze Belgische en Europese autoriteiten zullen niet stoppen met het weigeren en uitzetten van migranten, of het nu aan de grenzen is of in de Europese landen en zo de oorlog tegen migranten die al meerdere jaren aan de gang is verder te zetten.

NO BORDER, STOP DEPORTATIE

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.