Collectieve uitzetting van 34 personen die onder de Dublin-verordening vallen op een militaire vlucht

De vreemdelingendienst volhardt in een absurde, willekeurige en onmenselijke toepassing van de Dublin-verordening door een dertigtal personen per militaire vlucht naar Kroatië uit te zetten. Ter herinnering: er bestaat een Europese verordening, “Dublin” genaamd, die het mogelijk maakt aan de hand van een hele reeks criteria te bepalen welk land verantwoordelijk is voor de asielaanvraag. Het meest toegepaste criterium is dat van het eerste land waar de persoon de Europese Unie is binnengekomen en waar de vingerafdrukken zijn genomen. Hierdoor kan België asielzoekers terugsturen naar hun Dublin land, dat wil zeggen het eerste land waarlangs zij de Europese Unie zijn binnengekomen. 
 
 
Een militaire vlucht deporteerde op 17/03/2023 vierendertig personen van verschillende nationaliteiten naar Kroatië, een land dat bekend staat om zijn zeer gewelddadige behandeling (martelingen, seksuele aanrandingen…) van mensen in een migratiesituatie. Talrijke rapporten en internationale organisaties wijzen op de misbruiken van de Kroatische staat. Ook het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft Kroatië in verschillende veroordelingen tot  orde geroepen. 
 
 
Wij hadden nog niet eerder gehoord van uitzettingen per “militaire” vlucht  georganiseerd door de vreemdelingendienst naar Dublin landen.  
Uit deze aanpak blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken asielzoekers die door Kroatië zijn gegaan, wil ontmoedigen om zich in België aan te melden. De DVZ wil het signaal geven dat mensen automatisch worden teruggestuurd.
 
De personen die op deze vlucht waren geprogrameerd, werden de dag voor hun vertrek  verzameld in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Sommigen van hen werden overgebracht van andere gesloten centra , terwijl anderen en het 127 bis reeds werden verwittigd van hun uitzetting op 17 maart om 10 uur ‘s ochtends
 
 Die dag werden de co-gedetineerden in het gesloten centrum 127 bis wakker gemaakt door de komst van bussen en een groot aantal politiewagens. 
 
Een gedetineerde die op dat moment aanwezig was vertelde: “Een bus van de luchthaven kwam 34 mensen ophalen. Zes waren al in 127 bis, de anderen kwamen uit andere centra en waren de dag ervoor naar 127 bis gebracht. We werden er allemaal wakker van. Er waren overal agenten. We waren allemaal geschokt.”   
 
De mensen werden één voor één meegenomen in een voertuig, sommigen met geweld. Ze werden vervolgens onder politiebegeleiding naar het vliegveld gebracht.  
We vernemen dat sommigen van hen in Zagreb zijn aangekomen 
 
Onder hen een aanzienlijk aantal mensen van Burundese afkomst. Leden van de Burundese diaspora in België waren aanwezig op de luchthaven om deze uitwijzingen aan te klagen.
 
 
Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen, Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.