COVID in het gesloten centrum in Vottem

Closure of business bcause of the coronavirus outbreak
Ter herinnering closed centrum in Brugge werd gesloten in december 2020 wegens Covid
 
 
 Persbericht
 
18/05/2021
 
Volgens onze informatie zijn in het gesloten centrum voor vreemdelingen in Vottem verschillende gevallen van het coronavirus vastgesteld. Tot op heden zijn er 4 personen met het virus onder de gevangenen, en 8 onder het personeel. 
 
” Buiten zijn de sanitaire maatregelen echter streng en worden zo streng onderdrukt wanneer ze niet worden nageleefd… Vandaar dat, toen wij op 9 mei onze jaarlijkse betoging tegen het gesloten centrum van Vottem organiseerden, wij ons aan heel wat regels moesten houden, voor een bijeenkomst onder specifieke voorwaarden, en de gebruikelijke mars van Luik naar Vottem werd verboden. 
 
Sinds de eerste opsluiting is het niet de eerste keer dat deze chaotische maar voorspelbare situatie zich voordoet: het virus is binnengedrongen door het prikkeldraad, waarschijnlijk verspreid door de personeelsleden die een leven, sociale contacten enz. hebben in tegenstelling tot de gevangenen. Inderdaad, voor deze laatsten, en sinds lange tijd, gebeuren de bezoeken onder toezicht en achter plexiglas. 
 
Terwijl de personeelsleden uiteraard de mogelijkheid hebben om naar huis terug te keren en een passende verzorging te krijgen, geldt dit absoluut niet voor de weerhouden personen. 
Volgens de getuigenissen die we gehoord hebben, zijn de weerhouden personen die COVID hebben, in isolatiecellen geplaatst! 
Hoe ziet een isoleercel er in Vottem uit? Het is een piepklein kamertje, helemaal in beton, met een piepklein raampje als een klapraam, een matras op een betonnen bed, bijna op de grond, een wc-pot in de cel, en een kleine wastafel. De hygiënische omstandigheden in de isoleercellen zijn erbarmelijk. De isolatie is in feite volledig; bewakers komen van tijd tot tijd van achter de gepantserde deur controleren of “alles in orde is”.   
 
 
Of men nu ziek of asymptomatisch is, een isoleercel heeft niets te maken met een medische opsluitingsmaatregel, en een isoleercel is zeker geen plaats waar men geneest! Sommige van de door het virus getroffen personen zijn ziek en wij maken ons grote zorgen over de kwaliteit van de medische begeleiding die zij krijgen; de isolatie als zodanig kan de symptomen zelfs verergeren en zeer schadelijk zijn (vochtigheid, kou, gebrek aan hygiëne)! Het is ook stresserend en stigmatiserend, zou men “de fout gemaakt hebben” om ziek te worden? 
 
Bovendien zijn de preventieve maatregelen in het centrum volslagen belachelijk: een paar ondervraagden vroegen om hydro-alcoholische gel, die hun werd geweigerd. 
 
In deze pandemische crisis zou ieder van ons recht moeten hebben op bescherming van de gezondheid, op gezondheidszorg en vaccinatie. 
Gesloten centra voor buitenlanders zijn in alle opzichten een uitzonderingsregeling, ook op dit gebied. 
 
Laten we niet vergeten dat deze centra enkel tot doel hebben de deportatiemaatregelen uit te voeren en het verzet te breken van de mensen die zich verzetten tegen deze geplande deportatie; mensen die hier hun leven wilden opbouwen maar die hun verblijfsvergunning niet kregen omwille van het restrictieve beleid van Fort Europa op het vlak van asiel en immigratie. 
 
Op de website ‘Getting the Voice Out’ vindt u tal van getuigenissen die in de verschillende gesloten centra werden verzameld. 
 
Wij herinneren aan onze eisen, die vandaag meer dan ooit geldig zijn in deze situatie van wereldwijde pandemie: 
 
Afschaffing van de gesloten centra !
 
Onmiddellijke stopzetting van de deportaties!
 
Vrijheid van verkeer en vestiging!
 
Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.