De advocaten van onze democratische Belgie: “de belgounours” 30/11/2015

Op 24 november 2015, publiceerde de site avocats.be een tekst met de titel 

“Boodschap van advocaten aan asielzoekers: Welkom aan de asielzoekers in het Koninkrijk België.”Jullie moeten jullie niet laten ontmoedigen. ” Geschreven door PatrickHenry en Jean-Marc Picard, voorzitter en beheerder van deze site.

http://avocats.be/fr/actualites

De titel is bemoedigend, maar voor de rest moeten we ons  afvragen wat de auteurs nemen alvorens te gaan werken?

Volgens hen ligt de oorzaak van de moeilijkheden in het verloop van de asielaanvragen bij een verkeerd bericht van de overheid,

Want afgezien van dat bericht van de overheden is België een “democratische staat”,  “die de internationale verdragen, [die] ervoor  zorgen dat de mensen die asiel aanvragen worden ontvangen met waardigheid en respekt en dat  hun aanvraag correct wordt verwerkt”.

Bovendien:”Advocaten zijn van mening dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen […] en Fedasil […] naar behoren hun rol vervullen. “

Dus maak je geen zorgen dames en heren asielzoekers, België is een democratie en uw verhaal zal worden gehoord en u wordt verwelkomd met waardigheid. (maar pas op als je van Irak of Afghanistan komt!) “Velen van jullie komen om asiel te zoeken in ons land, en België heeft een efficiënt asielstelsel waarbij je uw aanvraag voor bescherming in de beste voorwaarden kunt indienen in overeenstemming met de Europese normen.”(wij groeten de flexibiliteit van de Europese normen)

We hebben waarschijnlijk uitgevonden dat mensen langer dan 6 maanden wachten om een antwoord te krijgen van hun asielaanvraag, dat mensen worden uitgezet voor dat hun asielaanvraag was beeindigd, dat mensen teruggestuurd worden naar landen waar hun asielaanvraag niet zal worden behandeld (bvb “Dublin” naar Hongarije enz …).

We hebben waarschijnlijk uitgevonden dat Dienst Vreemdelingenzaken voor hun deur de goede en slechte asielzoekers filtreren volgens de beslissingen van Théo Francken (Dublin, Afghanen , Irakesen,economische / politieke vluchtelingen, landen beschouwd als “veilig”….) We hebben waarschijnlijk uitgevonden dat een aantal van de asielzoekers in detentiecentra geraken op willekeurige beslissingen van Vreemdelingenzaken. We hebben waarschijnlijk uitgevonden dat CGVS de dossiers behandelen met als eerste beschouwing dat het leugenaars zijn zolang zij het omgekeerde niet bewijzen,  en dat de Raad van Betwistingen, waar  ieder beroep kan doen tegen op een beslissing van Vreemdelingendienst of CGVS, allemaal profiteurs zijn .We hebben waarschijnlijk uitgevonden  dat het niet eenvoudig is om een​​ advocaat te vinden, nog moeilijker een advokaat die zich betrokken voelt om het lot van zijn cliënt.. En wanneer die advokaten  bestaan, kunnen we ons ook voorstellen hoe moeilijk het moet zijn  geconfronteerd te zijn met een kafkaëske beleid waar wetten zelfs niet gerespekteerd worden. De race tegen de beslissingen van Vreemdelingenzaken, de verscheurde gezinnen, de mensen teruggestuurd naar hun eigen dood … ja, we hebben dat allemaal uitgevonden..

Dus dank u heren advocaten om alles terug op orde te schrijven.En bedankt voor deze les in optimisme en enthousiasme voor de democratie.

En voor degenen van slechte wil: Zou het geen oproep zijn om sans papiers en asielzoekers aan te moedigen zich te melden en zich te laten ficheren aan Vreemdelingendienst met de gevolgen daaraan?

Ce contenu a été publié dans Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.