De Caricole, de “gouden” gevangenis voor vreemdelingen ontploft! Ontsnappingen en mishandelingen.

Update 30/05/2017:  8 mensen zij naar de Caricole gekomen. De cypiers hebben tegen de gevangenen uitgelegd dat het de nieuwe groep  de nieuwe escorte voor hen zal zijn in de volgende maanden!. Zij hebben met hen gegeten zonder hen aan te spreken!

28/05/2017

Théo Francken en Vreemdelingendienst kondigden de opening van 3 nieuwe detentiecentra waar mannen, vrouwen zullen “administratief” worden opgesloten , dit met de felicitaties van de verschillende partijen die met ijzeren vuist het verblijf en migratie van vreemdelingen regelen..

De organisatie van het leven in detentiecentra is een spiegelbeeld van het algemene migratie beleid met intimidatie, geweld en martelingen vanwege het personeel van de centra.

In de gesloten centrum de Caricole, gelegen naast de luchthaven van Zaventem zijn  voornamelijk mensen die gearresteerd werden aan onze grenzen opgesloten. Sommigen vragen hier asiel, anderen werden gearresteerd omdat ze niet voldeden aan de administratieve voorwaarden om naar de Schengen gebied te komen. Ze worden gearresteerd en opgesloten met het doel hen te repatrieren naar hun land van vertrek door de  verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij.

De gesloten Caricole centrum werd ingehuldigd op 29/04/2012

Enkele toespraken bij de opening van het Centrum

De Regie der Gebouwen en de Dienst Vreemdelingenzaken voerden specifieke inrichtingswerken uit zodat het complex beantwoordt aan de bijzondere eisen in verband met accommodatie,  toegankelijkheid en veiligheid.  Zo worden asielzoekers op een humane wijze opgevangen in een aangename, veilige en efficiënte leef- en werkomgeving”.

“In het centrum Caricole willen we vreemdelingen op humane wijze vasthouden met het oog op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar hun land van herkomst. Of met het oog op het verlenen van de toegang tot ons land, als dit reglementair mogelijk blijkt”, aldus De Block.

“Het centrum is bedoeld om menselijkerwijs Caricole houden buitenlanders om hen te repatriëren, zodra hun land van herkomst of hen de toegang tot het grondgebied waar de regelgeving maakt het mogelijk om toe te kennen,” zei Maggie De Block bij de inhuldiging .
De directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Freddy Roosemont ook aanwezig bij de inhuldiging weigerde het centrum te vergelijken het centrum met een gevangenis. “Er is ruimte en licht, we hebben er alles aan gedaan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken voor de getroffenen maken”, zegt hij.

En billet een verenigingen:

https://www.amnesty.be/infos/nos-blogs/archives/le-blog-de-claire-pecheux/article/inauguration-du-nouveau-centre?lang=fr

Alle opsluitingen, voor iedereen, is niet te aanvaarden. Gevangenissen, detentiecentra zijn  gebouwd om anderen uit te sluiten, degenen aan wie onze regeringen het recht niet geven om deel te nemen aan hun maatschappij.

In het gesloten centrum Caricole, aangekondigd  als een gouden gevangenis waar  “menselijkheid”, “veiligheid”, “vriendelijkheid” primeert en die, “aangenaam”, “met een zekere bewegingsvrijheid,” zou zijn , zijn de gedetineerden niet geschrokt sinds een aantal evenementen van deze maand en zij getuigen hierover:

2017/04/05 De “residenten”, zoals ze worden genoemd, waren zeer geschokt door de extreem gewelddadige arrestatie door de federale politie in het centrum van een gevangene van Sierra Leone voor zijn uitzetting. http://www.gettingthevoiceout.org/zware-uitzettingspoging-dringend/

2017/05/05 Het bezoek van parlementsleden gedurende de Steenrock festival werd kwalijk genomen door sommige bewoners, omdat ze  weinige echt effectieve actie van onze regering zien. http://www.gettingthevoiceout.org/steenrock-binnenin-de-centra/

2017/05/11 Drie gedetineerden zijn ontsnapt uit het centrum. Twee van hen werden opgepakt door de politie de volgende dag, de derde is nog op vrije voeten. Bewoners waren zeer geraakt door de moed van de ontsnapte gevangenen.

Tengevolge die evenemente ondergaan de gevangenen enorme druk vanwege de direktie van het centrum.

Naar aanleiding van de ontsnapping werd het “vrij verkeer binnen het centrum” beperkt gedurende verschillende dagen en de waakzaamheid van de bewakers is alom tegenwoordig. De bewakers proberen de mensen te overtuigen dat de opnstnapte man, die vele contacten met medebewoners heeft, een geradicaliseerd man is, een terrorist die zeer zeer gevaarlijk is.

Gedurende twee maanden hebben ze geen internet verbindingen meer, internet dat voor hen broodnodig is om toegang te hebben  tot de nodige documenten en informaties voor de introductie van hun asielaanvraag of om contacten met familieleden te behouden.

Mobiele telefoons worden geleidelijk geblokkeerd door de maatschappijen. De direktie van het centrum weigert dat ze de telefoons  van het centrum gebruiken en hebben niets voorzien opdat de gedetineerden kunnen bellen naar hun advocaten, families, verenigingen ….

De mensen  die in het centrum aankomen hebben over het algemeen geen advocaat om hun asielaanvraag in te dienen of om beroep aan te tekenen tegen hun arrestatie en eventuele terugdrijving. De sociale assistenten moeten hen over het algemeen een pro deo advocaat aan wijzen. We stellen vast dat de sociaal assisten bewust en systematisch hen een advokaat geven die incompetent zijn of zelfs afwezig zijn.

De medische zorgen zijn zeer beperkt en/ of niet aangepast aan de pathologie van resident

Het personeel van het centrum gebruik dezelfde strategie als vreemdelingenzaken en oefent enorme druk op de inwoners van het centrum. Ze beloven hun ernstig geweld als zij hun deportatie weigeren op de luchthaven of in hun land van aankomst.

Enkele getuigenissen in Live

Internet

“Nog steeds geen internet in het centrum, het duurt lang … .. onmogelijk om documenten te vinden ”

Telefoons

“Een groot deel van de telefoons worden geblokkeerd. Als mensen vragen om een ​​ oproepop het kantoor te maken, zeggen ze nee. Dus we proberen het op te lossen onder ons, maar het is niet gemakkelijk ”

Pesterijen en intimidatie van het personeel
“Ze vertellen iedereen dat de ontsnapte geradicaliseerd is, een terrorist is en dat hij  erg gevaarlijk is”
“Afgelopen donderdag zijn er twee mannen en een vrouw het centrum komen bezoeken. Zij doorzochten de kamers, de douches enz. Zij werden vergezeld door de directeur die de presentaties deed. Geen enkele contacten met de gevangenen, en zij vermeden mij, dat is zeker ”
“Elke dag kijken werkmensen uit het centrum  naar de gettingthevoiceout pagina voor het werk te beginnen. ” Zelfs de directeur ziet ernaar elke ochtend . Dat zou een beslissing onlangs genomen zijn ”

De mensen begrijpen niet waarom alle documenten in her nederlands zijn. Zij verstaan het niet en hun advokaat soms ook niet. Waarom doen ze dat?”

“Veel geruchten over de verenigingen die meewerken mat vreemdelingendienst” in het centrum kreeg ik te horen dat ik in gevaar ben door naar u te bellen ”

De advocaten

“Ik heb 900 euro aan de vorige advocaat gegeven en hij heeft niets gedaan. De nieuwe advocaat is goed, maar toen ze het dossier kreeg was het al te laat , er was niets meer te doen.. Het doet pijn ”

“Ik probeer om mijn ​​advocaat te bellen, maar tevergeefs . Het is een totale paniek, we hebben echt hulp nodig “

Medische zorg

Eén vrouw had een crisis, ze is gevallen, ze was  op de vloer met gesloten ogen en ze bewoog niet. Mensen renden overal, ze werd meegenomen naar het medische dienst waar ze de nacht doorbracht. We hebben allemaal samen de bewakers gesproken en we hebben onze ongenoegen gezegd. We vroegen hen haar naar het ziekenhuis te brengen vermits er de WE geen dokters in het centrum is.  We kregen te horen dat ze daarover gingen parten met de dirctrice op maandag morgen. ”
“Hier is er een dame die ziek is, ze heeft rode ogen en ze kan ze niet meer openen, ze heeft hoofdpijn en ze geven haar allen een zalf dat niet efficient is!”

“Als er mensen zijn die zich  slecht voelen, zeggen ze ” gaat om een ​​douche en het zal beter gaan” “wat is dat?”
“Een vrouw vroeg om een ​​arts te raadplegen. De volgende dag vraagt ​​ze opnieuw medische hulp, omdat de pijnen voortduren. De cypiers werden kwaad en  vroegen haar  “om haar filmpje te stoppen.”
Een gevangene van het centrum zegt “we hebben niet het recht om ziek te zijn. Ik was echt geschokt, zij denken altijd dat we alsof doen. We moeten eerst sterven  om te geloven dat men ziek is. We zijn stenen, geen  mens voor hen. ”

Het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken
“Hun argument is om de betrouwbaarheid van documenten en getuigenissen in twijfel te zetten… het is moeilijk. Ze zoeken altijd de tegenstelling, ze zeggen dat het bewijs niet geldig is, maar waar zijn de criteria, dat kunnen ze niet geven ”

“Het is altijd hetzelfde. Als er relevante elementen  aankomen op de tafel, wordt een uitzetting onmiddellijk geprogrameerd”

“Vanmorgen om 8:30 kwamen ze naar mijn kamer, ze vroegen mij of ik  een nieuwe asielaanvraag wilden indienen. Ze, zetten me onder druk . Ik denk dat het is om mij een negatief antwoord te geven  en druk uit te oefenen op Ambassade voor een laissez passé , omdat ze die niet hebben! ”

“Tickets worden uitgedeeld aan allen, het is als een uitzettingsmachine!”

“Ze willen niet dat mensen weten wat hier gebeurt. Dit is de reden waarom we geen camera op onze telefoon mogen hebben, maar het is gek wat er aan de hand is hier: bijvoorbeeld gisteren twee mensen sliepen in de gang met slechts een deken! ”

Bezoek parlementariërs en Festival Steenrock
Een vrouw werd verhinderd te worden gezien door de parlementariërs. Ze gaat helemaal niet goed en de situatie wordt verborgen “de bewakers volgden haar de hele namiddag, ze waakten op haar als melk op het vuur, zij volgden haar bij elke beweging ”
“Zij (de Kamerleden) hebben 17 mensen gezien en de bewakers hadden constant een oog op hen. De parlementsleden zij er toch ingeslaagd te filmen met hun GSM”
“Ik heb mijn telefoonnummer  gegeven aan een parlementair. Hij, zei me dat hij zou kijken naar het artikel en me zou  bellen, ik wacht er nog altijd op”
“We konden niets zien en horen van het evenement, en de bezoeken werden daarbij uitgesteld.”

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.