De jacht op transitmigraten gaat voort

13/11/2017: De jacht op transitmigranten gaat voort in heel het land. We krijgen regelmatig oproepen van mensen die migranten herbergen en die hun beschermelingen kwijt zijn, hun voornaamste schrik zijnde dat ze gearresteerd, opgesloten en uitgewezen zijn.

De controles en arrestaties gaan nog steeds door, maar zijn minder zichtbaar: De Soedanezen, Eritreërs, Ethiopiërs, …. worden veel discreter gecontroleerd en gearresteerd in de stations van Brussel, Charleroi, Oostende, Brugge, Zeebrugge of in de vrachtwagens tijdens hun migratieroute.

Enkele migranten duiken terug op na een paar dagen of weken, een aantal werd gearresteerd en vervolgens weer vrijgelaten. Een trend die vastgesteld wordt is dat men er momenteel voor kiest om de Dublingevallen op te sluiten, want zij zijn iets gemakkelijker te identificeren en uit te wijzen.

Anderen verdwijnen zonder enig nieuws, om zo te vermijden traceerbaar te zijn voor de autoriteiten.

Anderen worden soms teruggevonden in een gesloten centrum.

In de gesloten centra worden ze nog steeds slecht ontvangen: ze krijgen geen telefoon en geen advocaat. Wij ondervinden enorme moeilijkheden om met hen in contact te komen, omwille van de censuur die geïnstalleerd is door de directie van de centra, de ontkenning van hun exacte naam of het gebruik van een pseudonaam, hun groot wantrouwen ten opzichte van contacten van buitenaf. Dit verhindert ons om een advocaat te vinden om een beroep van extreme urgentie te kunnen indienen, waarvan de periode loopt van 5 tot 10 dagen afhangend van geval tot geval.

Wij respecteren deze wil van de migraten om volledig anoniem te blijven, maar in bepaalde gevallen kan een beroep dat snel ingediend wordt tegen hun arrestatie leiden tot een bevrijding en de mogelijkheid geven om hun migratieroute verder te zetten.

Indien u iemand bij u herbergt of u bent in contact met personen die zich in deze situatie zouden kunnen bevinden, nodigen we u uit om:

– om met hen te praten over de mogelijkheden bij arrestatie en de gevolgen
– Hen uitleggen welke juridische procedures mogelijk zijn tijdens een opsluiting: onmiddellijk een beroep tegen hun opsluiting in dienen of later een asielaanvraag
– met hen proberen af te spreken een een contactpersoon te verwittigen wordt van hun arrestatie. Ze kunnen bellen vanuit het gesloten centrum via een telefoon van een medegevangene (er is solidariteit onder medegevangenen), beste is om een telefoonnummer van buiten te leren.
– Hen zeggen om onmiddelijk te verwittigen als er een risico op uitzetting is, ofwel dat men u dan contacteert of meteen belt naar Getting the Voice Out 0032(0)484026781) en de groep facebook stop deportations info&actions om zo een mobilisatie te kunnen organiseren ( zie http://www.gettingthevoiceout.org/comment-arreter-une-expulsion/)
– Ons alle nuttige informatie door te sturen om te weten waar de gearresteerde persoon zich bevindt, een contact te kunnen onderhouden en de nieuwe maatregelen van de dienst vreemdelingenzaken te leren begrijpen: gettingthevoiceout@riseup.net

BERICHT dat we sturen naar mensen die migranten herbergen en die zich ongerust maken

Indien u nog steeds geen nieuws hebt de dag zelf, bel dan naar het centrum Caricole, zij beschikken over de lijst van alle personen in het gesloten centrum (je moet aandringen!). Of, om zeker te zijn van een resultaat, bel naar alle gesloten centra. Maar er moet minstens 24 uur gepasseerd zijn alvorens men zich in een centrum bevindt bij een arrestatie.
voor telefoonnummers van de centra zie:http://www.gettingthevoiceout.org/quels-sont-les-centres-fermes-en-belgique/

Indien iemand een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, dan heeft men 10 dagen om in beroep te gaan omwille van extreme urgentie; Indien hij al een bevel tot grondgebied te verlaten gekregen heeft bij een voorgaande arrestatie, dan blijven er nog maar 5 dagen over om in beroep te kunnen gaan! Verscheidene advocaten zijn beschikbaar, maar alles hangt af van de plek waar men gearresteerd is en in welk centrum men zich bevindt!

Bezorg ons nieuws!
Danku en veel moed!

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.