De procedure Dublin 2: het zwarte gat : O1/O1/2014

Dienst Vreemdelingenzaken maakt zonder scrupules gebruik van de Dublin-procedure om nieuwe asielaanvragen te voorkomen, en om een stijging van het aantal uitzettingen en zelfs opsluitingen te bewerkstelligen!

Tijdens deze procedure kunnen de vluchtelingen niet worden bijgestaan ​​door een advocaat en zijn ze dikwijls niet in staat te bewijzen dat zij niet “Dublineerbaar” zijn.

Een aanzienlijk aantal opgeslotenen worden door Vreemdelingenzaken als Dublin2 beschouwd. Ze worden meestal gearresteerd in de kantoren van Dienst Vreemdelingenzaken bij hun asielaanvraag. Als er een kleine kans is dat de asielaanvrager kan worden “gedubliniseerd”, worden zij in een detentiecentrum opgesloten in afwachting van een antwoord van een Europees land waar hij/zij langs is gekomen om in ons land te geraken. Zij worden als Dublin beschouwd op basis van de verklaringen van de asielaanvrager, op basis van een visa, een vliegticket, vingerafdrukken genomen in een andere Schengen-land enz. Indien het betrokken land de behandeling van de asielaanvraag overneemt, wordt de vluchteling naar dat land uitgezet. Zijn asielaanvraag in België zal dus niet worden behandeld: een asielaanvraag minder en een deportatie meer. Maggie is tevreden en haar electoraat opgelucht!

Soms is de situatie tragikomisch en absurd. Onlangs is een man die een asielaanvraag heeft ingediend, opgeroepen bij Vreemdelingenzaken. Hij moet komen om de documenten op te halen die hem toelaten terug naar Frankrijk te gaan, waar hij zijn eerste asielaanvraag had ingediend. Hij ging naar Vreemdelingenzaken met zijn bagage, klaar om de trein te nemen naar Frankrijk. Maar Vreemdelingenzaken heeft een verrassing in petto: hij wordt gearresteerd en opgesloten in een detentiecentrum in afwachting van zijn uitzetting naar Frankrijk!

Een andere persoon verblijft sinds drie maanden in een detentiecentrum. Hij werd gearresteerd toen hij naar Brussel kwam om een kopie van zijn Bevel om het Grondgebied te Verlaten te halen om zijn asielaanvraag in Frankrijk te vervolledigen!

Nog een andere kwam om asiel aan te vragen: hij werd gearresteerd en gevangen gezet onder de Dublin-procedure. Gelukkig heeft hij kunnen bewijzen dat hij niet onder de Dublin-procedure viel, en hij werd vrijgelaten na 15 dagen opsluiting.