De uitzettingsmachine draait op volle kracht…

18/09/2019

Terwijl duizenden bannelingen vechten en zich verzetten tegen Fort Europa, worden ze geparkeerd in kampen, hotspots, ‘open’ of gesloten centra met het uitgesproken doel hen terug te sturen naar hun land, terwijl anderen sterven of gedood worden aan onze grenzen, jaagt België op hen, sluit hen op en verdrijft hen.

Elke dag stijgen er verschillende vluchten op vanuit Brussel en Charleroi om bannelingen naar andere Europese landen of hun land van origine terug te sturen.

  • Voor de Dublin-gevallen: Dienst Vreemdelingenzaken zet door en tekent.

Volgens onze cijfers worden er 2 tot 5 mensen in het kader van de Dublin-akkoortden per vliegtuig naar dat Europese land teruggestuurd waar zij verplicht werden hun vingerafdrukken te laten afnemen. Dit is op slechts enkele honderden kilometers van België: Zwitserland, Duitsland, Slovenië, Frankrijk, enz.

De wetten zijn veranderd en als gevolg worden Bevelschriften om het Grondgebied te Verlaten (BVG) nog zelden afgeleverd bij arrestaties. Tegen zo een BVG was een beroep bij de Dienst Vreemdelingenbetwistingen mogelijk.
Sinds juli 2019 worden over het algemeen ‘beslissingen tot opsluiting met als doel de bevoegde lidstaat voor de asielaanvraag’ afgeleverd door de DVZ. Beroep aantekenen bij de strafrechtbank is nog mogelijk, maar dringende beroepsprocedures niet meer. De bannelingen komen dus voor rechters te staan die voor het overgrote deel de beslissingen niet in vraag stellen, niets van vreemdelingenrecht kennen of voor wie het vreemdelingenrecht niet bestaat en een vraag tot vrijlating uit een gesloten centrum zinloos is.

Na meerdere weken in een gevangenis, de genaamde gesloten centra, doorgebracht te hebben, verontwaardigd te zijn om hun reis te moeten onderbreken en ‘behandeld te worden zoals dieren in de centra’ zeggen zij, tekenen ze een vraag tot vrijwillige terugkeer, onder druk van het personeel in het centrum, of wanneer ze weigeren, worden ze gedwongen uitgezet.

  • Voor mensen die asiel aanvragen en uitgeprocedeerde mensen zonder papieren stelt DVZ alles in het werk om hen kost wat kost terug te sturen naar hun land.

Alleen al vandaag (17 september 2019) hebben we al weet van 2 gedwongen deportaties met escorte:

A. uit Senegal, in België sinds 2015, die ons zei voor zijn vertrek: ‘Als ze me werkelijk willen repatriëren, zullen ze mijn lijk mogen terugbrengen want ik ben werkelijk tot alles bereid’.
Hij is zijn land, Senegal, in 2012 ontvlucht in de nasleep van een aanval van rebellen in zijn dorp en de moord op zijn ouders en zijn zus. Hij naar Mauretanië gemigreerd, daarna naar Marokko, Spanje en is in 2015 in België gearriveerd. Hij heeft bij zijn aankomst een asielaanvraag ingediend en in 2018 een regularisatie-aanvraag.
Hij is op 17 september 2019 met geweld, vergezeld door een escorte uitgezet nadat hij 5 maanden opgesloten zat in het gesloten centrum van Merksplas.

T. die een poging tot uitzetting onderging naar Ethiopië na 6 maanden opsluiting in het gesloten centrum van Vottem: ‘Als ze me terugsturen naar mijn land, is mijn leven voorbij.’ ‘Ik ben geen crimineel en ze sluiten mij hierop, op deze plaats waar iedereen zijn verstand verliest.’ Audio http://www.gettingthevoiceout.org/audio-trois-demandes-dasile-refusees-si-le-gouvernement-belge-me-renvoie-en-ethiopie-ma-vie-est-finie/
Grillige juridische en culturele lezingen hebben geleid tot de afwijzing van het verhaal van T.
De passagiers van de vlucht werden geïnformeerd door militanten/gastgezinnen die aanwezig waren bij de check-in op de luchthaven en zij hebben geweigerd te gaan zitten en hebben geëist dat T. en zijn escorte het vliegtuig verlieten. T. heeft zwaar geweld moeten ondergaan, toegediend door de politie en haar escorte en werd in isolatie gestoken bij zijn terugkeer in het gesloten centrum van Vottem.
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-passagers-au-depart-de-bruxelles-empechent-l-expulsion-d-un-ethiopien?id=10318640

  • Twee jaar in het gesloten centrum!

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken er door beroepsprocedures of administratieve moeilijkheden er niet in slaagt de banneling op een vlucht te zetten, aarzelt zij niet om onvermoeibaar de druk hoog te houden en sluit een persoon nu op een gevangenis zonder enige vorm van proces. We hebben weet van een man die al 2 jaar in een geloten centrum is opgesloten en van een vrouw die bijna een jaar vastzit.

EN DE MACHINE BLIJFT MAAR DRAAIEN

De advocaten passen hun strategieën tegen deze schurkenwetten aan, de gevangenen vechten en getuigen, militanten en gastgezinnen gaan naar de luchthaven om passagiers te sensibiliseren om deze uitzettingen te weigeren, passagiers weigeren om te reizen met mensen in handboeien en soms ook met een kap over het hoofd, piloten zorgen ervoor dat gevangenen uit hun vliegtuig vertrekken omdat ze hun aanwezigheid in het toestel als gevaarlijk beoordelen, activisten mobiliseren zich…

Dienst Vreemdelingenzaken en de Federale Politie zetten alle middelen in: er worden speciale escortes van de federale politie opgeleid om opstandigen uit te zetten met behulp van helse boeien en illegale medicatie om hen te kalmeren, sommige vliegmaatschappijen leiden ‘body guards’ op, politieagenten worden ingezet om passagiers die begrijpen dat het om een uitzetting gaat, te ‘overhalen’ dat het gaat om criminelen die worden uitgezet, dat zij een gevaar zijn voor de maatschappij.

Binnenkort hebben we in elke vlucht die vanuit Brussel of Charleroi vertrekt een banneling, vergezeld of niet van politie in burger, verbannen, weggegooid uit ons land zoals een stuk afval.
Wie zijn de criminelen? De Staat of de Bannelingen?

Dit gebeurt allemaal onder het mom van ‘mensenrechten’ en de ‘strenge maar menselijke’ politiek van de Dienst Vreemdelingenzaken, een Staat binnen een Staat, in een oorverdovende stilte van NGO’s, rechters en rechtbanken, de voorstander van de mensenrechten en de burgerlijke maatschappij.

Laat ons ons verzetten met alle mogelijke middelen op alle mogelijk niveaus om elke uitzetting te beletten!
Laat ons het opstandige verzet van de bannelingen en hun weigering om in te schepen ondersteunen!

STOP DEPORTATIONS
NOBORDERS

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Strijdverhalen, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.