Deportatie richting Bulgarije van asielzoeker uit Afghanistan: politiegeweld en systemisch geweld in het asielbeleid van Bulgarije.

 
Het collectief Getting the Voice out keurt deze arrestatie en de eerdere pogingen tot deportatie van deze minderjarige Afghaanse asielzoeker af(volgens de Dienst Vreemdelingenzaken is hij meerderjarig. Dit werd echter vastgesteld aan de hand van bottesten die eerder betwist zijn geweest door mensen die tewerkgesteld zijn in de gezondheidssector). Deze jongen heeft zijn internationale bescherming in België aangevraagd. Aangezien er vingerafdrukken bij hem zijn afgenomen in Bulgarije, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken zich te beroepen op de Dublin-verordening. Tijdens een afspraak op de Dienst Vreemdelingenzaken werd hij gearresteerd en vervolgens opgesloten in het centrum van Merksplas. Er werd ook al een eerdere poging gedaan om hem uit te wijzen. Tijdens deze eerste poging werd ook gebruik gemaakt van ernstig fysiek geweld. Een tweede poging tot uitwijzing naar Bulgarije is voorzien morgen; dinsdag 12 december. Dit keuren wij af. Bulgarije is namelijk een land die meermaals veroordeeld werd voor hun asielbeleid door internationale mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch.
 
 
 Hij zit opgesloten in het gesloten centrum van Merksplas en was slachtoffer van ernstig fysiek geweld tijdens een poging tot uitwijzing op 22 november dit jaar(2023). Om 6u in de morgen werd hij gebracht naar de luchthaven. Geboeid aan handen en voeten. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij absoluut niet wilt uitgewezen worden naar Bulgarije, aangezien dit land migranten slecht behandeld. Hij werd geslagen door de agent die hem begeleidde naar de luchthaven. Hij ontving meerdere klappen aan de linkerkant van zijn lichaam en in zijn schaamstreek. De jongeman getuigde het volgende hierover: ” Een agent ging op mijn voeten staan met zijn zware botten. Door een technisch probleem is het vliegtuig uiteindelijk niet opgestegen en werd ik teruggebracht naar Merksplas. Ik ben nog altijd erg in shock door wat er gebeurd is.
 
In lijn met Artikel 3 van de Dublin-verordening, wees België geen mensen meer uit naar Bulgarije, dit omwille van hun mensonwaardig asielbeleid. Hoewel het asielbeleid van Bulgarije sindsdien niet gewijzigd is, zendt België sinds enkele maanden opnieuw mensen uit naar Bulgarije. Hiervoor beroepen ze zich opnieuw op de Dublin-verordening. De onmenselijke opvangcondities, het gebrek aan plaatsen in opvangcentra, de moeilijkheden om toegang te krijgen tot een advocaat, het politiegeweld en de pushbacks blijven ondertussen tot op vandaag  bestaan.
 
In september 2023 verklaarde de Zwitserse vluchtelingenorganisatie(OSAR) dat het uitwijzen van mensen naar Bulgarije ze in een situatie van extreme armoede brengt. OSAR kwalificeert uitwijzingen naar Bulgarije daarom altijd als onwettig.
 
Het valt niet te betwisten dat België zijn asielaanvraag moet behandelen en dat hij niet mag teruggestuurd worden naar Bulgarije, waar zijn leven in gevaar zou zijn, net zoals in Afghanistan.
Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.