Deportaties zonder einde en folteringen van een asielaanvrager

22/03/2017: Hij kwam in Belgie begin december 2016 en vroeg asiel. Hij werd achtervolgd in zijn land van herkomst, Sierra leone, als christen. Hij werd opgepakt en opgesloten in het gesloten centrum Le Caricole.

De CBVS gelooft hem niet en Vreemdelingendienst wil hem absoluut uit het land zetten:

18/12/2016: Uitzettingspoging naar China , land waar hij transiteerde om naar hier te komen. Hij weigert.
28/02/2017: Uitzetting naar China: China wil hem niet in Peking: geen dokumenten. Hij wordt teruggevlogen naar Brussel.
10/03/2017: Uitzetting naar Sierra Leone: hij blijft 2 dagen op vlieghaven van Free town (Sierra Leone) en wordt daarna teruggestuurd naar Belgie, omdat hij geen documenten heeft.
16/03/2017: Uitzettingspoging, geforceerd met escorte naar China: hij verzet zich.
19/03/2017: Uitzettindspoging,geforceerd met escorte naar Sierra Leone: Hij verzet zich.
21/03/2017: Uitzettingspoging, geforceerd met escorte naar China: afgeklopt door 10 flikken van Federale politie op het commissariaat van de vluchthaven. De vliegmaatschappij weigert hem op de vlucht gezien zijn staat (vol bloed). Hij wordt naar de Caricole teruggestuurd…..

Hij zegt ‘ze zullen mij zo vermoorden””
Hij vertelt: “Bij elke uitzettings(poging) wordt hij in een cel opgesloten, volledig naakt. Hij mag zich pas terug aan kleden om naar het vliegtuig te gaan of naar het gesloten centrum”

“Het is niet meer mijn lichaam. Vier maanden ben ik opgesloten. Ik ben geen crimineel. Ik heb nooit een overtreding begaan. Ik ben alleen gekomen om asiel te vragen. Ik zal nooit vergeten wat ze mij hier aangedaan hebben. Ik wil dat ze naar mij luisteren.Ik ben een mens.Ze weten niet wat met mij te doen.Ze zijn mij stillaan aan t’vermoorden. God is mijn getuige.Ik kan niet slapen. Ik wandel rond.
Iedereen zegt dat ik een brave mens ben. De piloot van de vlucht naar Sierra Leone zei mij: “ik zie dat je een brave mens zijt”. De mensen in de caricole hebben medelijden met mij.”

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Migratiepolitiek, Strijdverhalen, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.