Detentiecentrum Holsbeek: vrouwen protesteren tegen hun opsluitingen

16/08/2023
Het gesloten centrum Holsbeek, gelegen aan de rand van Leuven, is het enige van de 6 Belgische gesloten centra waar uitsluitend vrouwen worden vastgehouden.

Op 16 augustus 2023 werd een 58-jarige vrouw bewusteloos aangetroffen in haar kamer. Ze bleek al enkele dagen niet te hebben gegeten en niemand had haar opgemerkt. De ontdekking van haar toestand bracht schok teweeg bij iedereen. Ze werd onmidellijk naar het ziekenhuis overgebracht. “We wisten niet of ze nog in leven was”, verklaarden medegevangenen geschokt.

Deze gebeurtenis leidde tot hevige protesten. Ongeveer twintig vrouwen voerden vandaag actie tegen hun opsluiting. Een van de vrouwen die haar stem liet horen, werd in eenzame opsluiting geplaatst. De directeur, die zich in haar kantoor bevond, nam niet eens de moeite om naar hun eisen te luisteren.

De volgende redenen liggen ten grondslag aan hun protest:
Mensonterende leefomstandigheden: Ze uiten voornamelijk kritiek op de hygiëne in het centrum en op de staat van de toiletten, die buitengewoon smerig zijn.
Ondervoedende maaltijden: “Onze porties zijn minimaal. Als we om meer vragen, krijgen we een afwijzing en wordt het overgebleven voedsel weggegooid.” Dit wordt door hen ervaren als een vorm van marteling. Sommige gevangenen melden ook dat het voedsel soms bedorven is en dat ze vaak ziek worden na het eten.
Gebrek aan toezicht en zorg voor zeer kwetsbare vrouwen: Sommige gedetineerden verkeren in een zeer slechte gezondheidstoestand. Een van hen heeft slechts één nier en zit al vijf maanden vast. Een gevangene heeft beweerd dat ze in de afgelopen drie maanden vijftien kilo is afgevallen.
Onjuiste toediening van medicijnen: “Ik ben ernstig ziek en neem veel medicatie. Maar ze geven me die niet op de juiste tijdstippen, en soms lijkt het erop dat de medicijnen niet correct zijn.” Achteraf heb ik soms het gevoel dat ik drugs gebruik.
Aanwezigheid van een zwangere vrouw in het centrum gedurende een maand.
Administratieve opsluitingen: “We worden behandeld als criminelen.”
Lange duur van opsluiting: Sommige vrouwen zitten vast voor periodes van 5, 8, 10 maanden, en soms bijna een jaar, in afwachting van uitzetting of vrijlating. “Het is ondraaglijk om te moeten wachten en wachten totdat er beslissingen worden genomen.”
• Gebrek aan transparantie bij beslissingen over vrijlating/uitzetting en de willekeurigheid ervan.

“HELP ONS. WE HEBBEN JULLIE HULP NODIG”.

“We worden hier behandeld als dieren, terwijl zelfs dieren in België rechten hebben.”
De gedetineerden betreuren ook dat ze niet in staat zijn om al het onrecht en de slechte behandeling die ze ondergaan met foto’s te bewijzen. Bij aankomst in het detentiecentrum worden hun smartphones in beslag genomen. “We praten, we huilen, we schreeuwen… Maar uiteindelijk zitten we nog steeds gevangen.”

Gettingthevoiceout roept op tot een einde van alle opsluitingen en tot bewegingsvrijheid voor iedereen. Niettemin vinden we het van groot belang om de woorden van de gevangenen te laten horen, zoals ze aan ons hebben verteld.

Kontakt 0484026781

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.