Detentiecentrum in Jumet: Magnette’s racistische retoriek om zijn afspraken met De Moor te rechtvaardigen

Op 19 februari 2024 werd tijdens een gemeenteraadszitting(1) een vraag gesteld aan burgemeester Paul Magnette (PS) over de plannen voor een toekomstig gesloten centrum in Jumet. Dit project, dat nu door Magnette lijkt te worden gesteund, kwam in 2017 voor in het “masterplan voor gesloten centra”, destijds gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Théo Francken (NVA). 

In antwoord op een vraag van een gemeenteraadslid begon Paul Magnette met de mededeling dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) hem had laten weten dat de Regie der Gebouwen binnenkort een stedenbouwkundige vergunning zou aanvragen voor een terrein naast de federale politie in Jumet. Volgens hem is er geen tegenstrijdigheid tussen het huisvesten van een open centrum en een gesloten centrum. Daarmee maakt hij een onderscheid tussen ‘goede en slechte migranten’, een strategie die hij ontleent aan rechts en extreemrechts. Hij rechtvaardigde zijn opmerkingen door te zeggen dat ze in het regeringsakkoord hadden verkregen dat er geen kinderen zouden worden opgesloten, wat een “grote vooruitgang” zou zijn. Tegelijkertijd negeerde hij de campagnes van hervormingsgezinde verenigingen en de vele militante en autonome acties tegen het opsluiten van kinderen in gesloten centra.

Op ferme toon besluit hij met te zeggen dat de bevelen om het grondgebied te verlaten moeten worden uitgevoerd voor illegale inwoners die criminele daden hebben gepleegd (hij vermeldt drugshandel en mensenhandel). Hij voegt eraan toe: “Deze mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven en de veiligheid van onze medeburgers ondermijnen, moeten worden uitgezet naar hun land van herkomst. Daar heb ik geen problemen mee. Enerzijds moeten we de misdadigers terugsturen naar hun land, anderzijds moeten we hier de families verwelkomen die oorlog en dictatuur ontvluchten […]”.

Een opportunistische verandering van standpunt

Volgens de media(2) was het college van Charleroi in 2019 “fel gekant tegen het project” en zei het “alles in het werk te willen stellen om dit door de federale regering gewilde en opgelegde project te blokkeren”. Ondertussen heeft de PS zich aangesloten bij de federale regering en is de Vivaldi meer waard dan de levens van mensen zonder papieren. Magnette heeft zijn beloften lafhartig verloochend en, erger nog, hij heeft de taal en de leugens van extreem-rechts ongegeneerd overgenomen.

Populisme en racistische leugens

De overtuiging dat mensen die vastzitten in gesloten centra criminelen zijn, is een leugen. Een zeer groot deel van hen heeft geen enkel misdrijf gepleegd, maar zit vast om de enige reden dat hun een verblijfsvergunning wordt geweigerd door een staat die de mogelijkheden om op een waardige en legale manier in België te leven, steeds verder beperkt. 

Voor degenen die daadwerkelijk veroordeeld zijn, zijn de woorden van Magnette niet beter dan die van het zelfveronderstelde recht. Dergelijke opmerkingen, en meer in het algemeen deze veroordelingen, verhinderen ons om deze criminele daden te begrijpen als gevolgen van onzekerheid, die zelf wordt veroorzaakt door gedwongen illegaal verblijf. Deze uitspraken en de daaruit voortvloeiende beslissingen maken niet alleen alle discriminatie onzichtbaar waarmee migranten zonder papieren in het hele strafrechtsysteem te maken hebben (van raciale profilering door de politie tot racisme in de rechtszaal), maar versterken deze discriminatie ook. Ten slotte dragen de woorden en daden van Magnette bij tot de verharding van het fenomeen van de dubbele straf(3), dat logischerwijs door veel organisaties aan de kaak wordt gesteld.

Neen tegen de stedenbouwkundige vergunning die zal worden gevraagd door de Regie der Gebouwen.

Nee tegen de criminalisering van mensen zonder papieren.

Nee tegen de racistische logica van het sorteren tussen asielzoekers die “aanvaardbaar” zouden zijn en mensen zonder papieren die als “ongewenst” worden bestempeld.

Nee tegen het gesloten centrum van Jumet!

1) See here: https://www.charleroi.be/vie-communale/conseil-communal#376608-videos-des-conseils-communaux (2h37min40)

(2) https://www.rtbf.be/article/charleroi-le-ministre-carlo-di-antonio-dit-non-a-un-centre-ferme-a-jumet-10215958

(3) https://www.streetpress.com/sujet/1601975896-prison-centre-retention-double-peine-etrangers-sans-papier

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.