“Deze detentie en deze asielweigering is echt heel problematisch”: Vrij!

UDATE 12/04: Vanmorgen ontving Mahmadou een ticket voor zijn deportatie naar Gambia de volgende dag. Het resultaat van het beroep tegen zijn uitzetting moest ook vandaag vallen: de rechtbank heeft besloten dat zijn opsluiting illegaal was en dat hij in vrijheid moest gesteld worden! Deze beslissing lijkt genegeerd te worden door de Dienst Vreemdelingenzaken die hem wilde uitzetten. Dit was zonder te tellen op de snelheid van communicatie van Mahmadou en van zijn advocaat en de alarmberichten die rondgestuurd werden op de netwerken! Mahmadou kwam vandaag om 18u vrij. Maar hoevelen worden zo illegaal opgesloten en uitgezet door de Dienst Vreemdelingenzaken? 

———————————————————————————————————————————–

09/04/2016

M was 1516 jaar toen hij de tragische evenementen in NoordMali beleefde. Hij heeft heel vroeg zijn ouders en broers verloren in de oorlog in Kidal, sommigen zijn gedood, anderen zijn verdwenen. Hij leefde verder in Kidal onder de hoede van zijn oudste broer. Toen zijn broer gedood werd door Djihadisten vluchtte hij naar Gambia, en later naar België. Hij werd bij zijn aankomst in de luchthaven van Brussel opgepakt en naar het gesloten centrum Caricole gebracht, nu bijna 3 maanden geleden. Hij vierde daar zijn 19de verjaardag… Zijn asielaanvraag werd geweigerd en hij blijft opgesloten met de bedoeling zijn deportatie te organiseren.

Op 19 jaar zit hij achter tralies onder de dreiging gedood te worden in zijn land, onderworpen aan bureaucratische onrechtvaardigheid. Zij hebben gekozen hem vast te houden, tegen hun eigen wetten, omdat hij geen onfeilbaar geheugen heeft. Weet u waar u was op 6 mei 2013?

Hier zijn getuigenis en de getuigenis van zijn advokaat die zware dysfunkties aan de kaak stelt betreffende zijn opsluiting en de behandeling van zijn asielaanvraag.

Getuigenis van Mahmadou audio mahmadou

Getuigenis van advocaat avocat

Overschrijving van getuigenis van Mahmadou:

– Je bent opgesloten in het gesloten centrum Caricole sinds al meer dan twee maanden. Hoe komt het dat je naar België bent gevlucht? Je komt uit welk land?
– Ik kom uit Mali, en ik ging naar Gambia voor ik in België geraakte.
– Waarom ontvluchtte je Mali ?
– Er was oorlog thuis in het noorden van Mali, en mijn broers, mijn ouders… er zijn veel mensen die werden gedood door jihadisten. Mijn moeder stierf. Mijn broer, mijn vader, nou ik weet niet waar ze zijn. Ik had daar een broer als enige familielid. Hij heeft helaas veel problemen met de terroristen gehad en ik moest weg naar Gambia.
– En hoe lang ben je in Gambia gebleven?
– Ik ging naar Gambia en ik bleef er ongeveer, nou ik ken de exacte datum niet, maar ik heb er een jaar en een beetje gewerkt.
– En toen besloot je om te vertrekken. Je moest vertrekken?
– Nou, ik was er omdat ik voor een man werkte, maar het leven daar is ook een probleem. Hij werkte in de administratie daar en het lijkt erop dat er problemen waren. (Iedereen weet dat ik voor hem werkte) Hij vertelde me dus nu ook … dat hij moest vertrekken met zijn familie, dus hij zei mij: wat wil je, wil je terugkeren naar Mali of niet? Ik zei hem neen, ik ben van plan om naar Europa te gaan. Hij regelde dat voor mij en zorgde ervoor dat ik in België geraakte.
-En toen je aankwam op de luchthaven, hebben ze je gearresteerd?
-Ja, Zij vertelden mij toen ik op de luchthaven aankwam “eerlijk gezegd sir je mag niet op het grondgebied van België komen.” Ik werd gearresteerd en meegenomen naar het centrum Caricole waar ik naar asiel vroeg…
– En het antwoord op uw asielaanvragen op het moment was negatief?
– Ja, ik heb asiel aangevraagd, ik deed de interviews, deed het grote interview op Commissariaat-generaal… nou… Ik was negatief. Ik ging naar de rechtbank, was ook negatief.
– Wat zal er gebeuren als je teruggaat naar Gambia?
– Ik weet dat als ik terug naar Gambia ga, ik opgesloten zal worden, of gedood, omdat ik weet hoe mijn baas het land met zijn gezin heeft moeten verlaten, en ik weet dat de manier waarop hij mij vertelde dat ik het land moest verlaten, is dat ik ook een probleem zal hebben. Nou ik weet dat Gambia een land is van dictatuur, ik weet dat ze mij zullen opsluiten daar.

Overschrijving van getuigenis van de advocaat:

-Jij bent de advocaat van Mamadou in het gesloten centrum Caricole?
-Ja
– Kunt u in het kort de gerechtelijke toestand van Mahmadou uitleggen?
– Mahmadou is uit Mali aangekomen en in de Caricole geplaatst op 27 januari van dit jaar. Hij werd onmiddellijk bij zijn aankomst in het gesloten centrum Caricole geplaatst. Hij wilde op Zaventem om asiel vragen maar werd onmiddellijk in een gesloten centrum gezet. Dat noemen ze een asielprocedure aan de grens .
Er zijn twee grote problemen op juridisch vlak, een probleem van asiel en een probleem van detentie.
Volgens een Europese richtlijn moet bij een asielaanvraag aan de grens voor mensen in hechtenis, de staat hen na 4 weken vrijlaten. Maar hij wordt nog steeds vastgehouden. Dus eigenlijk moest hij vrij zijn sinds 26 februari. En dat deden zij niet. Dit is echt een probleem, want elke keer als we spraken met een rechter, ontweek de rechter de vraag. Zij zeggen ons: “in een rechtzaak hebben jullie gelijk maar jullie moesten hiermee niet bij mij komen…” . In feite hebben wij ons niet vergist van procedure, zij maken fouten. Er is dus een echt probleem betreffende de volledige onwettigheid van de detentie van de jongen.
Het tweede probleem: Mamadou is een heel jonge man die een paar dagen geleden 19 jaar is geworden. Hij vierde zijn verjaardag in de Caricole. Hij is jong, en hij verliet Mali in zeer moeilijke omstandigheden, meer dan een jaar geleden, want hij is eerst naar Gambia vertrokken. Zijn herinneringen aan Mali zijn die van een jonge gast. Hij leefde in Mali toen hij 15 of 16 jaar was. Die feiten keerden zich tegen hem bij zijn asielaanvraag. Het CGVS vond dat hij niet meewerkte bij zijn asielaanvraag omdat hij niet in staat was om een ​​nauwkeurige chronologie van de gebeurtenissen te geven. M is iemand die weinig opleiding heeft gekregen en dus chronologie is niet zijn ding, maar dat betekent niet dat wat hij zegt niet waar is. Alles wat hij zegt komt overeen met wat we weten over Mali en over wat er daar gebeurde. Het is nog steeds een land in oorlog waar Frankrijk ingrijpt. Er zijn daar afschuwelijke gebeurtenissen geweest. En alles wat Mamadou vertelt, komt overeen met de werkelijkheid, maar hij is gewoon niet in staat om ons een tijdlijn op zijn Europees te geven, en dat past het CGVS niet.
Deze detentie en deze asielweigering is echt heel problematisch .

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.