Dienst vreemdelingenzaken; de gendarme/grensbewaker van Europa ?

27/02/2017: In dit hele kleine land dat België is hebben we een staatssecretaris van migratie, Meneer Theo Francken, en de dienst onder zijn bevelen, de dienst vreemdelingenzaken, die uitstekend zijn in hun rol van uitsluiting en uitzetting van de vreemdeling.

 • Het is de dienst vreemdelingenzaken en zijn staatssecretaris die beslissen wie moet opgesloten worden, asielzoekers inbegrepen;
 • Het is de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) die de planning maakt voor de uitzettingen;
 • Het is de DVZ die druk uitoefent op de ambassades om een laissez passer (toelating) te verkrijgen om een uitzetting mogelijk te maken;
 • Het is de DVZ die druk uitoefent op de vliegtuigmaatschappijen om de uitzettingen te vergemakkelijken,
 • Het is de DVZ die weigert om regularisaties omwille van medische redenen  (9 ter) goed te keuren en die mensen terugstuurt om te sterven in hun thuisland ( de laatste dateert van http://www.gettingthevoiceout.org/aktie-tegen-de-uitzetting-van-een-gehandicapte-jongen-naar-armenie-op-19122016/;
 • Het is de DVZ die beslist dat uw trouw wit is, grijs of echt.Hier Laatste getuigenis van een koppel dat beschuldigd werd van een ” schijnhuwelijk” te zijn! https://amoureuxvospapiers.com/2017/02/20/virginie-et-ahmed/
 • Het is de DVZ die bepaald of een persoon een ” radicale ” moslim is en die hem vervolgens inschrijft in de lijst van ” terroristen en gevaarlijk om uit te zetten” http://www.gettingthevoiceout.org/getuigenis-door-een-extreem-gevaarlijke-terrorist/
 • Het is de DVZ die kinderen opsluit in een afgelegen gesloten centrum van Brugge, en de minderjarigheid in vraag stelt van een kind van 13 jaar http://www.gettingthevoiceout.org/drie-jongen-gasten-opgesloten-in-het-gesloten-centrum-van-bruggebelgie/
 • Het is de DVZ die een moeder opsluit en weigert te geloven dat haar kinderen haar kinderen zijn en  verkiest om haar opsluiting te verlengen gescheiden van haar kinderen in afwachting van de resultaten van de DNA testen;
 • Het is de DVZ die collectieve vluchten organiseert, collectieve vluchten waarvan de wettelijkheid door verschillende NGO’s in vraag gesteld wordt;
 • Het is de DVZ die reeds sinds enkele jaren illegale en schaamtelijke strategiën gebruikt om “vreemdelingen” ertoe te dwingen om uitgezet te worden in een schijn van legitimiteit;
 • het is de DVZ die met haar arglistig bestuur gevangenschappen verlengt ver boven de toegestane grens;
 • Het is de DVZ die uiteindelijk, met de gebruikelijke steun van het Parket, herhaaldelijk beroep aantekent tegen de beslissingen van invrijheidstelling;

Een staat in de Staat, een goed gerodeerde staat, gekarakteriseerd door een misbruik van macht, de minachting voor de uitspraken van de rechtbanken en die de wetten omzeilt en steeds meer repressieve wetten voorstelt.

En een nieuwe stap werd overschreden:  Theo Francken heeft een wet laten stemmen op 9 februari 2017 gericht op ” het leiden van een meer coherente, transparantere en efficiëntere politiek van verwijdering ” die hem toelaat om elke vreemdeling of afstammeling van vreemdelingen die in België verblijven en die de diensten inschatten een gevaar te zijn voor de publieke orde of veiligheid op te sluiten en uit te zetten zonder tussenkomst van een rechtbank! Persbericht LDH

Op 24/02/2017 hebben we vernomen dat Theo francken advocaten aanvalt met een nieuwe wetsvoorstel gericht op het straffen van proceduremisbruiken van het vreemdelingenrecht! Bericht van Balie hier

Op de vlieghaven heeft de politie geen nood aan wetten om  dagelijks gekleurde mensen in transit te  beletten hun volgende geprogrammerde vlucht te nemen. Zij zetten visa’s geleverd door de consulaten en ambassades, de paspoorten geleverd door afrikaanse landen, verblijfskaarten geleverd door Schengen landen en zelfs de natuurlijke band tussen moeder en kinderen in twijfel.

Wij krijgen veel getuigenissen van mensen die gearresteerd worden op de luchthaven op basis van “vermoeden van valsheid”:

IN transit

Zij bevinden zich vaak in de transitzone van de luchthaven, klaar om op te stappen op de vlucht naar hun land van bestemming met paspoorten, visa en alle administratieve documenten geeist door het land van bestemming. Agenten van de Vreemdelingendienst vatten hen aan de instapbalie en beletten hen op het vliegtuig te stappen omwille van hallucinante voorwendsels: twijfelachtige visa’s,twijfelachtige paspoorten, geen hotelreservatie……
Er was een man die een hotelreservatie had geboekt in de stad van bestemming: een politieman belde naar dat hotel,annuleerde de reservatie en arresteerde de man want hij had “geen hotelreservatie”!
Een dame kwam in Belgie om een sportopleiding te geven en had in dat kader een afspraak met een minister: De ambtenaren hebben verklaard dat haar visa  niet meer geldig was. Na meerdere beroepen tegen die beslissing, werd de vrouw vanuit het centrum caricole uitgezet en vergezeld door een escorte!

Asielaanvraag

Sommigen doen een asielaanvraag bij aankomst aan de luchthaven:ze worden systematisch gearresteerd en opgesloten in het centrum Caricole : het is vanuit het gesloten centrum dat ze de documenten moeten verzamelen die bewijzen of ze wel degelijk in hun land vervolgd worden en van waaruit ze een advokaat moeten vinden. Regelmatig worden die moeizame verzamelde bewijzen en getuigenissen geweigerd door  futiele voorwendsels bijv ” het originele document mankeert”…

Een homosexuele dame , voor wie in het land van herkomst een arrestatiemandaat bestond,werd uitgezet: ” geen bewijzen van haar homosexualiteit”. Wij hebben geen enkel nieuws van die vrouw en zij is hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis voor 5 jaar vanwege haar homosexaulieit.

Een andere vrouw die een geforceerd huwelijk ontvluchtte en vervolgd werd door de familie van haar toekostige echtgenoot, werd naar haar land uitgezet, omdat volgens vreemdelingendienst ” er geen geforceerde huwelijken  in haar land zijn”. Zij schrijft aan ons: Aan de luchthaven vroeg ik naar mijn passpoort: die was nog geldig en ik heb toen besloten  dat het beter is te vertrekken in plaats van nog lange tijd opgesloten te blijven. Ik ben tenslotte goed aangekomen, maar ik moet mij hier verstoppen.”

En man ui Sarahaoui die asiel gekregen had voor 5 jaar in ons land, ging naar de Vreemdelingendienst om een verlenging van zijn asiel aan te vragen. Hij werd gearresteerd en uitgezet. Bij zijn aankomst in Casablanca werd hij gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Laayoune.

Een opgeslotene in de caricole zegt ons: ” Twee mensen hier in het centrum zijn vandaag naar de rechtbank geweest voor hun beroep. Een uur na hun terugkomst in het centrum kregen ze al een negatief antwoord op hun beroep. Serieus,helpt dat nog van naar de rechtbank te gaan?”

Verblijfskaarten

Een van de plezieren van de politieagenten aan de vluchthaven is om mensen te arresteren, door hun verblijfskaart in een Schengenland,waar die mensen al jaren leven,waar ze hun familie hebben en daar werken,in vraag te stellen. Ze worden dan opgesloten, soms maanden lang om tenslotte naar het land van verblijf  teruggestuurd te worden of naar hun land van herkomst of naar het land waar ze gepasserd zijn. Tijdens die gevangenschap zullen ze verschillende uitzettingspogingen moeten ondergaan.

Afstamming

Een vrouw, moeder van 4 kinderen met verblijfskaart in Frankrijk werd opgesloten in afwachting dat er en DNA test bewijst dat haar kinderen wel haar kinderen zijn! http://www.gettingthevoiceout.org/een-moeder-uit-drc-van-vier-kinderen-die-legaal-in-frankrijk-verblijf-in-een-gesloten-centrum-in-afwachting-van-haar-uitzetting-naar-china/

Vreemdelingenzaken hebben zich de taak toegeeigend, dankzij hun racistisch uithoudingsvermogen en de lafheid van de andere regeringsleden, om uit alle macht vreemdelingen en kinderen van vreemdelingen die volgens hen zouden kunnen verdacht worden  van een gevaar voor de openbare orde te zijn, te arresteren, op te sluiten en uit te zetten !

Meneer Francken triomfeert met zijn cijfers over opsluitingen en uitzettingen en twijfelt er niet om in zijn berichten en tweets flagrante leugens te gebruiken en om schaamteloos mensen met geldige papieren te arresteren.

Meneer Francken heeft het lef verblijfspapieren uit een Schengenland in vraag te stellen, en zelfs de afstamming van legale kinderen.

En nochtans heeft Meneer Francken bij het dekreet van Trump het lef gehad te verklaren :« Een Iranier die in de Verenigde staten woont sinds 5 jaren zou nu niet meer terug kunnen? Stel u voor: hij neemt een week vakantie om Parijs te bezoeken en hij mag niet terug? ” En hij doet juist hetzelfde!!

Meneer Francken triomfeert en blinkt uit in zijn migratiepolitiek met de uitsluiting van vreemdelingen en wil een reaktionair voorbeeld geven van Belgie voor de andere Europese landen door zijn uitzettingsmachine op volle toeren te draaien met veel energie en zonder gewetensbezwaar.

En onze verkozenen stemmen in zonder terug te deinzen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to Dienst vreemdelingenzaken; de gendarme/grensbewaker van Europa ?

 1. Ping : Honger staking in het gesloten centrum 127 bis en "Aanzuigeffekt" 15/09/2017 | Getting the Voice Out

Les commentaires sont fermés.