Drie collectieve vluchten naar Congo op acht dagen tijd! Frontex in actie? juni 2013

Terwijl vorige week een dertigtal Congolezen uit België, Ierland, Frankrijk en Duitsland uitgezet werden met een Frontex-vlucht richting Congo… werd deze zondag 23/6 een nieuwe militaire vlucht voorzien voor de uitzetting van vier  Congolezen, zij die vorige week niet konden gedeporteerd worden. Van verbetenheid gesproken!

Een van de personen die uitgezet zou worden, was vorige week op het laatste moment uit het vliegtuig gehaald omdat haar advocaat was kunnen tussenkomen. Zaterdag werd diezelfde persoon, nog steeds opgesloten in 127 bis, opnieuw in isolement geplaatst, om zondag nogmaals uit het cachot bevrijd te worden! Ze zou dan toch niet uitgezet worden. Men kan zich wel voorstellen hoe deze persoon zich voelt in een situatie van totale onzekerheid.

Dit voorval illustreert de manier waarop mensen behandeld worden die niet “van bij ons” zijn, en die hier niet mogen verblijven.

Dus: bevestiging van de Dienst Vreemdelingenzaken dat er drie personen met een militaire vlucht zouden uitgezet worden op 23/6, tegelijkertijd met een vracht bestemd voor ontwikkelingshulp, en de verzekering dat er zelfs een arts en escorte zouden zijn.

Om hun verzet te uiten, waren een twintigtal personen aanwezig aan de luchthaven van Melsbroek.

En dan vernemen we diezelfde zondag om 21u dat 127bis gevuld werd met Congolezen, en dat een twintigtal personen opgehaald werden… 

De communicatie van de overheid is op z’n minst verhuld te noemen. Wie zijn die personen die vlug-vlug in een gesloten centrum worden opgesloten, met oog op een uizetting, en waar komen ze vandaan? Moesten de kosten van de uitzetting maximaal opbrengen?

Dienst vreemdelingenzaken verzekert dat ze niet op de hoogte zijn van eventuele problemen van de gedeporteerden bij aankomst, maar beschikken ze echt over alle informatie? Kan het hen overigens iets  schelen?

Het zoveelste hoofdstuk in deze barbaarse geschiedenis, die dagelijks wordt geschreven onder de onverschillige blik van zij die niet willen zien.

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.