Drie getuigenissen uit het gesloten centrum in Brugge 15/12/2020

A traduire en nl_be : Trois témoignages du centre fermé de Bruges 15/12/2020

Na talrijke besmettingen van het COVID-19 virus onder het personeel (36!) alsook de mensen opgesloten in het gesloten centrum van Brugge, kregen we verschillende telefoontjes van gedetineerden die bezorgd waren over de situatie. Ze zijn nu overgebracht naar 127bis en Merksplas, waar ze in totaal isolement worden vastgehouden, eenieder alleen in een cel. De precaire gezondheidssituatie en het (wan)beheer van de pandemie in de gesloten centra versterken alleen maar het reeds bestaande institutionele geweld, waardoor diegenen die niet over de juiste papieren beschikken aan hun eigen lot worden overgelaten. Hen wordt alle vrijheid ontnomen alsook hun recht op bescherming en aanspraak tot hun grondrechten.


Getuigenis ” Je hebt geen rechten. Je zijt juist een nummer”


In dit fragment, vertelt X ons over de onverschilligheid van de directie in de manier waarop ze omgaat met de gezondheidssituatie in het centrum. Hoewel hij lange tijd in België heeft gewoond en zijn zus en partner hem zouden kunnen opvangen, staat het systeem erop hem koste wat het kost opgesloten te houden, met risico op besmetting van het virus. AUDIO HIER TE HOREN


Getuigenis “Ik ken alleen Belgie.”

Onder hen X, die al 27 jaar in België woont en enkel jeugdherinneringen heeft aan Kameroen. In dit fragment uit zijn getuigenis, vertelt hij ons over zijn dubbele straf: na een tijd in de gevangenis te hebben doorgebracht, weet hij niet wanneer hij zal worden vrijgelaten uit het gesloten centrum. Hij nodigt ons uit om onze vooroordelen te deconstrueren en na te denken over alternatieven voor de repressieve en criminaliserende ‘logica’ van het systeem. Audio hier te horen

Getuigenis “Elk leven telt, met of zonder papieren”

 In dit fragment illustreert X het geweld van het systeem: geschrapt uit het nationale register en gedwongen om manieren te vinden om te overleven, belandt hij in de gevangenis en vervolgens in een gesloten centrum. Het getuigt van de vicieuze cirkel van administratieve uitsluiting. Audio hier

Ce contenu a été publié dans Audio testimonies NL, Getuigenissen, Migratiepolitiek. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.