Dubbele bestraffing : “Ik word verplaatst van de ene gevangenis naar de andere”

 
– Getuigenis van een gedetineerde in een gesloten centrum in hongerstaking, december 2022.
 
In juni 2020 publiceerden wij een artikel op onze website waarin wij de dubbele bestraffing aan de kaak stelden. Ter herinnering: dit zijn gedetineerden wier papieren zijn ingetrokken na een veroordeling voor een overtreding van de openbare orde of die zijn veroordeeld voor een klein misdrijf (te hard rijden, onbetaalde boetes, enz.). Vervolgens worden zij opnieuw gearresteerd of vanuit de gevangenis overgebracht naar een gesloten centrum voor uitzetting. Dankzij deze praktijk kan de Dienst Vreemdelingenzaken (OE) mensen die al jaren in België wonen of er geboren zijn, terugsturen naar hun zogenaamd land van herkomst. 
 
Dit is het geval van een man die al 20 dagen in hongerstaking is in een gesloten centrum. Hij vraagt ons te waarschuwen en eist zijn vrijlating. Hij is 40 jaar oud en woont al 20 jaar in België. Zijn hele familie is hier gevestigd. Na een verblijf in de gevangenis werd hij aan het eind van zijn straf overgebracht naar een gesloten centrum:  
 
“Ik word verplaatst van de ene gevangenis naar de andere”
 
            Getuigenis 19/12/2022:
 
    “3 weken geleden werd ik van de gevangenis naar het centrum gebracht. Ik heb toen munten van 2 en 1 euros ingeslikt. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht maar de dokters konden niets doen. Bij mijn terugkeer heb ik niet meer willen eten, ik blijf in hongerstaking tot ik vrijgelaten wordt. Na 10 dagen werd ik van deze gevangenis naar een andere gesloten centrum gebracht. Ik reis constant van de ene gevangenis naar de andere. Ik ben nu 20 dagen in hongerstaking ik zal voortdoen tot ik vrijgelaten wordt. ik heb al 10 kg verloren en heb overal pijn. Het is verschrikkeliijk. Help mij. Zeg aan iedereen hoe alles hier is. Ik heb mijn straf tot het einde toe uitgezeten. Waarom word ik een tweede keer gestraft? Omdat ik een buitenlander ben? Dat is discriminatie.”
 
 
Deze persoon wordt dubbel gestraft voor hetgeen waarvan hij beschuldigd wordt. Na het uitzitten van haar straf wordt haar verblijfsvergunning ingetrokken en wordt zij in een gesloten centrum geplaatst met het oog op repatriëring naar een land dat niet langer haar eigen land is. Ze is gescheiden van alle banden met België en al zijn verwanten. Daarom veroordelen wij de dubbele straf, die racistisch en discriminerend is. Het is een praktijk die totaal gebagatelliseerd is door de Vreemdelingendienst.
 
Deze praktijken zijn niet zeldzaam.  In oktober 2022 publiceerden wij op onze website het verhaal van een persoon van Rwandese afkomst, die op zeer jonge leeftijd in België aankwam en werd uitgezet wegens problemen met de openbare orde. https://www.gettingthevoiceout.org/slachtoffer-van-de-genocide-in-rwanda-op-6-jarige-leeftijd-en-verbannen-naar-hetzelfde-land/
 
Om verder in te gaan op het onderwerp dubbele straffen, een artikel gepubliceerd op onze site en daterend uit 2020. Er is niets veranderd. https://www.gettingthevoiceout.org/dubbele-straf-of-verbanning-een-methode-van-racisme/
 
 
NEEN tegen alle vormen van opsluiting
 
STOP dubbele bestraffing
 
 
 
Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.