Een nieuwe collectieve uitzetting van Congolesen dreigt op 03/12/2013 : Update

Update 04/12: een dertigtal Congolese vrouwen en mannen werden op de miultaire vliegtuig gezet, elk vergezeld van drie flikken. Verdere informaties volgen.

Update 04/12 9h45

15 femmes et 38 hommes Congolais dans le centre fermé.La police vient d’arriver avec 2 bus et des camionnettes. Le vol est prévu à 12 heures ou 13 heures au départ de l’aéroport de Melsbroek

Update dinsdag 12/03 08:30 :
Allen nog in isolatie , sommigen sinds 36 uren ! Er zijn aktueel 32 vrouwen en mannen geisoleerd in het gesloten centrum! Een vrouw is in een rolstoel.
Niets beweegt.
Er werd aangekondigd dat de uitzetting zou plaatsgrijpen morgen woensdag om 6 uur of 12 uur. Onder hen zijn er ook “reservisten ” voor de vlucht , dwz die worden uitgezet als er nog plaats is in de toestel! Ook een tiental vrouwen zijn geisoleerd!
Verwarring en stress onderhouden, lijken de strategie.
Noemen ze dit niet “martelingen” in de termen van de mensenrechten ?
En waar zijn  zijn de verenigingen die  betaald worden om zich  te vergeren over zulke situaties ?

Update 02/12 : Ze waren een twintig tal op de betoging: roepen , vuurwerk , ambiance . De gedetineerden hebben geapprecieerd.De robocoffs waren daar ( met helmen en  schilden ) maar zijn braaf gebleven._
Voor het ogenblik zijn meer dan twintig geisoleerd in het gesloten centrum waarvan een tiental vrouwen. Vele migratie verhalen van mensen die dachten dat ze eindelijk een plek hadden gevonden om in rust te leven. Sommigen hebben heel hun familie hier, zijn soms erg jong, andere zijn ouder en zijn bij ons sinds tien jaren.
De uitzettingsvlucht zou om 10 uur dinsdag vertrekken
http://www.gettingthevoiceout.org/gebruiksaanwijzing-voor-collectieve-vluchten/

NODEPORTATION !

Samenkomst maandag 2/12/2013 om 18 uur voor het gesloten centrum 127 bis om te protesteren tegen deze georganiseerde misdaad !

 Tervuursesteenweg 300 1820 Steenokkerzeel

Trein naar Leuven , halte in Nossegem

Zuidstation 17.18 , 17.21 Centraal Station, Noordstation 17.25.

 Onder algemene onverschilligheid gaan de uitzettingen van vreemdelingen verder. Na de collectieve uitzetting van vrouwen en mannen uit RDC op 27 oktober, wordt een nieuwe deportatie naar Kinshasa voorbereid en zal waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdag 3 december.

Een vertegenwoordiger van de ambassade van de DRC bezocht op 7 november het gesloten centrum 127 bis om mensen te identificeren om hun uitzetting mogelijk te maken. Hij werd vergezeld door vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS. De gevangenen die door hen geïnterviewd werden, vertelden ons geschokt en verontwaardigd dat de afgevaardigde van de ambassade zicht had op hun asieldossier. Legaal mag geen enkele inlichtingen gegeven worden aan vertegenwoordigers van het land van herkomst van vluchtelingen.

Volgens onze informatie werd een lijst van Congolese vrouwen en mannen vastgelegd voor een aankomende uitzetting naar Kinshasa. Waarschijnlijk met een militaire vlucht vanuit de vlieghaven van Melsbroek.

We herinneren er nogmaals aan dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens collectieve uitzettingen verbiedt, ”behalve in gevallen waarin een dergelijke maatregel wordt genomen na en op basis van een redelijk en objectief onderzoek van de specifieke situatie van elke individuele vreemdeling van de groep ” en dat België reeds in het verleden is veroordeeld voor deze feiten (zie met name het arrest Čonka februari 2002).

Activisten en tegenstanders van het Kabila-regime en mensenrechtenactivisten maken deel uit van de mensen die zouden worden gedeporteerd. Nog eens bekommert Vreemdelingenzaken zich niet over het lot van de uitgeprocedeerden in hun land van herkomst.

Volgens verschillende getuigen worden de gedeporteerden bij aankomst opgewacht door de beruchte ANR (de inlichtingendienst van de RDC) en worden ze systematisch opgepakt en ondervraagd. Indien ze worden verondersteld om politieke tegenstanders te zijn, worden ze gevangen genomen en gemarteld.

Almachtig in het land, hangt de ANR rechtstreeks af van de president van de Republiek. De inlichtingendienst is niet onderworpen aan enige parlementaire controle en is zwaar bekritiseerd voor zijn herhaalde schendingen van de mensenrechten door zowel de VN als door tal van verenigingen.

 Deze knagende angsten worden bevestigd door verenigingen die actief zijn in de verdediging van de Congolese mannen en vrouwen gedeporteerd op 27 oktober. Zij hebben geen nieuws van hun contacten en hebben bevestiging gehad dat minstens vier van hen zijn opgesloten in Kinshasa sinds hun aankomst.

Nogmaals arzelen Vreemdelingenzaken en de Belgische regering niet om vluchtelingen te deporteren ondanks de gevaren die ze oplopen om in de gevangenis te belanden, martelingen te ondergaan en in het slechtste geval er te sterven.

Nogmaals hebben ze geen enkel begrip voor de schendingen van de mensenrechten, alhoewel ze heel goed weten wat de gedeporteerden te wachten staat.

Ze doodden Aref, maar ze hebben het nog steeds niet begrepen.

Hoeveel doden zal het nog duren voordat onze ministers een einde maken aan deze macabere hypocrisie, hoelang gaan ze nog negeren wat iedereen weet?

Elke nieuwe uitzetting is een te veel . Elke nieuwe uitzetting is een misdaad.

Destroy de deportatie machine .

CRER,CRACPE en alle anonymen

 

Ce contenu a été publié dans Collective deportations. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.