En ondertussen… 18 december, de internationale dag voor de migranten !

En ondertussen… 18 december, de internationale dag voor de migranten!

In Brussel worden films, voordrachten en debatten zoals de ‘Assemblée Populaire’, ‘Migrants acteurs de citoyenneté’, … georganiseerd.

Ondertussen… worden personen die hun solidariteit met diezelfde migranten, met of zonder papieren, wensen te uiten, verhinderd dit te doen, en hoe!

Annemie Turtelboom (Minister van Justitie) steekt een rede af waarvan hieronder een klein uittreksel: “Migratie is een steeds sneller fenomeen, steeds meer migraties worden teweeg gebracht. De groeiende kloof tussen Noord en Zuid voedt uiteraard de migratiestromen. (…) Zij die denken dat ze die migratie nog kunnen stoppen of afremmen met uitsluitend repressieve maatregelen vergissen zich. Zij die denken dat migratie een probleem, een gevaar zelfs, is, vergissen zich evenzeer.”

Ban Ki-Moon (secretaris-generaal van de VN) roept met betrekking tot migratie op om “van een globaal fenomeen een vooruitgangsdynamiek te maken” en voegt hij toe: “sommigen zien illegale immigratie als een misdaad. Velen denken dat immigranten zonder papieren gevaarlijk zijn voor de samenleving, dat ze gearresteerd moeten worden, of dat alle vrouwen die emigreren om laag gekwalificeerd werk uit te gaan voeren, slachtoffers zijn van bedrog. (…) Die mythes, ongegronde overtuigingen, brengen politieke beslissingen voort die in het beste geval ontoereikend en in het slechtste geval gevaarlijk zijn.”

En ondertussen… worden personen die hun solidariteit met diezelfde migranten, met of zonder papieren, wensen te uiten, verhinderd dit te doen, en hoe!

Zondag 18 december 2011 besloten een honderdtal personen de kou en de wind te trotseren om zich te verzamelen aan het nieuwe gesloten centrum in Steenokkerzeel genaamd ‘Caricole’. Sommigen staken speeches af, anderen debatteerden, nog anderen wilden ter plaatste manifesteren om de aandacht te vestigen op de realiteit van en hun ongenoegen te uiten met de repressieve politiek ten aanrichtte van migranten. Wederom werd hun recht om hun solidariteit te uiten hen echter ontnemen.

De burgemeester van Zaventem vaardigde op 16 december namelijk een besluit uit dat manifestaties verbood omdat er geen twijfel over zou bestaan dat mogelijke manifestaties de openbare veiligheid in gevaar brengen, de veiligheid op de autowegen aanzienlijk verstoren met gevaar voor het weg- alsook luchtverkeer (!) en de openbare veiligheid treffen, en er in het verleden vernielingen waren. We merken hier op dat de manifestanten gewoon zijn omringd te worden door een hoop ordetroepen in gevechtsuitrusting, te paard, die voor de kleinste stap overleg eisen, en dat agenten, vergezeld van hun honden, zich tussen het hekwerk van het asielcentrum plaatsen om dialoog met de gevangenen onmogelijk te maken, angst aan te jagen, te intimideren.

Zondag waren er ook 11 combi’s met federale politie en robocops, een waterkanon, paarden, agenten bij de ingang van het station, op de weg, met een tweede en derde linie…

Het is daarom interessant dat het de manifestanten zijn die als potentieel gevaarlijk worden aangewezen!

Manifestanten die, wanneer ze zich voor de gesloten centra begeven, systematisch met bedreigende obstakels geconfronteerd worden. Manifestanten die reeds in de trein worden aangepakt door agenten die zich er niet voor schamen de andere passagiers op te dragen de wagon te verlaten en solidaire personen als gevaarlijke individuen af te schilderen. Dit alles zonder de toelating of de mogelijkheid om zich te verzetten zonder beschuldigd te worden van opstandigheid. Vreemd dat de situatie vervolgens op een vertekende manier wordt weer gegeven en er systematisch druk wordt uitgeoefend op personen die hun verontwaardiging en solidariteit wensen te uiten.

De verordening van de burgemeester stipuleert verder nog dat het verboden is ballonnen of andere loshangende voorwerpen bij te hebben, maar dat administratieve aanhoudingen zijn toegestaan en de politie geweld mag gebruiken om de manifestatie uiteen te drijven alhoewel we opmerken dat elk gebruik van geweld bij wet door een waarschuwing voorafgegaan moet worden! Voor de zoveelste keer wordt de identificatie van alle aanwezigen geautoriseerd wat systematische informatievergaring mogelijk maakt, uiteraard met audiovisuele opnames overvloedig gebruikt door agenten uitgerust met krachtige zoom goed om de kleinste gelaatstrek vast te leggen. Nieuwigheid van de dag: een bekeuring van €250 kan gevorderd worden.

Zo wordt voor een zoveelste keer het fundamentele recht om te manifesteren bespot en steeds moeilijker gemaakt om uit te oefenen.

Maar wat hebben ze dan te verbergen? Dit nieuwe gesloten centrum is besteld door onze regering, er werd luidkeels om gevraagd door het Vlaams Blok, het is geïnstalleerd, uitgerust (zie onder meer het ‘magnifieke’ 4 meter hoge hek met scheermesjes), verhuurd aan BIAC SA (voor 75% in handen van een consortium privé-investeerders), het wordt gemanaged en er moeten mensen werken, opdat ongewenste migranten in België opgesloten, geïsoleerd, gecriminaliseerd, gebroken, vernederd en uitgewezen kunnen worden.

Leve de internationale dag voor de migranten!

Ginou, 19 december 2011

Ce contenu a été publié dans Externe bijdragen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.