Frontex-vlucht deze woensdag 17/06/2015 naar RDC

Zondag 14/06 vernamen personen die een verwante in het gesloten centrum 127bis wilden bezoeken dat dit drie dagen lang niet mogelijk zou zijn! Na aandringen over het waarom van deze maatregel werd hun gezegd dat er een grote collectieve vlucht zou zijn.
Bepaalde Congolezen in de verschillende gesloten centra hebben een “ticket”  ontvangen voor een uitwijzing deze woensdag, aan andere werd gezegd dat zij op de “wachtlijst” stonden voor deze vlucht.

Momenteel zijn er enorm veel overbrengingen, is er een komen en gaan in het centrum 127 bis. Men legt hen uit dat deze overbrengingen gebeuren met het oog op de Ramadan die in de loop van deze week begint, en dat de moslims gedurende deze periode samengebracht worden in 127bis, bovenop de overbrengingen van de Congolezen met het oog op de collectieve vlucht!

Onze voorspelling:

Er is wel degelijk een  FRONTEX vlucht deze woensdag 17/06/2015 (vertrek dat de gevangenen wordt aangekondigd: 10 uur in de luchthaven van Melsbroek), reden waarvoor de bezoeken onmogelijk zijn voor het personeel om te beheren: De Congolezen uit verschillende Belgische gesloten centra en de Congolezen afkomstig uit andere Europese landen zullen beetje bij beetje in het gesloten centrum 127 bis dichtbij de luchthaven worden samengebracht voor een omvangrijke vlucht, gecoördineerd door België en onder supervisie van het agentschap Frontex, het Europese agentschap voor de buitengrenzen, gecreëerd in 2004 en gebaseerd in Warschau.

 

En dan is er ook nog het gevaar dat de uitgezette personen lopen die niet beschikken over de noodzakelijke “laissez passer”, maar enkel over een
mysterieuze “vrijgeleide” afgeleverd door iemand van het ministerie van immigratie in Kinshasa. Onder hen zijn enkele tegenstanders van het
huidige regime die veel riskeren bij hun aankomst in Kinshasa!

Volgens de statistieken van Frontex zouden er in 2014 geweest zijn:
69.014 gedwongen uitwijzingen vanuit Europa, waarvan 1.968 bij gemeenschappelijke operaties van de Schengen-landen.
Volgens de statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken voor België in 2014:
5.602 opsluitingen, 4.360 verwijderingen (terugwijzingen of repatriëringen), waarvan 101 personen werden uitgezet met beveiligde Belgische vluchten, waarvan 39 Congolezen op 3 beveiligde vluchten.
En deze statistieken tonen NOOIT wat er geworden is van deze uitgewezen personen!

Voor een wereld van migratie!
Welkom aan allen!
No border!
Actie!

http://frontex.europa.eu/operations/return/

« Joint Return Operation
One of Frontex’s tasks stipulated in the founding regulation is to provide Member States with the necessary support, including, upon request, coordination or organisation of joint return operations.
Frontex-coordinated returns by air group together non-EU nationals from several Member States for a flight. Returnees are transported from several Member States to the Member State organising the flight,where they embark an aircraft and travel together to the destination airport in a third country.
Frontex acts as an intermediary, coordinating with the various national authorities that want to participate in a joint return flight. However, Frontex does not have any background information about the individual cases of the returnees. Personal data processed by the agency is strictly limited to those personal data which are required for the purpose of a joint return operation and is deleted no later than 10 days after the end of the operation. »

Te weten: sinds 2014 coördineert Frontex “collective joint return operations”, d.w.z. gemeenschappelijke terugkeeroperaties waarin de herkomstlanden van de gerepatrieerden belast worden met een deel van de operatie (ophalen – “collect” – van de onderdanen in een lidstaat van de EU om hen terug naar “huis” te brengen). De eerste landen die aan deze nieuwe vorm van “outsourcing” van het beleid inzake migratiecontrole hebben deelgenomen, zijn Albanië en Georgië.
Meer info: http://frontex.europa.eu/feature-stories/self-collection-a-new-way-of-returns-P4dpos

Annual risk analyse 2015
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf

Code of Conducte joint return Operation
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Code_of_Conduct_for_Joint_Return_Operations.pdf

Dienst Vreemdelingenzaken: Rapport 2014: Hun cijfers
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistich%20jaarverslag%202014.pdf

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.