Gastheren/vrouwen, hun Gasten en het Beleid 10/05/2018.

Sinds eind december 2017 doet het burgerplatform regelmatig een beroep op Gettingthevoiceout en Stopdeportations om de verdwijning van één van hun gasten te melden.

Van 27/12/2017 tot 09/05/2018 ontvingen we 128 meldingen van “verdwenen” personen.

40 van hen werden uiteindelijk teruggevonden in de dagen na hun arrestatie tijdens een razzia, een controle en vrijgelaten met een Bevel om het land te verlaten, of teruggevonden in Groot-Brittannië.

3 werden nooit teruggevonden.

85 van de “verdwenen” personen werden teruggevonden in onze gesloten centra.

39 van hen werden uiteindelijk vrijgelaten na enkele weken/maanden van gevangenschap in onze terugkeerkampen.
3 waarvan we weten dat ze na lange maanden van opsluiting (tot 8 maanden) gedeporteerd werden naar Soedan
31 “hebben kunnen profiteren” van de Dublinprocedure en werden teruggestuurd naar Schengenlanden (4 in Zwitserland, 4 in Nederland, 3 in Frankrijk, 9 in Duitsland, 9 in Italië, 1 in Noorwegen, 1 in Zweden en 1 in Groot Brittanië (gezinshereniging).

Twaalf van hen zitten nog steeds in hechtenis en hun dossier is nog in behandeling.

Kortom, aktueel zijn 70 van de 85 personen die in onze kampen opgesloten werden gedurende soms een aantal maanden vrij, hetzij in België, hetzij in een ander Europees land.Velen van hen hebben hun migratieroute hernomen naar Groot Brittanië of een ander Europees land. Eén van hen is in Canada geraakt!

Deze cijfers, die alleen onze cijfers zijn, weerspiegelen de toekomst van de mensen die in onze kampen / gesloten centra in het algemeen zijn en getuigen van de nutteloosheid van deze gesloten centra.

In 2017 werden volgens Francken 6977 personen gedwongen teruggestuurd naar hun land van herkomst of naar een Europees land (Dublintransfer of bilaterale overname), of om administratieve redenen zoals bepaald door de Vreemdelingendienst, teruggedreven naar het land van waaruit ze aankwamen(35,45% van de 6977).
Ziehier de stastieken van de Vreemdelingendienst voor 2016 met voorzichtigheid te analyseren https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/Rapport%20statistiques%202016%20FR.pdf

Er wordt ons verteld over nieuwe razzia’s, nieuwe gesloten centra, een budget voor gedwongen terugkeer dat is gestegen van 72 miljoen euro in 2016 tot 85 miljoen euro in 2017.

Dit is geen migratiecrisis, het is geen humanitaire crisis, het is een wereldwijde politieke wil: het uitroeien van volkeren en staten die storen in het belang van het Westen!!

Laten we dat toe???

“Lokaal handelen, globaal denken”

VRIJHEID VAN BEWEGING EN INSTALLATIE VOOR ALLEN.
STOP DE RAZZIA’S
TEGEN DE GESLOTEN CENTRA EN De UITZETTINGEN
GRENZEN VERMOORDEN

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.