Hoe een collectieve deportatie beletten

Getuigenis van een man die deel uitmaakte van de groep die gedeporteerd werd naar Guinea

http://www.gettingthevoiceout.org/getuigenis-van-een-man-die-deel-uitmaakte-van-de-groep-die-gedeporteerd-werd-naar-guinea/

 Deze vluchten worden door de autoriteiten aan niemand bekend gemaakt en lijken dus deel uit te maken van een staatsgeheim.

Maar geen probleem: informatie over deze repressieve acties, afgekeurd door zowel de uitgewezenen als sommige verenigingen en NGOs, werd verzameld.

http://www.liguedh.be/espace-presse/les-communiques-de-presse

Hieronder een kort overzicht van wat verzameld is kunnen worden met betrekking tot het verloop van een collectieve uitwijzing.

DE VOORAFGAANDE WEKEN:

Aanhoudingen in publieke plaatsen van mensen zonder papieren en met de geviseerde nationaliteit,

Opsluiting in gesloten centra van die personen,

Vasthouden van personen die reeds in die gesloten centra opgesloten zaten en/of al een poging tot uitwijzing ondergingen,

Opsluiting in centrum 127bis van personen die op de luchthaven asiel aanvragen en  snel onderzoek van hun dossiers.

DE VOORAFGAANDE DAGEN:

Het overbrengen uit de Belgische gesloten centra naar het gesloten centrum 127bis van al zij die door Vreemdelingenzaken geselecteerd werden.

DE VOORAFGAANDE UREN:

Isoleren van de uit te wijzen personen, daarbij inbegrepen een onbekend aantal ‘reservisten’ voor de vlucht.

EN 4 à 5 UREN VOOR DE VLUCHT:

Het inschepen van de uit te wijzen personen in vrachtauto’s en bussen, soms militaire voertuigen. De gevangen zijn geboeid en worden begeleid door 2 of 3 agenten in uniform of in burger.

De weerpspannigen en zij die reeds eerder een uitwijzing weigerden en dus als gevaarlijk beschouwd worden, hebben recht op een speciale behandeling: isolement, uitgekleed worden en buigen in het bijzijn van agenten, vastgebonden en begeleid van een speciaal escorte.

http://www.gettingthevoiceout.org/cinq-mois-en-centre-ferme
Dit gebeuren duurt normaal meer dan 2 uur en gaat geregeld gepaard met geweld.

Vertrek van de karavaan naar de militaire vlieghaven van Melsbroek op de Haachtsesteenweg, inschepen in een militair vliegtuig. De uitgewezenen blijven geboeid tijdens de vlucht, sommigen omgordeld en elkeen begeleid van 2 of 3 agenten of militairen.

Bij aankomst worden ze overgedragen aan de autoriteiten soms met hun asieldossier.

Een vlucht naar Congo was zeer gewelddadig en de uitgewezenen werden in Kinshasa 48 uur lang vast gehouden in de gevangenis.

http://www.gettingthevoiceout.org/expulsion-collective-de-congolais

Tijdens de vlucht naar Guinee, bleven de gevangenen (11 volgens onze informatie) de hele vlucht vastgebonden en werden ze achtergelaten op straat, niet wetende waar naartoe (velen waren reeds jaren in ons land sids jaren en hebben nog zeer weinig verwantschap met Guinee.)

Belgie organiseerde in 2012 11 collectieve vluchten.

http://www.emnbelgium.be/nl/publication/beleidsrapport-2012-over-asiel-en-migratie-belgi%C3%AB-emn

p 30
« In 2012, Belgium organized 11 secured flights to remove illegal immigrants to DR Congo, Guinea, Kosovo, UK and Albania. Other European countries participated in 2 of these 11 flights. In March 2012 Belgium organized a flight to Kinshasa in which the Netherlands also participated. 18 people were removed from Belgium and 1 person from the Netherlands. Another flight was organized to Kinshasa in December, this time with the participation of Ireland and Germany. This flight removed in total 17 persons. Belgium also participated in one secured flight organized by Germany in cooperation with Frontex, with destination Serbia »