Geen nieuws over een man die gewelddadig werd afgeranseld door bewakers in het gesloten centrum 127bis.

Op 4 januari 2023 ontvingen wij oproepen van verschillende gedetineerden over verontrustend geweld door bewakers in het gesloten centrum 127bis bij Zaventem.

Volgens een eerste getuige vond het tafereel plaats in de buurt van de medische dienst van het centrum. Een gedetineerde wenst met zijn familie te spreken en de toon stijgt wanneer verschillende bewakers op hem springen en hem met geweld slaan.

Gedetineerden die willen getuigen over wat er gebeurd is, vertellen ons het volgende:
“Een man werd met geweld aangevallen door zes bewakers omdat hij erop aandrong  zijn familie te kunnen verwitigen. “Ze probeerden hem te wurgen”; “Zijn laatste woorden waren ‘help’ en toen verloor hij het bewustzijn”.

Vanuit hun kamers observeren andere getuigen zo goed mogelijk de gevolgen van dit afranselingen.Een van hen vertelt dat hij dacht dat hij dood was; “Hij was helemaal blauw en bewusteloos”.

Ze zagen verschillende ambulances aankomen, waarvan één speciaal uitgerust met reanimatieapparatuur, en drie politiewagens. “De ambulancechauffeurs liepen met zuurstofflessen. Het was totale paniek”. Een ambulance bracht hem uiteindelijk, vermoedelijk naar een ziekenhuis. Een andere gevangene die getuige was van het incident en protesteerde werd ook mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht.

Op 8 januari was er geen nieuws over de eerste man die werd geslagen en afgevoerd met de ambulance als gevolg van de slagen en het geweld van de bewakers.  Volgens onze informatie hebben de medegevangenen die om nieuws van hem vroegen, niets vernomen.De tweede man die naar het ziekenhuis werd gebracht, wist te ontsnappen dankzij de chaos. Veel geluk voor hem!

Sindsdien hebben we grote moeite gehad om meer informatie te verkrijgen via de contacten die we hebben met sommige gedetineerden in het centrum. De telefoons van de directe getuigen die ons hadden gewaarschuwd zijn afgesloten: een van hen had ons gezegd: “Ik zal waarschijnlijk naar de cachot gaan na mijn oproep, maar dat kan me niet schelen. Ik moet u verwittigen.

Deze situatie is zeer zorgwekkend en is emblematisch voor het geweld waarvan mensen in detentie het slachtoffer zijn. Deze getuigenis bevestigt dat mensen die in gesloten centra worden vastgehouden, het slachtoffer zijn van geweld door de bewakers. Het geweld was zo hevig dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht.  Er werd geen informatie gegeven om de andere gevangenen te waarschuwen.En tot slot is het verontrustend dat we geen nieuws hebben over de mensen die getuigen van dit geweld (waarschijnlijk in eenzame opsluiting, volgens hun getuigenis) en, meer in het algemeen, geen informatie over dit geweld. Fysiek en psychologisch geweld is een dagelijkse realiteit voor mensen in gesloten centra. Het is essentieel om ze aan te klagen en een einde te maken aan de opsluiting van iedereen. 

Vrijheid van beweging en vestiging voor allen

Sluit de gesloten centra

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra, Récits de luttes, Strijdverhalen, Témoignages. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.