Gesloten centra : info teksten

Deze teksten werden collectief opgesteld. Het zijn compilaties van informatie, observaties en getuigenissen. Onze bedoeling is zo duidelijk mogelijk te laten zien wat gesloten centra zijn en hoe de uitzettingen verlopen.
We willen er de nadruk op leggen dat het gemeenschappelijke doel van alle mensen die hier schrijven de afschaffing van alle gesloten centra is en een onmiddellijke stopzetting van alle uitzettingen. We aanvaarden niet dat vrouwen en mannen op dit moment nog worden opgesloten en uitgezet naar hun land van herkomst. Wij wensen geen verbeteringen van de opsluitingsomstandigheden in de gesloten centra en ook geen controle door externe verenigingen voor meer “humane” gevangenissen. Wij denken dat de oorlog die Europa enkele tientallen jaren geleden verklaarde aan migranten de weerspiegeling is van een uitsluitingssysteem van de andere, in naam van de bescherming van de kapitalistische economie.

Wat is een gesloten centrum?

Wie beheert de gesloten centra?

Wie bevindt er zich in de gesloten centra?

Ontsnappingen en vrijlatingen, goed bewaarde geheimen.

Criminaliseren, stigmatiseren?

Pressure and impact on the physical and psychlogical health of the detainees

The living conditions in detentioncentre

De termijn van opsluiting

Geweld

Sancties en isolatie maatregelen