Gesloten Centrum 127bis: “Jullie moeten weg” 14/08/2013

Marokkanen,Algerijnen,Tunesiërs, Palestijnen, Pakistanen, Guineeers,Congolesen, Bulgaren, Afghanistan …….

Ze werden gearresteerd aan Dienst Vreemdelingenzaken, thuis, op straat, op het werk …….

Elke dag zijn er nieuwkomers aan wie wordt gezegd: “Je moet weg”

Dertigtal Afghanen zijn momenteel opgesloten in het 127 bis! Een van hen werd gerepatrieerd uit Frankrijk en is het centrum voor zijn “uitzetting”.
De probabiliteit van een collectieve vlucht naar Kabul blijft geldig.
http://www.gettingthevoiceout.org/alerte-vol-collectif-probable-vers-lafghanistan/

  • Velen ondergaan uitzettingspogingen met geweld:

SMS van een dame naar een advocaat :

   “Hallo Meester! Gisteren was het afschuwelijk en wreed in het vliegtuig.Er waren zes mensen om mij te begeleiden. Ze hebben mij pijn gedaan      aan mijn arm en bijna  mijn nek gebroken om mijn hoofd onder de stoelen te verstoppen.”

Een Afghaanse jongen werd ernstig “geboxed” door de politie tijdens zijn deportatie.

  • Soms worden sommigen vrijgelaten zonder uitleg met een bevel om het grondgebied van een week te verlaten. Zij verlaten het centrum en duiken onder. Ze durven niet thuis te blijven uit angst voor een nieuwe arrestatie.

  • Velen begrijpen niet waarom ze zijn opgesloten.Zij krijgen geen verklaring van hun sociale  assistent en denken dat ze de “juiste” papieen hebben:

Een man heeft een geldige oranje kaart tot 2014. Hij heeft een baan en voelt zich van hier. Hij woonde in Leuven, waar hij werd gearresteerd. De ambassade weigerde hem een ​​pass te geven. De maatschappelijk werker vertelde hem dat hij  nog vier maanden in het centrum zou blijven en dan zal hij worden vrijgelaten.

  • Sommigen hebben een vrijwillige terugkeer getekend en wachten op een datum van terugkeer sinds weken.

  • Sommigen zijn ernstig ziek, anderen worden zot:

Een man opgesloten sinds meer dan vier maanden huilt de hele dag, hij is erg bang om terug te keren naar “zijn land”. De gevangenen maken zich zorgen over hem.

Een andere man is na een ongeval zwaar gehandicapt: hij was sinds 2jaren geregulariseerd en werd toch gearresteerd.

  • Sommigen willen terugkeren naar hun land en vragen de datum van de “repatriëring”, sinds verschillende weken, maanden

Een man op bezoek in België werd gearresteerd en naar 127 bis.gebracht Hij wil naar huis. Er heeft er zijn werk en zijn gezin. Het is al een maand opgesloten en heeft voorgesteld met zijn eigen middelen te vertrekken. Hij blijft opgesloten.

  • Sommige hebben vrouwen en kinderen hier en willen  bij hen blijven.

  • Sommige worden beschouwd als “gevaarlijk voor de openbare orde.” Ze vertellen ons dat ze “betaald hebben” en ” ze niet zien waarom ze niet  bij ons kunnen blijven.

http://www.gettingthevoiceout.org/poging-tot-uitzetting-van-een-vader-wegens-gevaar-voor-de-openbare-orde/

  • Sommigen hebben gevraagd om een ​​advocaat, maar zien niets afkomen.


Velen zeggen dat ze worden behandeld als dieren.

De isoleercel, “cachot” noemen ze het, is de dagelijkse repressie. Simpelweg zijn stem  verheffen en ze zijn in de cachot voor 24, 48 uur of meerdere dagen.

Het spreekt voor zich dat zij allen zeer kwaad zijn en roepen naar onrechtvaardigheid. Ze vragen steun  van buitenaf!

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.