Gesprekken door de tralies van het detentiecentrum Steenokkerzeel

Bron : https://stuut.info/Parloir-sauvage-aux-centres-fermes-de-Steenokkerzeel-1992

Op 13 mei schreeuwden een twintigtal mensen hun woede uit tegen de 2 gesloten centra (1) bij de detentiecentra 127bis en Caricole.

127bis, gelegen in Steenokkerzeel, bestaat al sinds 1994. Dit centrum werd op cynische wijze vlak naast de luchthaven van Zaventem geplaatst om de kosten van (meestal gedwongen) deportaties kleiner te maken. Het is gebouwd volgens een gevangenismodel. 4 vleugels omheind met drie hekken. In 2010 werd de Caricole gebouwd, honderd meter verderop. In deze gevangenis worden vooral mensen vastgehouden die aan de grens bij de luchthaven van Zaventem zijn gearresteerd. De detentieomstandigheden in deze centra worden zeer vaak aan de kaak gesteld. Verschillende getuigenissen die in de loop der jaren verzameld werden, bewijzen dit (2).

Met deze actie willen we contact leggen met de gedetineerden, fysiek onze solidariteit tonen en via de tralies rechtstreeks met de gedetineerden van praten. Het is voor ons een manier om hen eraan te herinneren dat velen het oneens zijn met de repressieve en racistische logica van de Belgische staat. tijdens deze actie vonden gesprekken met gedetineerden plaats. We konden uitwisselen met de mensen binnen, er werden samen slogans gezongen en telefoonnummers uitgewisseld.

Tijdens de uitwisselingen riepen de gedetineerden “vrijheid ! Ze vertelden ons dat er op dit moment veel van hen binnen waren.

Niet alle reacties waren positief. Een gedetineerde in 127bis, zichtbaar ontgoocheld over de betoging, uitte zijn ergernis en wees erop dat dit soort actie niet zal leiden tot de bevrijding van de opgeslotenen. Het is waar dat deze demonstratie hun geen vrijheid zal bezorgen. Wij hebben alle begrip voor dit soort reacties, die gerechtvaardigd en legitiem zijn. Wij horen dit en delen dit. Naast de directe steun aan de opgeslotenen zijn deze demonstraties voor ons een van de noodzakelijke stappen in een bredere strijd tegen de grenzen en politiek hierrond. Daarom is het belangrijk om de opgeslotenen te blijven steunen en de repressieve mechanismen van de Belgische staat en de Europese Unie tegenover mensen zonder papieren te bestrijden. Bovendien werd er de afgelopen maanden al gedemonstreerd voor de gesloten centra van Merksplas (na de dood van een persoon na een hongerstaking (3)), voor Holsbeek (gesloten centrum voor vrouwen) en voor Vottem.

Vandaag weerspiegelt dit migratiebeleid een steigende . De Europese Unie staat met name op het punt om nog voor de Europese verkiezingen van 2024 een Asiel- en Migratiepact aan te nemen, dat tot doel heeft de buitengrenzen van de Europese Unie te versterken.
Op het Europese grondgebied vertaalt deze repressieve logica zich in het vervolgen van mensen zonder papieren, via detentie en uitzetting. Daardoor riskeren duizenden mensen, die meedogenloos door de autoriteiten worden achtervolgd, dagelijks hun leven. Laten we niet vergeten dat op 17 mei, vijf jaar geleden, een tweejarig Koerdisch meisje, Mawda, door de Belgische politie werd gedood (4).

Ondertussen verzetten de gevangenen zich binnen de centra, zoals blijkt uit het recente oproer in het gesloten centrum van Merksplas (5). Hun opstand weerklinkt ook buiten de muren en poorten. Solidariteit met de gevangenen. Vrijheid en regularisatie voor iedereen. vuur aan de gesloten centra !

Geen grenzen, geen naties, vrij Bewegen !

Ce contenu a été publié dans Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.