Gewelddadige uitzetting, een pleonasma: het zijn ze allemaal

05/12/2019

De verschrikkelijke verhalen volgen elkaar op (zie http://www.gettingthevoiceout.org). Vandaag horen we dat de autoriteiten van Vreemdelingendienst de heer A, een jongeman uit Somalië, blijft uitzetten. Hij is al het slachtoffer geweest van onmenselijke en vernederende behandeling door de politie, die hem eerder had begeleid. Herhinner u dat wrede, onmenselijke of onterende behandeling verboden is op grond van artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, op dezelfde wijze als foltering. Het Europees Hof voor de rechten van de mens herinnert eraan dat dit verbod geen uitzonderingen toelaat. Bovendien moet elke staat (….) daden van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die geen “foltering” vormen, verbieden (…) wanneer deze daden worden gepleegd door een overheidsfunctionaris of een andere persoon.
Het zou dus de staat zijn die de politieagenten zou moeten vervolgen; een klacht van de slachtoffers, zoals die is ingediend, zou niet eens nodig moeten zijn. Integendeel, hier wordt alles letterlijk en figuurlijk verstopt!
Zou het zijn uit angst voor wat er tijdens het onderzoek ontdekt zou kunnen worden, zou het kunnen dat de dienst vreemdelingenzaken, net zoals het met Madame T. gedaan is, zich onlangs haastte om de beproeving van deze man te vernieuwen?

Het Vreemdelingenbureau, onder leiding van Maggie De Block, lijkt opnieuw bevoegd om naar eigen goeddunken op te treden in strijd met alle menselijkheid en regelgeving.

We vernemen in de pers, misschien in een poging om onszelf gerust te stellen, dat er AIG-ambtenaren aan boord waren. Deze algemene politie-inspectie staat rechtstreeks onder het gezag van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, deze laatste is verantwoordelijk voor het onwaardige migratiebeleid dat we in België kennen. Zouden zij, net als voor Semira, alles volgens de regels laten verlopen? Of zoals gezegd over de behandeling van mevrouw T. dat het gebruik van geweld noodzakelijk was omdat mevrouw T. “sterk” was? Waren ze enkel aanwezig om te verzekeren wat er vervolgens moest gebeuren?

Wij verwelkomen allen die zich tegen deze schande hebben verzet en moedigen iedereen aan hetzelfde te doen, hoewel de criminalisering van de solidariteit een risico betekent om met geweld uit het vliegtuig te worden verdreven, zoals dat ook met de “6 helden”gebeurden.

Uitzettingen zijn altijd gewelddadig omdat ze deel uitmaken van een racistisch systeem dat migranten marginaliseert en criminaliseert. Het zogenaamde “gebruik van geweld” in uitzettingssituaties is op zich onevenredig, dus is het tijd om al deze praktijken als onwettig te beschouwen en deze logica van het sorteren van mensen aan de kaak te stellen.

VRIJ VERKEER VOOR IEDEREEN
STOP DE UITZETTINGEN EN DE GESLOTEN CENTRA

Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van elders. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.