Het “grote banditisme” in het detentiecentrum van Vottem: update

27/10: Politie zijn in de cel van meneer A gekomen in het gesloten centrum van Vottem om hem te zeggen dat ze een arrestatie mandaat hadden. Zij namen hem mee naar de gevangenis in Lantin.Het schijnt dat de staat (onder druk van Vreemdelingendienst?) gevraagd heeft om zijn voorwaardelijke vrijlating te herzien.
Meneer A heeft 25 jaren in de gevangenis gezeten en werd vrijgelaten met de voorwaarde dat hij het land zou verlaten, wat hij ook van plan was. Hij wou terug naar Frankrijk waar heel zijn familie waaronder zijn vrouw en zoon woont. De dag voor zijn vrijlating werd hij door vreemdelingen dienst naar het gesloten centrum van Vottem gebracht waar hij 2 maanden in volledige isolatie werd geplaatst.En nu Lantin!

De heer Larbaoui is al een maand in volledige afzondering (“Een gepaste maatregel”, volgens de directeur), in een cel van de beveiligde vleugel in het detentiecentrum Vottem. Hij mag met niemand contact hebben en hoort geen enkel geluid. Hij heeft recht op een wandeling van twee uur in een koer met hoge hekken en camera’s, alleen of beter gezegd, in gezelschap van 4 of 5 bewakers. Vaak weigert hij die wandeling, daar hij het nut ervan niet inziet.
http://www.gettingthevoiceout.org/la-gevangenis-in-de-gevangenis-a-Vottem de vleugel-SECURISEE/
Er werd klacht neergelegd voor illegale opsluiting en fysieke en psychische mishandeling.
Het Comitee voor de Preventie van Foltering werd ingelicht.

Tekst van de heer Larbaoui over zijn detentie

“De HBK of de verleiding van de beveiligstrategie. Of wanneer een administratieve behandeling in gevangenisstraf wordt omgezet zonder de goedkeuring van de rechtbank.”

“Vastzitten in Vottem onder het regime “orde en veiligheid” is geen sinecure, al is het al dat de operationele regels worden opgesteld door de autoriteiten.
Maar dit staat nergens op papier. Zij openden een zogenaamde beveiligde vleugel, ontworpen om een groep van gevangenen met een duidelijk profiel op te sluiten. En daar zit de knik in de kabel: je kan je afvragen wie bevoegd is om dat profiel dan te definiëren en wie uiteindelijk beslist om iemand op te sluiten? Aangezien per definitie een gesloten centrum niet kan beschouwd worden als een gevangenis en ze a fortiori geen strengere gevangenschap biedt dan gevangenissen, is het absoluut niet te ontkennen dat de detentieomstandigheden in de beveiligde vleugel van Vottem, met een totaal isolement, nog veel strenger zijn dan in een echte gevangenis. Dit is bovendien illegaal volgens het internationaal recht en de verdragen over de behandeling van gevangenen. Het ontbreken van voorschriften resulteert noodzakelijkerwijs in een programma dat van dag tot dag wordt vastgelegd en eindeloze veranderingen die als doel hebben te destabiliseren.
De isolatie van 24 uur op 24 veroorzaakt ondraaglijke nerveuze spanning en maakt de contacten met de bewakers bijzonder agressief en conflictueus. Niets rechtvaardigt dit type van behandeling. Deze wordt genomen als een disciplinaire sanctie of als een preventieve maatregel om eventuele klachten van welke aard ook te omzeilen gezien de persoonlijkheid van het individu. Net als in de gevangenis is opsluiting ook hier de regel, behalve dat er geen contact is tussen de gevangenen en dus geen sociale banden gemaakt kunnen worden of vormen van solidariteit tegenover elkaar geuit kan worden en dit met de zwakkeren in het bijzonder.
De gevangenisstructuur, gebaseerd op de maximale dwang veroorzaakt permanente spanning gepaard met gedragsproblemen. In deze mate, dat de agenten hierover, zonder het echt te zeggen, klagen. De botsing is nooit ver weg, gezien de spanningen, verergerd door opsluitingen en gebrek aan vooruitzichten. Men kan zelfs beginnen denken dat het omnipresente beveiligingsmateriaal, camera’s en microfoons, eerder een waarborg en een voordeel voor de gevangenen zijn en een nadeel voor de agenten. Een voordeel in de zin dat alles wordt opgenomen en dus als bewijs kan dienen voor of tegen ernstige inbreuken zoals zo vaak gebeurt in opsluitingsplaatsen. Het is een nadeel voor de agenten die constant geobserveerd worden en niet kunnen doen wat ze willen in het geval van een acute crisis.
In ieder geval is de huidige gevangenisstructuur zonder vastgestelde regels angstaanjagend. Het is een deuk in het imago van de Dienst Vreemdelingenzaken, de echte manager van de Belgische goelag.”

Raadkamer onder hoge beveiliging
Deze donderdag 2 oktober moest de heer Larbaoui verschijnen voor de raadkamer in Bergen voor een verzoek tot vrijlating dat ingediend was door zijn advocaat. Hij werd geboeid in een combi verplaatst. De combi nam de weg naar Mons, met schreeuwende sirenes en onder escort van twee politieauto’s met 10 politiemensen, uitgerust met kogelvrije vesten en machinegeweren.
En …. de raadskamer van Mons beval de vrijlating van M!
En zoals gewoonlijk heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een beroep ingediend tegen de beslissing. Ze deelde mee aan de rechter, dat de Algerijnse ambassade een laisser passer zou afgeven. Merk op dat de ambassade echter weigert om een pas te geven. Verschillende instanties kwamen met M “spreken” opdat hij een document zou tekenen waarin hij zegt akkoord te zijn om naar Algerije te gaan. Dit beroep schorst voor het ogenblik deze uitzetting.
Merk op dat M.Larbaoui in Algerije geboren is in de jaren toen Algerije nog een Franse departement was. Hij groeide op in Frankrijk waar zijn familie, waaronder zijn vrouw en zoon, al altijd hebben gewoond!

De heer Larbaoui voegt hierbij toe:
“We moeten de feiten onder ogen zien en vaststellen dat deze hele ceremonie, omgeven door een overvloed aan onnodige voorzorgsmaatregelen (escort, rechtshuis, en disproportionele isolatie) België ONGELOOFLIJK BELACHELIJK maakt ! Sinds ik juridische gezien en legitiem ben vrijgelaten moet ik mij niet meer in een gesloten centrum bevinden en nog veel minder in België, maar thuis in Frankrijk.

Last minute: M.Larbaoui verschijnt in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Bergen op 14/10/2014:De kamer heeft gesteld dat er geen bewijzen zijn van physische of psychologische martelingen en dat de beslissing van vrijlating van de raadkamer wordt afgelast. Meneer Larbaoui zal binnen een maand een nieuwe vraag tot vrijlating kunnen indienen. Intussen blijft Vreemdelingendienst druk uit oefenen op de ambassade om een Laissez passer te verkrijgen.

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

1 Response to Het “grote banditisme” in het detentiecentrum van Vottem: update

  1. Ping : Martelingen en terreur in de gesloten centra | Getting the Voice Out

Les commentaires sont fermés.