Het is heet in de gesloten centra 01/07/2014

Merksplas :
Twee gedetineerden zijn al acht dagen in het cachot in het gesloten centrum van Merksplas. Ze zijn al acht dagen in hongerstaking.

Vottem
Een man uit Indië die vastzit in het gesloten centrum van Vottem is al negentien dagen in hongerstaking. Hij is vier dagen geleden ook een dorststaking begonnen. Zijn gezondheidstoestand is zorgwekkend.
Het gaat om een asielzoeker. Hij vreest zijn uitzetting naar een land dat hij ontvlucht is omwille van zijn politieke overtuigingen. Zijn asielaanvraag werd geweigerd, maar de procedure loopt nog steeds. Zijn leven loopt gevaar als hij wordt uitgezet, maar ook hier is zijn leven in gevaar gezien zijn gezondheidstoestand!
Hij woont sinds 2008 in België. Hij is erg gehecht aan ons land waar hij een nieuw leven heeft opgebouwd met sociale banden!

Er zijn nog andere personen in hongerstaking in Vottem, onder andere een Afghaan en een Haïtiaan.

127 bis :

In 127 bis zijn twee jonge Palestijnen uit Gaza een week geleden ook een hongerstaking begonnen… Ze klagen een asiel- en immigratiebeleid aan dat de mensenrechten niet respecteert
In 127bis doen de meeste gevangenen Ramadan. Twee of drie doen het niet. Een van hen stoort systematisch het levensrythme van de anderen. De gevangenen hebben daarover gepraat met direkteur van het centrum, maar niets verandert. Zij vragen zich af of het gedrag van die man niet intentioneel is.

Brugge :
De vrouwen komen in opstand, proberen om boodschappen door te geven, maar ze botsen op censuur: “Als ze weten dat ik telefoneer, pakken ze mijn telefoon af!”

PS. De Indiër van Vottem werd ondertussen vrijgelaten.

In Molenbeek werd er een bezetting
van 100 mensen zonder papieren gestart. Een vrouw met twee kinderen die deel uitmaakte van de bezetting werd gearresteerd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. We wachten op nieuws.http://bxl.indymedia.org/spip.php?article4690

Opgelet: Ga nooit naar de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een oproepbrief, en breng zeker geen kinderen mee. Men wordt er gegarandeerd opgepakt!

Getuigenissen van “bezoekers”

– “Ik ken de website zeer goed en ik heb zelfs een mail gestuurd in maart toen mijn Guineese partner die toen in Merksplas zat bijna uitgezet werd via een militaire vlucht. Er was toen trouwens heel wat heisa rond.
Na vier maanden werd mijn partner vrijgelaten maar de situatie is nog steeds moeilijk. Wanneer dit duidelijker wordt, zal ik die verdomde centra steen per steen afbreken. In afwachting klaag ik aan wat ik kan.”

– “Gisteren, 24 juni, werd S., een Guinese dertiger, een wees zonder familie, op barbaarse wijze uitgezet…
Het was de vijfde poging en helaas de laatste, na zes maanden in het gesloten centrum.
S. is diabeticus, hij heeft hepatitis en zijn gezondheid is zeer wankel.
De overheid heeft er alles aan gedaan om hem te repatriëren: in maart, de vierde poging, werd hij geslagen door de bewakers van het gesloten centrum. Zo erg dat hij zijn hoofd niet meer kon bewegen toen hij terugkeerde van de luchthaven.
In april weigerde hij zijn medicatie; een week cachot.
In mei boden ze hem een jaar behandeling aan indien hij vrijwillig naar zijn land zou terugkeren.
Begin juni, kondigen ze hem een vlucht aan op 26 juni. Daarna blijft het stil. Wanneer hij meer wil weten, krijgt hij geen antwoord.
Op 25 juni wordt hij in het cachot gezet. Geen nieuws meer.
Op vrijdag 22u slaag ik erin om hem te bereiken. Hij is in Conakry, 10 agenten hebben hem geëscorteerd. Gedurende de vlucht werd hij vastgebonden, geboeid als een misdadiger. Bijna gestikt want zijn borstkas werd tegen zijn knieën gedrukt.
Duur van de vlucht: zes uren.
S. is teruggekeerd naar zijn land om er te sterven.
Ik schaam me om Belg te zijn!”

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.