Audio : Het is moreel lijden ! (FR)

18/04/2011 – Getuigenis van een man van Afrikaanse origine, die 8 maanden opgesloten gezeten heeft, 4 maanden in het gesloten centrum in Vottem ( Luik) en nadien 4 maanden in Brugge.

Beluister deze getuigenis (FR) :

[audio:http://gettingthevoiceout.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/la-souffrance-est-morale_01.mp3|titles=la-souffrance-est-morale_01]

Ik heet ……. tot in 2006 kende ik mijn werkelijke leeftijd niet. Ik ben het pas te weten gekomen toen ik 26 jaar was. Op dit moment ben ik 29 jaar en ik ben geboren op 23 april 1982.

In Vottem ben ik 4 maanden gebleven. Eerlijk gezegd ik weet niet wat ze met het geld doen dat ze aan de vreemdelingen geven! Het eerste dat ik zag toen ik daar aankwam, was de sportzaal, daar waar de mensen zich op zijn minst kunnen bezighouden…. ze was helemaal afgetakeld! Al het materiaal was stuk. Dus, ik ben naar de directeur gegaan en heb hem gezegd: “ waar zijn de middelen? Waarom geef je geen materiaal aan de mensen hier, ze hebben het nodig om zich te kunnen ontspannen, ze zitten opgesloten zoals vee. Het enige middel dat ze hebben om zich te ontspannen is dat, waarom geef je geen geschikt materiaal?” ik heb nooit een antwoord gekregen.

Wat ik goed vind in Vottem, is dat het personeel niet gescheiden wordt van de gevangenen. Op de middag eet iedereen samen, dus als je iets te zeggen hebt dan kan je het direct zeggen aan tafel. Ik liet die kans niet voorbijgaan, daar kan je zeker van zijn! ( Hij lacht)

In de slaapzalen zijn we met 2,3 of 4. Het is niet met 16 of 20 zoals in Brugge. Je kan je kamer in en uit wanneer je wil. Dat is zo in Vottem. Je kan 3 keer naar buiten tijdens de zomer en 2 keer tijdens de winter gedurende redelijk lange tijd. Je kan je ontspannen, lopen, voetballen, basketballen…. Eerlijk gezegd kan je je niet vervelen in Vottem als je een actief persoon bent ten minste.

Maar goed, opgesloten zitten daar houdt niemand van, niemand kan dit verdragen. Dus na een tijd, begin je er genoeg van te krijgen en heb ik in mijn afdeling een hongerstaking georganiseerd.

–       waarom had je er genoeg van als je je niet kon vervelen?

Vervelen? Maar hoe kan je verdragen dat men je opsluit, dat men je beveelt wat je moet doen, dat men je zegt hoe je je moet gedragen…. Neen, neen! Je bent toch opgesloten! Zelfs indien je niet opgesloten zit in je kamer 24u op 24u zoals in een gevangenis, dat je naar binnen en buiten kan, dat je naar de Tv zaal kan gaan, dat je in je slaapzaal van de ene naar de andere kamer kan…. je blijft toch opgesloten! (Hij lacht) Je kan je familie niet zien!

De vraag is niet de fysiek, het is moreel! Het lijden is niet fysiek! Fysisch doe je aan sport, zie je mensen….Maar het is moreel! Ik had een meisje buiten, mijn kleine broer was buiten, mijn vrienden… ik had een leven rondom mij! En verplichtingen! Hoe kan ik mijn verplichtingen nakomen als ik opgesloten zit?

Het is niet leuk als je meisje je komt zien als je opgesloten zit of mensen lastig te vallen; “ik zit opgesloten, kan je me geld sturen!”, of brieven te lezen in plaats van gewoon te kunnen praten!Het lijden is moreel, niet fysiek! Dus heb ik een hongerstaking georganiseerd, maar ze hebben me de tijd niet gegeven. Ze wisten dat ik de organisator was, ze hebben me naar Brugge gestuurd met de gedachte dat dit me zou stoppen! ( Hij lacht)

Brugge ! Op deze manier heb ik op zn minst dit centrum kunnen ontdekken dat volledig Vlaams is, met andere werkmethoden. Daar is er geen opvoeder, behalve een sociaal assistent of een psycholoog die je af en toe ziet, maar ze zijn niet rond je 24u op 24 u. Om 7u eruit, iedereen naar buiten! In de slaapzaal, zijn er 20 tot soms 40 mensen. De koer buiten is veel kleiner! De leefruimte is veel kleiner! Het is verschrikkelijk Brugge….VERSCHRIKKELIJK!

Men stelt je niets voor, behalve: “ als je wil kan je terugkeren, we zullen je geld geven! “ ( hij lacht) Dat is het enige voorstel dat er is.

– Hoeveel tijd heb je in Brugge gezeten ?

4 maanden, zoals in de andere. Dus in het totaal heb ik 8 maanden opgesloten gezeten.

– Hoe gaat het psychologisch ?

Dat laat sporen na, dat is duidelijk! Ik ga waarschijnlijk binnenkort naar een psycholoog, om te bekijken hoe het met me is, enkele zaken op orde zetten ( hij lacht). Neen, het is echt waar dat laat sporen na. Het blijft een opsluiting, je bent niet meer vrij! Er is een persoon die werkt voor het ministerie van binnenlandse zaken, die goed de Afrikaanse regio’s kent en die me is komen ondervragen. Ze heeft me gevraagd of ik Angolees was. Ik heb gezegd neen, ik ben belg! ( hij lacht). Ze heeft me gevraagd: “ waarom zeg je dat je belg bent?” Ik heb geantwoord: “Mevrouw, omdat ik banden heb in België, ik heb mijn meisje in België, ik heb mijn vrienden in België, ik ben hier jong aangekomen, ik heb mijn lagere en middelbare school hier gedaan en dus het land dat ik het best ken, is België. Dus volgens mij, ben ik belg!

Zij heeft gezegd: “ Neen, neen, je bent geen belg…”, ze heeft me zo toegeschreeuwd dat ik heb gezegd: “ Mevrouw, geef me 5 dagen en ik verlaat jouw verdomde land!” ( Hij lacht) Uiteindelijk heeft ze mij 5 dagen gegeven, JOEPIE! En heb ik het centrum kunnen verlaten! Na 8 maanden!ik heb een aantal stappen herdaan en op 7 maart hebben ze hun beslissing genomen: “ U heeft een definitief statuut meneer!” 2011! Eduardo heeft zijn papieren! Na 10 jaar! Bravo! ( hij applaudisseert)

–      we willen weten of er geweld is in de centra.

Er is veel veel geweld door de bewakers. En soms als ze je komen arresteren, als ze je meenemen naar de cel, kunnen ze zeer gewelddadig zijn, zeer zeer gewelddadig! ze kunnen je slaan, maar ze nemen altijd voorzorgen zodat je geen aanklacht kan indienen.

–       wat wil je hiermee zeggen ?

Ah, ze doen handschoenen aan, ze nemen telefoonboeken, zoals de politie doet, en ze slaan daarop. ik denk dat het ook afhangt van het prooidier. Als ze zien dat je iemand fragiel bent, dan eten ze je werkelijk op, maar als je een beetje koppig bent, dan nemen ze een beetje afstand. Maar als je echt koppig doet, dan veranderen ze helemaal van strategie. Ze plaatsen je in het meest strenge centrum, zoals Merksplas, waar ze je echt slaan! (Hij lacht en doet geluid na van slagen). Dus ja er is echt geweld in de gesloten centra.

In Vottem, het verschil daar is de aanwezigheid van de opvoeders, die een preventieve rol op zich nemen. Er is toezicht op wat de mensen daar doen. Maar indien er zo’n aanwezigheid niet is, denk ik dat mensen zich nog vrijer voelen om te doen wat ze willen.

Maar alle gesloten centra zijn werkelijk gesloten. Er is niemand die opgesloten zou moeten worden omwille van het feit dat men geen verblijfsvergunning of identiteitskaart heeft! Het is niet wettelijk dat men mensen kan opsluiten die geen identiteit hebben of omwille van hun huidskleur… Het is een raciale discriminatie! Of fascist!

Dat een natie of een land raciale discriminatie als straf erkend, vervolgens centra opent om een persoon op te sluiten op basis van het feit dat hij geen onderdaan is van het land… het is om het even! (Hij lacht)

Dus voor mij moeten ze allemaal gesloten worden, het is onmenselijk, het is de Gestapo! Voor mij is het hetzelfde regime als in de tijd van Hitler! Het verschil is dat ze joden opsloten…er ontbreken enkel nog de gaskamers. Het is enkel dit dat nog ontbreekt, voor de rest is het hetzelfde!

Ik denk aan Semira Adamu die ze gestikt hebben, ik denk aan de velen die gelyncht zijn, er zijn er die niet uitgezet willen worden, die zich verzetten, zij worden geslagen, zij worden gezien als uitschot! Wanneer de politieagenten deze mensen begeleiden naar de luchthaven, noemen ze hen: “ vuile zwarte!’ “je bent niets waard!”, “Keer terug vanwaar je komt”. Enkel racistische voorstellen bij de politie! Dus, waar kan je heen? Dat is de vraag: waar kan je heen?

Ze hebben me opgesloten, ik heb 8 maanden vast gezeten! Vandaag, ben ik er nog, ik ga mijn papieren krijgen! Waarvoor heeft deze opsluiting gediend? Om mijn haat aan te wakkeren , om mijn woede aan te moedigen? Waarom?

–       Denk je er nog vaak aan vandaag?

Ah, maar natuurlijk! Dat is normaal denk ik, ik denk ook heel vaak dat de belgische staat een hypocriete staat is! Ik wil een anecdote vertellen. De dag dat we zijn gaan betogen, een koppel was daar en zij zeiden: “ het is waar dat diegenen die werken bevrijd moeten worden, maar diegenen die niet werken, moeten ze uitzetten!” Ik heb hen aangekeken en hen gezegd: “ stop deze hypocrisie! Diegenen die niet werken, waarom werken zij niet? Waarom werden zij gedwongen hun land te verlaten? Omdat zij geen middelen hebben! Belgie en Europa hebben de neiging om het beeld te geven dat het hier het paradijs is, dat men gastvrij is, net om werkkrachten aan te trekken, maar als er opeens te veel werkkrachten zijn en er geen werk meer is, dan ga! Ga weg! Dat is hypocrisie! De congolezen die momenteel opgesloten zijn, vallen onder deze situatie, omdat Congo leeggeroofd is door Belgie en de machtige westerse landen!

Het is hypocrisie, ik vind dit onterecht!

–       Wat was het ergste dat je gezien hebt in de gesloten centra?

Het ergste dat ik gezien heb, is de kinderen die opgesloten zaten. Men mag geen kind opsluiten! Met welk recht?

–       Hoe heb je aan je dochten uitgelegd dat je 8 maanden in een centrum zat?

Ik heb het haar uitgelegd en haar gezegd dat de blanke man slecht is! ( Hij buldert van het lachen). Dat is waar, maar ik heb het beter beargumenteerd dan dat!

–       En heeft zij het begrepen ?

Ja helemaal! Nu is ze heel tevreden dat ik mijn papieren heb gekregen! Ziehier, papa is niet meer illegaal!

–       Is zij belg?

Ja, zij is hier geboren, haar moeder is belg. Ik had een aanvraag van vestiging ingediend als zijnde vader van een belgisch kind. Ze hebben me gezegd dat ze mijn aanvraag niet van toepassing is, want mijn dochter kon mij niet ten laste nemen! En dus omwille hiervan heb ik een hele tijd niets gekregen!

–       Ok, dank u!

Graag gedaan

Ce contenu a été publié dans Audio testimonies NL, Getuigenissen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.