HOE EEN individuele UITZETTING BELETTEN :

HOE EEN UITZETTING BELETTEN
 
Als u contact hebt met een gedetineerde in een detentiecentrum die met uitzetting wordt bedreigd, en als deze persoon een “ticket” heeft ontvangen voor een poging tot uitzetting of informatie heeft ontvangen over een toekomstige poging van de maatschappelijk werker of zijn coach.
 
Probeer te weten:
    
– Of dit de eerste keer is dat hij/zij naar de luchthaven wordt gebracht. Als het de eerste keer is, moet hij/zij zich geen zorgen maken. In het algemeen (met enkele uitzonderingen, zie hieronder) wordt hij/zij naar de luchthaven gebracht, maar kan hij/zij de uitzetting mondeling weigeren en wordt hij/zij teruggebracht naar het centrum;
– Wat hun verteld is en/of wat er op het ticket staat. Vaak worden het tijdstip van vertrek van de vlucht en de bestemming vermeld. Deze informatie kan worden gebruikt om het vluchtnummer te vinden op de website van Brussels Airport (www.brusselsairport.be);
– Als er “met begeleiding” op het ticket staat of als de maatschappelijk werker de persoon heeft meegedeeld dat er begeleiding zal zijn (zie hieronder).
– Als de persoon zich wil verzetten tegen de uitzetting en hulp vraagt.
 
Wettelijk gezien worden gedetineerden bij de eerste poging tot uitzetting naar de luchthaven gebracht en hebben zij het recht om te weigeren te vertrekken. In de praktijk dringt de politie aan en probeert hen te overtuigen door te dreigen met geweld bij de volgende poging. Als zij weigeren, worden zij teruggebracht naar een centrum, soms een ander centrum. Er waren zeer zeldzame uitzonderingen op deze regel waarbij, vanaf de eerste poging tot uitzetting, de begeleider aanwezig was zonder te zijn ingelicht. Als algemene regel (met enkele uitzonderingen) worden zij bij de tweede – en soms derde – uitwijzingspoging op het politiebureau van de luchthaven geboeid en met de escorte (bestaande uit 2-6 agenten in burger) naar de achterkant van het vliegtuig gedragen, voordat de passagiers in het vliegtuig aankomen. 
 
Het is belangrijk na te gaan of de persoon een mobilisatie op de luchthaven wenst om de passagiers te waarschuwen voor zijn aanwezigheid in het vliegtuig. Zo ja, dan is het ook belangrijk de persoon uit te leggen dat hij lawaai kan maken om de passagiers te waarschuwen. 
 
 
1) VÓÓR DE UITZETTING
 
Als een uitzetting – individueel of collectief – wordt aangekondigd, en als de betrokkenen ermee instemmen, stuur dan een waarschuwing naar uw contacten en de pers, waarin u kort de zaak van de persoon (of groep mensen) die wordt uitgezet voorstelt, de vluchtgegevens vermeldt en mensen uitnodigt om te protesteren bij de autoriteiten en de luchtvaartmaatschappij (oproepen/e-mails/berichten via Facebook en Twitter, enz.).
 
Ook mensen uitnodigen om naar de luchthaven te gaan, door minstens twee uur voor de vertrektijd een afspraak te maken bij de check-in van de vlucht om de situatie uit te leggen aan de passagiers. (Deze laatste actie is niet mogelijk bij een collectieve uitzetting op een militaire luchthaven).
 
 
2) OP DE DAG VAN DE UITZETTING
 
Ga naar de luchthaven om de passagiers die op dezelfde vlucht zullen stappen en die vaak niet weten wat een uitzetting is, voor te lichten. Als u hen uitlegt dat een persoon tegen zijn wil aan boord zal worden genomen en dat hij aan geweld zal worden blootgesteld, kunnen de passagiers besluiten om aan boord tussenbeide te komen om de uitzetting te voorkomen. U kunt ook een telefoonnummer geven aan de passagiers die op de hoogte zijn van de situatie om nieuws te krijgen over de situatie in het vliegtuig. 
 
 
3) IN HET VLIEGTUIG
 
De persoon die wordt uitgezet kan proberen zich te verzetten en de aandacht van andere passagiers te trekken. De persoon wordt voor de aankomst van de passagiers achteraan in het vliegtuig geplaatst, vastgebonden en geboeid, omringd door politieagenten in burger. Soms wordt de persoon verborgen achter een gordijn en/of gekneveld. Alles wordt in het werk gesteld om de uitzetting onzichtbaar te maken. Als de poging mislukt, wordt de persoon soms op de luchthaven gehouden en op een andere vlucht gezet.
 
Passagiers mogen weigeren te gaan zitten en hun veiligheidsgordel om te doen totdat de onder dwang te repatriëren persoon van boord is gegaan. Zolang een passagier weigert te gaan zitten, kan het vliegtuig niet opstijgen. Passagiers kunnen zich ook rechtstreeks tot de piloot van het vliegtuig richten. De piloot is de baas aan boord, hij is de enige die alle beslissingen in zijn vliegtuig neemt: hij kan de beslissing nemen om niet op te stijgen en de persoon die moet worden uitgezet te laten uitstappen. Hij kan ook de beslissing nemen om politieversterking in het vliegtuig te vragen. In geval van politieoptreden worden de passagiers die de uitzetting probeerden te verhinderen ook van boord gehaald en kunnen zij worden aangeklaagd wegens “kwaadwillige belemmering van het luchtverkeer”. Soms worden zij door de luchtvaartmaatschappij op een “zwarte lijst” geplaatst. 
 
Of de uitzetting nu plaatsvindt of niet, probeer getuigenissen te verzamelen van de betrokken persoon en van passagiers aan wie u uw telefoonnummer hebt gegeven om deze schandelijke praktijken aan de kaak te stellen. 
 
In het algemeen is het belangrijk de betrokkenheid van luchtvaartmaatschappijen bij deportaties onder de aandacht te brengen en deze maatschappijen met acties en campagnes aan te pakken.

Migranten en asielzoekers bieden dagelijks weerstand tegen hun deportaties.IEDER reiziger, IEDER steward, IEDER piloot mag zijn solidariteit tonen en uitzettingen beletten.

Colective uitetting beletten : https://www.gettingthevoiceout.org/gebruiksaanwijzing-voor-collectieve-vluchten/