Hongerstaking in het 127 bis detentiecentrum. De dubbele straf is nog steeds van kracht..UPDATE

UPDATE :Meneer A werd op 5/9 gehospitaliseerd en op 09/09 vriigelaten


5 september 2022

Medegevangenen waarschuwen ons en zijn zeer bezorgd over de gezondheidstoestand van de heer A.

A is al 17 dagen in hongerstaking in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel om zijn vrijlating te eisen.Hij heeft hetzelfde profiel als tientallen andere gedetineerden in de Belgische gesloten centra.

Hij kwam 13 jaar geleden in België aan. Hij was jong en vroeg gezinshereniging aan met zijn broers en zussen die in België wonen omdat zijn vader en moeder overleden zijn. 
Zoals sommige andere mensen in de centra is hij ooit voor de rechtbank gedaagd wegens “ordeverstoring” en werd hij veroordeeld. Na deze veroordeling en zijn straf heeft de staat hem in een gesloten centrum opgesloten met het doel hem naar zijn “land van herkomst” terug te sturen.

Vreemdelingendienst voert opnieuw de “dubbele straf” uit: de mogelijkheid om een persoon in ballingschap die door hen als een gevaar volgens “hun” openbare orde wordt beschouwd, het land uit te zetten nadat hij zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, bestaat sinds 1980. Dit werd in de jaren ’90 geïntegreerd in verschillende circulaires, vervolgens “verbeterd” in 2005 en opnieuw in 2017: een nieuwe racistische circulaire laat nu toe, zonder dat de buitenlander zonder naar behoren gehoord te worden om hem uit te wijzen, om hem uit te wijzen, zelfs als hij hier geboren is, en legaal in België verbleef. https://www.gettingthevoiceout.org/dubbele-straf-of-verbanning-een-methode-van-racisme/

Er zitten zo tientallen vast in de gesloten centra van Brugge, Merksplas, Vottem, 127 bis, Holsbeek voor meerdere maanden, zelfs een jaar. De Dienst Vreemdelingenzaken is niet in staat hen uit te wijzen en houdt hen gegijzeld. Verschillende landen weigeren immers deze mensen, die volgens de Staat “delinquenten” zijn, terug te nemen en geven geen pas af waarmee ze zouden kunnen worden uitgewezen.

In de woorden van de gedetineerden: “Wij hebben onze tijd uitgezeten, wij hebben betaald voor onze onzin. Waarom worden wij, van buitenlandse afkomst, dubbel gestraft?

“Dit is marteling, mevrouw. “Het zijn tirannen!”

Deze racistische en discriminerende dubbele bestraffing wordt banaal gemaakt. Niemand reageert, niemand klaagt het aan; mensen worden maandenlang opgesloten en dan vrijgelaten.of voor sommigen uitgezet 

  • STOP MET GESLOTEN CENTRA
  • NEE TEGEN DUBBELE BESTRAFFING
  • NOBORDER
Ce contenu a été publié dans Migratiepolitiek, Nieuws van de gesloten centra, Strijdverhalen. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.