Hongerstakingen in detentie centra in NL

https://www.indymedia.nl/indyfiles/Oproep%20solidariteit%20-%20NL.pdf

http://deportatieverzet.nl/

TOON JE SOLIDAIR MET HONGERSTAKENDE VLUCHTELINGEN IN DETENTIECENTRA IN NEDERLAND publieke aanklacht tegen het beleid van repressie dat Fort Europa heet. Zestig asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam zijn al vier dagen in hongerstaking. Achttien van hen weigeren sinds woensdag 8 mei ook te drinken. Ze protesteren tegen het asielbeleid dat vluchtelingen criminaliseert: ze worden op straat gegooid zonder een rooie cent, zonder opvang en ze worden tot 18 maanden opgesloten in gevangenissen.

De honger- en dorststakende vluchtelingen eisen dat ze niet meer als crimineel worden behandeld.

Heel duidelijk verklaren ze dat ze vrijheid en bescherming willen.

Golf van hongerstakingen

Op woensdag 1 mei zijn twintig vluchtelingen in detentiecentrum Schiphol begonnen met een hongerstaking. Terwijl bewakers het protest bruut onderdrukten door de stakers in de isoleercel te gooien, weigerden vanaf maandag 6 mei ook in detentiecentrum Rotterdam 80 vluchtelingen te eten. Een dag later gingen vijftig vrouwen in detentiecentrum Brugge (België) in hongerstaking. Een dorststaking is nog gevaarlijker dan een hongerstaking: in het laatste geval kunnen mensen het 40 dagen volhouden voordat ze in een kritieke situatie belanden, terwijl een persoon die niet drinkt, na een week dood is.

Arrogantie overheid De Nederlandse overheid heeft een ongelofelijke arrogantie tentoon gespreid. In het begin reageerde ze niet eens op de eisen van de vluchtelingen. Een Kamerlid van de VVD ging zelfs zo ver om te verklaren dat de hongerstakers “de regering in gijzeling namen” met hun protest. Op donderdag 8 mei kwam de DT&V met een waardeloos “aanbod”. In ruil voor een einde aan de hongerstaking, werd beloofd de 17 uren die iemand per dag in zijn cel opgesloten zit, te verlagen met een paar uur per dag. Natuurlijk gingen de honger- en dorststakers niet in op dit belachelijke voorstel. Ze gaan door met hun protest.

Ondertussen begint de situatie zeer ernstig te worden. Vrijdag 10 mei is de derde dag zonder water voor de vluchtelingen die geen enkel ander middel hebben om hun stem te laten horen, dan een honger- of dorststaking.

VLUCHTELINGEN WORDEN ONDERDRUKT!

Vluchtelingen die een veilig bestaan zoeken, worden door een Kafkaesk-bureaucratische molen gegooid waarin ze niet-bestaand bewijs moeten leveren, als enige mogelijkheid om een verblijfsvergunning te krijgen. Eenmaal afgewezen, worden ongedocumenteerden op straat geflikkerd en wordt hen basale mensenrechten ontzegd, zoals voedsel, onderdak, werk, zorg. Op straat worden ze opgejaagd door racistische politie. In detentie wordt hen hun waardigheid afgenomen, hun autonomie, hun leven en hun toekomst. Eenmaal gedeporteerd, hoort niemand meer iets van ze. Momenteel eisen de vluchtelingen in Rotterdam heel duidelijk hun rechten en hun vrijheid op. De overheid moet snel en adequaat reageren, wil ze niet verantwoordelijk zijn voor tientallen doden.

Toon je solidair! We roepen jou op om je solidariteit te tonen! Solidariteit met de honger- en dorststakers in het bijzonder, en met vluchtelingen in het algemeen. De staat is gericht op het uitsluiten van iedereen die niet direct uit te buiten valt door kapitaal. Maak bekend hoe dit krankzinnige beleid van repressie tienduizenden levens verwoest. Toon je solidariteit door deze aanklacht te verspreiden! Print deze brief uit en plak hem overal op, bij voorkeur op de muren die de uitsluiting van Fort Europa symboliseren: het parlement, ambassades, deportatie-kantoren, immigratie-kantoren, etc. Brief verwijderd? Plak ‘m opnieuw. Overal.

BIND DE STRIJD AAN MET FORT EUROPA!

Ce contenu a été publié dans Nieuws van elders. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.