Informatie aan de gastheren/vrienden/families in geval van een verdwijning van een migrant/sans papiers

Algemene informaties:

27/06/2018 Veel buitenlanders die zich in een onregelmatige situatie bevinden, worden gecontroleerd of gearresteerd op het openbaar vervoer, op parkeerterreinen, in stations of thuis, bij vreemdelingendienst. Zij worden door Dienst Vreemdelingenzaken voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. Op het politiebureau worden hun persoonlijke bezittingen en telefoons in beslag genomen en kunnen ze geen contact met niemand hebben. ze kunnen jullie niet contacteren. Binnen de 24 uren worden ze ofwel vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten (BVG) of worden ze van hun vrijheid beroofd en opgesloten in een van de 5 gesloten centra (GC). Hier de gasloten centra: http://www.gettingthevoiceout.org/welke-zijn-de-gesloten-centra-in-belgie/

 

  • De Goede reflexen… VOOR dat een van uw vrienden is opgesloten:

– Als je vrienden al een bevel hebben ontvangen om het grondgebied te verlaten (BVG) of een paspoort hebben, maak dan, met hun toestemming, een kopie, een scan of een foto. U beschikt dan over een deel van de nodige informaties (naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum) om hem te vinden bij verdwijning.
– Indien zij nog geen BVG hebben ontvangen of zich ervan hebben ontdaan, vraagt hen dan op papier de naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum te noteren die aan hun vingerafdrukken zijn gekoppeld en/of die zij bij de arrestatie verstrekken. Deze gegevens zijn belangrijk om ze zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren en mogelijke juridische stappen te kunnen ondernemen.

Informeer hen in beide gevallen over de risico’s van opsluiting in een GC als de politie hen vasthoudt en over hun rechten als zij op een dag worden opgesloten: de mogelijkheid om te bellen (vraag hen om uw telefoonnummer op papier te noteren of te onthouden en dat zij u zo vlug mogelijk bellen, de mogelijkheid om een advocaat te hebben en bezoeken te krijgen.

  • Als u denkt dat hij/zij is gearresteerd

Als je weet in welk politiebureau hij.zij zich bevindt, bel of ga er naar toe. Als ze met meerderen op hetzelfde politiebureau zijn, bel al je vrienden en ga samen om hun vrijlating te eisen. Deze druk heeft al geleid tot de vrijlating van een aantal mensen.
Theoretisch hebben zij de mogelijkheid om een oproep te doen wanneer zij naar een detentiecentrum worden overgebracht. Als hij of zij u belt om zijn of haar transfer aan te kondigen, probeer dan alvast te weten waar hij of zij zal worden doorgeleid en de exacte naam die hij of zij aan de politie en  de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft doorgegeven. Dit bespaart u tijd!

  • Gedetailleerde procedure in geval van verdwijning:

Wees geduldig in de eerste 24u dat een persoon verdwijnt. Hij/zij kan worden verhinderd om te bellen om verschillende redenen. Als u een abnormaal lange tijd niet gehoord hebt van uw vriend / gast / migrant, vraag dan aan zijn vrienden of andere gastheer over een geplande reis, over een mogelijk ongeluk. Hij.zij kan ergens vast komen te zitten zonder zijn.haar mobiele telefoon of zonder batterij, het beste is om geduldig te wachten op nieuws van hem.haar.
De politie kan ze 24 uur vasthouden voordat ze over hun lot beslissen.

– Iemand heeft u gewaarschuwd voor de opsluiting of uw vriend heeft contact met u opgenomen zonder te weten waar hij.zij opgesloten zat? Hij/zij blijft weg en geeft geen nieuws?

  • Hoe de verdwenen persoon lokaliseren?

Voor het starten van oproepen naar gesloten centra:
Laten we hier benadrukken dat de rol van een gesloten centrum (GF) niet a priori is om ons te helpen of met ons samen te werken, maar “om buitenlanders te behouden op een bepaalde plaats gelegen aan de grenzen die hun verwijdering van het grondgebied zal vergemakkelijken” en dat de “sociaal assistent.e” de vetegenwoordige is van de Dienst Vreemdelingzaken in een gesloten centrum, de persoon is verre van een sociaal assistent zoals men zou kunnen denken.

Twee scenario’s:

-In het beste geval had je tijd om met je vrienden te praten voordat ze werden gearresteerd en heb je de naam die hij/zij geeft aan de politie (echt of fictief), geboortedatum (echt of fictief), nationaliteit (echt of fictief)
Bel het gesloten centrum “Caricole” op 02 719 71 09 of 02 719 71 10, dat – in theorie – een “centraliserende rol” speelt en – normaal – een lijst heeft van alle personen die in GC worden vastgehouden. Vraag of de persoon die u zoekt is opgesloten in hun centrum of in een ander centrum. Zij zullen u vragen naar zijn NAAM + Voornaam + Nationaliteit. Als ze het niet vinden, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat hij/zij niet in een GC zit. Neem uw pelgrimstick en bel alle andere GC’s:

Gesloten Centrum van Brugge (CIB) Tel 050 45 10 40
Gesloten centrum van Merksplas (CIM) : 014 63 91 10 mail: cim.info@ibz.fgov.be
Gesloten centrum (CIV) : 04 228 89 00
Gesloten centrum 127 bis : Tel 02 759 42 99 —-02 755 00 00 mail: onthaalbis@ibz.fgov.be

Gesloten centrum voor vrouwen van Holsbeek ( 60 plaatsen) Tél : +32 2 793 89 01‬.
Mail : cih.onthaal@ibz.fgov.be
Adres: 19  De Vunt, 3220 Holsbeek https://goo.gl/maps/pu5mjhbrp1YC1fnk7
Route :Vanuit Leuven bus 333 (Perron 11) tot « Wilsele Gemeentehuis »

Hier alle informaties over de gesloten centra http://www.gettingthevoiceout.org/welke-zijn-de-gesloten-centra-in-belgie/

-Tweede geval: Als u alleen zijn alias kent, stuur dan een e-mail naar gettingthevoiceout@riseup.net die misschien in staat zal zijn om de aangevingen van anderen te kruisen en hem terug te vinden.

  • Als u weet dat uw vermiste persoon zich in een gesloten centrum bevindt en waar, wat kunt u dan nog meer doen?(volgens uw mogelijkheden, zonder enige verplichting: “Iedereen doet wat hij kan, als hij kan”)

-Stuur hem een mobiele telefoon zonder camera (NB: ze kunnen in het GC vragen hun SIM-kaart te behouden) om met hem in contact te blijven. Als dit niet het geval is, probeer hem te bereiken langs de telefoonnummer van een vriend in zijn kamer. Voor gasten van burgerplatform kan men Via de MP groepen zich ook organiseren met andere bezoekers om hem deze mobiele telefoon te sturen (Zie hieronder)

-Bezoek het GC en/of stuur hem spullen volgens uw mogelijkheden (zie de praktische fiches geschreven voor elk GC). Voor de burgerplatform zijn groepen vrienden en families gevormd, met name via de MP-groepen, om de hulp te coördineren (carpoolen, zaken…) zie hieronder.

-Neem contact op met Gettingthevoice per e-mail, meldt hen de naam van de gevangene, zijn nationaliteit en het centrum waar hij zich bevindt. Voor de burgerplatform zal GVO u in contact brengen met o.a. andere bezoekers via “referents center” (RC) (zie hieronder)

Zodra u contact heeft met de gedetineerde, probeer te achterhalen wat er is gebeurd en of hij/zij een advocaat wil.
Als hij ermee instemt zich door een advocaat te laten bijstaan, informeer dan Gettingthevoiceout en stuur hen zo veel mogelijk gegevens door. In sommige gevallen is het dringend noodzakelijk om zo snel mogelijk een advocaat te vinden, omdat bepaalde stappen binnen 10 tot 5 dagen moeten worden ondernomen.
Verzend informatie naar gettingthevoiceout@riseup.net, nooit via FB of mp

De advocaat heeft, in volgorde van belangrijkheid, het volgende nodig: inlichtingen nodig
Vragen aan de gedetineerde of zijn/haar vrienden:
– Naam van de persoon onder wie hij/zij geregistreerd staat in het centrum (meestal degene vermeld op zijn/haar BGV, indien hij/zij er reeds een heeft ontvangen)
– Nationaliteit (zoals ingeschreven door het Bureau)
– In welk gesloten centrum zit hij/zij: 127bis, Caricole, Vottem, Brugge, Merksplas?
– Identificatienummer (Vreemdelingendienst/IBZ/SP), vermelding op de badge die hij/zij in principe bij aankomst in het centrum gekregen heeft.
– Geboortedatum
– Datum van aanhouding
– Plaats van aanhouding
. Taal van het dossier…..En ZEER BELANGRIJK: Heeft hij/zij een BEVEL HET GRONDGEBIED TE VERLATEN ontvangen bij aankomst in het centrum? (soms ook in het Frans: Ordre de Quitter le Territoire OQT)

 

  • Bezoeken in een Gesloten centrum

Elk Gesloten Centrum heeft zijn eigen regels en procedures voor de bezoeken (zie de specifieke formulieren voor elk centrum in de bijlage). Bezoeken bieden ook de gelegenheid om gedetineerden te ondervragen over de aanwezigheid van vermisten.

Bezoeken in 127 bis (Fr) ici                                                                                                                 Bezoeken Brugge (Fr)Hier

Bezoeken Merksplas ici

Intern reglement voor elk centrum (ROI)                                                                              Merksplas ROI CIM                                                                                                                      Bruges ROI-Brugge                                                                                                                           Caricole ROI Caricole                                                                                                                                                  127 bis : onvindbaar!                                                                                                                                            Vottem:onvindbaar

  • Juridische aspecten

LET OP: Wetgeving met betrekking tot migratiekwesties is uiterst complex. Neem niet de plaats in van een specialist of een gespecialiseerde advocaat en vertrouw in geen geval het advies van maatschappelijk werkers in de gesloten centra die, naar onze ervaring, vooral de belangen van de dienst Vreemdelingenzaken verdedigen en niet die van de gedetineerden !

De eerste vraag is: wil de gevangene de hulp van een advocaat? De beslissing moet van hem/haar komen, maar als hij of zij besluit er een te nemen, is het belangrijk dat hij of zij zijn of haar advies opvolgt, hem of haar vertrouwt en het juridische proces opvolgt. Maar al te vaak wordt een advocaat gevonden die hij/zij uiteindelijk om verschillende redenen weigert (angst voor het onbekende, gebrek aan vertrouwen in de advocaat die hij/zij niet kent, de overtuiging dat hij/zij zonder advocaat snel zal worden vrijgelaten naar het Dublin land … vanwaar men snel zal terugkeren, wat soms/vaak een misrekening is! Het stopzetten van de procedure past goed in de logica van de dienst vreemdelingenzaken die het leven voor de gedetineerde ondraaglijk wil maken, zodat hij of zij een uitzetting of vrijwillige terugkeer accepteert.

Een gespecialiseerde advocaat kan mazen in de procedures vinden (slecht geformuleerde arrestaties en opsluitingen, afwezigheid van tolken, asielaanvraag die tegen de wil van de betrokkene door de Vreemdelingendienst wordt ingediend, blinde toepassing van Dublin, …) en ervoor zorgen dat de rechten van je vriend gerespekteerd worden !

Gettingthevoiceout heeft een lijst van advocaten die bevoegd zijn om de rechten van migranten te verdedigen.

  • In geval van vrijlating of uitzetting:

Laat het ons snel weten op gettingthevoiceout@riseup.net wat de gevangenen te wachten staat om een globaal beeld te krijgen van deze uitwijzingen/vrijlatingen.

  • In geval van dreigende uitzetting

Bij aankomst in het centrum bedreigt de maatschappelijk assistent.e de gedetineerde met uitzetting naar het land van herkomst zonder de mogelijke beroepen hiertegen te vermelden. Laat u niet intimideren.
Op een dag zal hij.zij, als alle juridische procedures verlopen zijn, een “ticket” ontvangen voor een vlucht naar zijn/haar land van herkomst of het “Dublin”-land. Het is belangrijk om de advocaat zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te brengen. In sommige gevallen kan hij hiertegen nog een beroep doen.

Bij de eerste uitzettingsoging mag hij/zij weigeren:Hij wordt naar de luchthaven overgebracht, en als hij/zij zegt dat hij/zij weigert en wordt hij/zij teruggereden naar het centrum.
Bij de tweede uitzettingspoging (soms de derde) wordt hij/zij geïnformeerd dat hij/zij begeleid zal worden door een escorte en onder dwang uitgezet zal worden. Als de gevangene zich daartegen verzet, wordt het zeer gewelddadig. Indien de gedetineerde wil geholpen worden om deze uitzetting te voorkomen, kunnen de CRER en Gettingthevoiceout een oproep doen om mensen te mobiliseren om naar de luchthaven te gaan en met de passagiers van de betreffende vlucht te praten. Zij leggen aan passagiers uit dat zij het recht hebben, door zich tot de kapitein van de vlucht te wenden, om te weigeren te vliegen met een man/vrouw die onder dwang wordt uitgezet. Zij mogen weigeren te gaan zitten zolang de uitgewezen persoon de vlucht niet heeft verlaten.

Meer informatie vindt u op http://www.gettingthevoiceout.org/hoe-een-uitzetting-beletten/

 

  • Voor de gasten van het Burgerplatform:

Coördinatiegroepen Messenger en Whatsapp
Voor elk GC zijn specifieke Messenger- of Whatsapp-groepen opgezet.
Ze brengen de personen/families samen die betrokken zijn bij een van hun gedetineerde gasten en die voor bezoek (carpoolen), afgeven van pakketten, informatie, elkaar helpen, elkaar ondersteunen…
Het burgerplatform heeft Referenten per gesloten centrum (RC) aangewezen om de contacten met GettingtheVoiceout te vergemakkelijken en deze MP-groepen van energie te voorzien. Ze zijn vrijwilligers, ze zijn geen juridisch adviseurs en beheren geen contacten met advocaten.

Contacten :
 http://www.gettingthevoiceout.org – E-mail: gettingthevoiceout@riseup.net
– Tel: +32484026781
De tussen de referenten en GVO overgedragen informaties met betrekking tot specifieke gevangenen wordt vertrouwelijk behandeld, tenzij voorafgaande toestemming van de gevangene en mag alleen worden gebruikt in het belang van de persoon, individueel of collectief.

En verdere sitituatie

September 2018: Francken en zijn mallemolen

http://www.gettingthevoiceout.org/maneuvreringen-van-dvz-update-21102018-en-getuigenis/

05/04/2019: http://www.gettingthevoiceout.org/status-van-de-mis-genoemde-transmigranten-in-gesloten-centra-05042019/

Ce contenu a été publié dans Migrants in transit, Migration policy. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.