Informaties uit het gesloten centrum Merksplas 16/10/2012

Niemand durft praten:  “Zodra we iets zeggen worden we gesanctioneerd en krijgen we grote problemen.”
Niemand durft te bellen: ze krijgen te horen dat “telefoons worden beluisterd!”

Degenen die ons bellen zijn gewoonlijk vrienden die bellen van buitenuit omdat ze de toestand ondraaglijk vinden.

Een man is in het centrum opgesloten en is erg ziek. Hij spuuwt constant bloed , heeft nier en maagproblemen. Zijn medegevangenen zijn bang dat hij tuberculose heeft en iedereen infecteert , dat is meer dan waarschijnlijk. Medische dienst zei dat hij “slechts” een wond in de mond heeft.

“Het eten verkocht aan het gesloten centrum is altijd verouderd.”
“Het personeel maakt altijd gebruik van chantage en bedreigingen”

Een man die legaal in België verblijft sinds 44 jaren werd naar het centrum gebracht.
Hij kwam bij ons in 1970 met zijn ouders, die hier kwamen werken. Hij was 4 jaar oud. Hij  werd gearresteerd en in een gesloten centrum geplaatst  op zijn  vrijlating uit de gevangenis op 9 oktober 2012, na het uitzitten van een  gevangenisstraf van 20 maanden.
Hij heeft een strafblad die teruggaat tot de adolescentie, als gevolg van diverse problemen. Naar  aanleiding van de invoering van de wet Gol in 1990  (http://www.mrax.be/Campagnes/Doublepeine/actualit E9.htm%), had de  staat geprobeerd hem te deporteren. Hij heeft zich verzet tegen de gewelddadige ontruimingen  door het slikken van scheermesjes op het moment van instappen op vliegtuig!
Deze man kent  Marokko niet, zijn familie is hier en kent uitsluitend Belgie, waar hij sinds 44 jaren woont . Hij zou binnen het kader van het “dubbele straf”  vallen.
http://www.mrax.be/Campagnes/Doublepeine/Argumentaire.htm
Hij schreef een boek over onze jusitie en zegt:
“De Justitie is een grote spin waaruit grote vliegen ontsnappen terwijl kleine vliegjes gevangen zitten.”

Een vader en zijn zoon, Armeens, zijn opgesloten in Merksplas sinds 4 maanden. Een asielaanvraag werd geweigerd en een aanvraag tot regularisatie is nog aan de gang . Vreemdelingenzaak heeft de vader proberen uit te zetten, maar hij weigerde te vertrekken zonder zijn  20-jarige zoon, omdat hij hem niet alleen wil laten. De vader heeft een aanhoudingsbevel in zijn land. Het bevel werd verzonden naar Vreemdelingendienst maar ze houden er geen rekening mee. De zoon lijkt  ernstige psychische problemen te hebben  en praat over zelfmoord.

Een  andere 67-jarige man, ook Armeens,  woont in België sinds  14  jaren is ook opgesloten in MErksplas en heeft een eerste uitzettingspoging ondergaan.

Ce contenu a été publié dans Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.