Jacht op Palestijnen en collectieve uitzetting naar Spanje op 19/03/2019

Update 13 uur:

Twee palesteinse mannen in Merksplas zijn een hongerstaking gisteren begonnen en zijn in isolatie geplaatst zonder telefoon. TRwee anderen willen morgen een hongerstaking beginnen

——————————————————————————

15/03/2019: Sinds eind januari werden Palestijnen die een asielaanvraag deden en in de open centra woonden gearresteerd door de dienst vreemdelingenzaken tijdens één van de afspraken daar en sindsdien zitten zij gevangen in een gesloten centrum met oog op uitzetting.
Zij hebben een annexe 26 quarter gekregen waarin staat dat zij terug moeten keren naar hun Dublinland waar zij hun vingerafdrukken hebben moeten geven of een asielaanvraag gedaan hebben. Voor de meerderheid van hen gaat dit over Spanje.

De Dienst vreemdelingenzaken heeft een collectieve deportatie georganiseerd naar Spanje op 19/03/2019 voor een groot deel van de Palestijnen die eind januari/begin februari gearresteerd werden.

Het is de eerste keer volgens ons dat een collectieve vlucht georganiseerd wordt naar een Dublinland. De collectieve uitzettingen verlopen normaal gezien via een militaire vlucht die vertrekt vanuit de militaire luchthaven van Haren. De mensen die uitgezet worden, worden begeleid door politie agenten (2 per persoon).
Een artikel dat dateert, maar actueel blijft over collectieve vluchten kan je hier vinden: http://www.gettingthevoiceout.org/gebruiksaanwijzing-voor-collectieve-vluchten/

Nieuwe vlagen van arrestaties hebben plaats door dienst vreemdelingenzaken, opnieuw voor Palestijnen die komen vanuit Dublinlanden. Volgens verschillende bronnen horen we dat de dienst vreemdelingenzaken een aantal onder hen gaat opzoeken in de open centra als ze niet naar hun afspraak komen….

Verwittig jullie Palestijnse vrienden!!

Neen tegen “Dublin”
Vrijheid van beweging en vestiging voor allen!

———————————————————————————————————————

Dringende informatie aan Palestijnen die asiel aangevraagd hebben/aanvragen en in de Dublin procedue zijn: Gelieve deze te verspreiden!

wij vernemen dat sinds januari 2019 verschillende tientallen Palestijnen gearresteerd werden tijdens hun afspraken bij de dienst vreemdelingenzaken, omdat ze in een Dublin procedure vertoeven.
Een collectieve vlucht is voorzien naar Spanje op 19/03/2019.
Bericht aan diegenen die gearresteerd werden in januari of februari, en die vanuit Dublinland Spanje komen. Zij moeten hun advocaat dringend verwittigen.

Voor diegenen die recent gearresteerd werden, zal de dienst vreemdelingenzaken 6 weken moeten wachten op antwoord van Spanje. Zij kunnen dus niet uitgezet worden met deze collectieve vlucht. Toch is het belangrijk dat ook zij hun advocaat verwittigen!

Voor diegenen die nog vrij zijn en/of in een open centrum zitten en die vanuit een Dublinland komen, licht u in bij uw advocaat of bij de HUB/Noordstation of Sisa voordat je naar je afspraak gaat bij dienst vreemdelingenzaken!

Voor diegenen die niet naar hun afspraak van de dienst vreemdelingenzaken gaan: weet dat de dienst vreemdelingenzaken de politie kan sturen naar de open centra of naar hun gekende domicilie .

Ce contenu a été publié dans Collectieve uitzettingen, Migratiepolitiek, Uitzetting aan de gang. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.