KINDEREN MOGEN NIET OPGESLOTEN WORDEN, PUNT. JA? ECHT WAAR?

03/07/2019: KINDEREN MOGEN NIET OPGESLOTEN WORDEN, PUNT. JA? ECHT WAAR?

Sinds enkele weken worden jongeren, soms ZEER jong, gearresteerd op hun migratieroute in België en vastgehouden in gesloten centra.

“Hij heeft geen haar op zijn kin, mevrouw’, zegt een van zijn mede-gevangenen.

Ze ondergaan een bottest in de week nadat ze zijn vastgehouden. Sommigen worden gediagnosticeerd als meerderjarig en blijven vast in het gesloten centrum (ook al hebben bottesten een foutmarge van 18 maanden), anderen worden gediagnosticeerd als minderjarig,worden vrijgelaten of overgebracht naar een MENA-centrum, soms na een maand  retentie.

Als voorbeelden:
-Twee jongeren van 17 jaar werden gediagnosticeerd als meerderjatig en werden 48 dagen in gesloten centra vastgehouden om vervolgens naar hun land van Dublin te worden gedeporteerd.

-Eén jongeman werd 15 dagen vastgehouden en vrijgelaten zonder uitleg, zonder document, zelfs niet het resultaat van zijn bottest.

-Een andere, 16, wordt sinds 21 juni 2019 in het 127bis-centrum vastgehouden.

Andere soortgelijke situaties van jongeren worden ons vermeld door de gastheren van het burgerplatform.

Hoeveel anderen worden ondanks hun minderheid in gesloten centra vastgehouden, in het volstrekte geheim?

Wat ervaren deze jongeren in deze gevangenissen (laten we ze zo noemen), opgesloten met volwassenen die even getraumatiseerd zijn als zij, en met cypiers die soms heel onvriendelijk zijn en soms zelfs diep racistisch zijn?

De campagne “On n’enferme pas un enfant. Point” (http://www.onnenfermepasunenfant.be/ ) en #NotInMyName, ondersteund door vele verenigingen en burgers, maakten het mogelijk de familie-eenheden in het gesloten centrum 127bis te sluiten.

Overzicht van enkele acties van “On n’enferme pas un enfant. Punt” in 2018

– Manneken pis bijeenkomst 15/08/2018: https://bx1.be/news/centaines-de-personnes-rassemblees-pres-manneken-pis-protester-contre-lenfermement-denfants/
-NietInMijnNaam
– bezetting van de site 127bis voor gezinseenheden 20/06/2018 http://www.gettingthevoiceout.org/tentative-dinvisibilisation-des-resistances-soutenons-les-luttes-en-centre-ferme/ video https://vimeo.com/276328192

Laten we ook niet vergeten dat het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 een artikel bevat dat specifiek gewijd is aan migranten- en vluchtelingenkinderen (art. 22). Het zegt: De staten die partij zijn moeten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een kind dat de vluchtelingenstatus aanvraagt of dat overeenkomstig het toepasselijke internationale of nationale recht en de toepasselijke procedures als vluchteling wordt beschouwd, zonder begeleiding van zijn of haar ouders of andere personen, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt ….
De medische test omvat een drievoudige radiografie van de tanden, het sleutelbeen en de pols. Het testresultaat geeft over het algemeen een gemiddelde leeftijd aan, met een bereik van één tot twee jaar. De wet bepaalt dat het de laagste leeftijd die in aanmerking moet worden genomen.
Artikel 28 van de Code van internationaal privaatrecht, de akten tot vaststelling van de geboortedatum hebben een bindende kracht, tenzij er consequente bewijzen zijn die het mogelijk maken ze terug te draaien. Het in twijfel trekken van de leeftijd van een persoon op basis van zijn fysieke verschijning doet dus duidelijk de vraag rijzen of het wettig is om deze twijfel uit te spreken.

De Dienst Vreemdelingenzaken lijkt volledig buiten de normen en aanbevelingen te staan, met de enige wil om zoveel mogelijk kinderen vast te houden! Controleert iemand zijn daden? In de tussentijd aarzelen ze niet om andere kinderen in het volstrekte geheim te houden, althans zij geloven dat!

Oproep tot de migranten en ongedocumenteerden, de gastheren en het personeel van de verschillende centra: waarschuw ons voor deze afschuwelijke retenties!

Oproep aan de verenigingen en collectieven: protesteer tegen deze opzettelijke mishandeling van kinderen! Richting generale – M.F. Roosemont, algemeen directeur
T 02 793 80 31 (NL – EN) – 02 793 80 30 (FR) – 02 793 80 30 (FR) F 02 274 66 40
Bur_Presse@dofi.fgov.be

EEN OPLOSSING: stop posluitingen alleen maar omdat ze niet het juiste document hebben en het zal elke vergissing, manipulatie, leugen, twijfel, mishandeling, zelfmoord, trauma, angst, enz vermijden.

Laat ze leven!

Stop GESLOTEN CENTRA

Ce contenu a été publié dans Getuigenissen, Migranten in transit, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.